11 aikuisen ihmisen toimintamallia

BK aikuinen ihminen

Törmäsin tässä huvittavaan tilanteeseen: Kaksi niin kovin aikuista ihmistä istumassa julkisessa liikennevälineessä, puhumassa pahaa yhteisestä tuttavastaan, tuomassa esiin tämän epäkohtia ja haukkumassa tätä lapselliseksi. Heiltä löytyi vino pino parannusehdotuksia tälle kolmannelle osapuolelle, mutta ilmeisesti ei minkäänlaista aikomusta kertoa hänelle niistä.

En tunne tilannetta, mutta tuo toiminta ei vaikuttanut minusta suorastaan aikuismaiselta. Se sai minut kuitenkin miettimään, miten toimii oikeasti aikuinen ihminen. Pohdiskelun seurauksena syntyi seuraava lista. En tunne kovinkaan montaa todellisuudessa aikuista ihmistä ja voin myös rehellisesti myöntää, etten hyvin monissa tilanteissa ole sitä itsekään.

Aikuinen ihminen:

Ottaa vastuun ihmissuhteistaan

Aikuinen ottaa vastuun siitä, kenen kanssa viettää aikaa ja millaista toimintaa hyväksyy muilta. Hän on valmis pudottamaan pois ne ihmiset, joiden toimintamalleja ei hyväksy. Aikuinen ei yritä hallita muiden tekemisiä. Ainoastaan sitä, miten itse reagoi siihen. Hän ottaa vastuun siitä, millaisia ihmisiä päästää elämäänsä ja vastuun siitä, kenen antaa pysyä siinä.

Aikuinen ihminen ei ole mulkku ihmissuhteita lopettaessaan. Jos suhde ei ole toimiva, päättää hän sen omasta puolestaan ystävyydessä. Itkupotkuraivarit ja toisen osapuolen syyllistämisen hän jättää toisille.

Ei yritä pakottaa tai hallita muita

Aikuinen ei yritä pakottaa tai hallita muita. Hän ymmärtää, että onnen- ja turvallisuudentunne kumpuaa hänen sisältään, ei suinkaan siitä, saako hän muut käyttäytymään haluamallaan tavalla. Aikuinen ei manipuloi muita, ei syyllistä, ei pakota. Hän antaa muiden elää, kuten nämä parhaaksi katsovat ja keskittyy vain omaan elämäänsä. Aikuinen uskaltaa antaa rehellistä, hyvää tarkoittavaa palautetta, mutta ei yritä pakottaa toista toimimaan sen mukaan.

Auttaa muita kasvamaan

Aikuinen auttaa muita kasvamaan. Hän ei ylisuojele lähipiirinsä ihmisiä. Hän ymmärtää, että olemme täällä kasvamassa ja luo omasta puolestaan parhaan ympäristön kasvulle. Jos aikuisen ihmisen ystävä esimerkiksi yrittää jotakin, mikä auttaa häntä kasvamaan ihmisenä, mutta sisältää suuren epäonnistumisen riskin, aikuinen ei pyri estämään tätä vedoten pelkoihinsa ja suojelunhaluunsa. Aikuinen sallii ystäviensä myös epäonnistua ja on aina valmis tukemaan heitä heidän kasvunsa tiellä.

Ei tuomitse tai arvostele

Aikuisella ihmisellä on oma elämä, johon keskittyä. Hän ei jatkuvasti kitise muiden tekemisistä, puhu pahaa muista tai tuomitse kaikkia, joiden kanssa on eri mieltä. Hän ymmärtää, että elämässä on tilanteita, jolloin arvostelu ja tuomitseminen ovat paikallaan, mutta myös sen, että nämä tilanteet ovat hyvin harvassa.

Hyväksyy epäkohtansa, muttei käytä niitä alibeina

Aikuinen ymmärtää, että meissä jokaisessa on omat epäkohtamme. Ne eivät ole hänelle ongelma. Hän tekee parhaansa ne korjatakseen, mutta ymmärtää muita ja itseään, eikä vaadi keneltäkään täydellisyyttä. Hän ei käytä epäkohtiaan aseina tai alibeina, ei toimi kuin mulkku siksi, että “no tällainen mää ny vaan oon, ota tai jätä”.

Kohtaa pelkonsa

Aikuinen käy kohti pelkojaan. Kun tulee aika kohdata pelkonsa, peiton alle käpertyminen ja pelon poistumisen toivominen ei kuulu aikuisen toimintatapoihin. Hän kohtaa pelkonsa ja sitä seuraavan onnistumisen tai epäonnistumisen. Samalla hän tulee huomanneeksi, kuinka useimmat hänen pelkonsa hälvenevät savuna ilmaan, sillä niissä ei alunperinkään ollut mitään todellista.

Uskaltaa epäonnistua

Aikuinen uskaltaa epäonnistua. Epäonnistuminen on hänelle vain askel tiellä kohti onnistumista. Epäonnistuminen on usein karvas oppitunti, mutta siitä saatava oppi on usein satojen onnistumisten arvoinen. Aikuinen hyväksyy, että maailma iskee hänet toisinaan matalaksi. Aikuinen käy kohti haasteita pää pystyssä – ei siksi että tietää onnistuvansa, sillä onnistuminen on usein epätodennäköistä – vaan siksi, että tietää nousevansa epäonnistumisen suosta entistäkin vahvempana.

Uskaltaa rakastaa

Aikuinen uskaltaa rakastaa aidosti ja häpeilemättä. Hän ei sorru ehtorakkauteen, ei käytä rakkauttaan palkintona ja sen poisottamista rangaistuksena. Rakkaus on aikuiselle ihmiselle voima, jolla tehdä maailmasta lämpimämpi ja valoisampi paikka. Aikuinen ei sorru tuhoavaan ja vahingoittavaan rakkauteen, ei tee pahaa muille rakkauteensa vedoten.

Ei pelkää tai häpeile seksuaalisuuttaan

Aikuinen ei pelkää seksuaalisuuttaan. Hän ymmärtää, että seksuaalisuus on upea osa inhimillisyyttämme ja suhtautuu siihen kypsästi ja leikkisästi. Hän ei ota tosissaan seksuaalisuuteensa liittyvää häpeää tai muita kielteisiä tunteita, ei anna niiden alentaa elämänlaatuaan.

Ottaa vastuun valinnoistaan

Aikuinen ottaa vastuun valinnoistaan. Hän itse on päättänyt miten toimii ja omilla valinnoillaan ajanut itsensä tilanteeseen, jossa on nyt. Hän hyväksyy, että maailma on toisinaan epäreilu ja tuuri ei aina hänen puolellaan, mutta hänen päätöksensä ja valintansa ovat ne airot, jotka häntä tässä myrskyssä ohjaavat. Joskus veneeseen iskeytyy iso aalto eivätkä airot riitä, mutta se on elämää ja elämä on joskus ikävää. Aikuinen ymmärtää missä menee hänen vaikutuspiirinsä raja ja hyväksyy, ettei voi vaikuttaa kaikkeen.

Ei tahdo pahaa muille

Aikuinen ei tahdo pahaa muille, ei ilkeile, ei kiusaa. Hän suhtautuu ihmisiin hellästi ja näkee nämä epäkohdistaan huolimatta ihmisinä, ei jonkinlaisena epäinhimillisenä moskana. Aikuinen pyrkii toiminnassaan reiluuteen ja hyvyyteen, ei salli itsensä sortua pikkumaiseen ilkeilyyn.

Aiheeseen liittyviä kirjotuksia

uudistumisen aika

Uudistumisen aika

Hei, ja toivottavasti teille kuuluu hyvää! Olen päivittänyt tätä blogia viime aikoina suhteellisen harvoin. Osittain syy on ollut se tavanomainen: kiire. On ollut kouluhommia, on

Lue lisää »