5 asiaa, jotka tekevät itsevarmoista ihmisistä viehättäviä

5 asiaa jotka tekevät itsevarmoista ihmisistä viehättäviä

Mikä itsevarmoissa ihmisissä viehättää? Itsevarmuus mainitaan usein viehättävyyteen vaikuttavana tekijänä, mutta mikä siinä tarkalleen ottaen viehättää? Miksi itsevarmat ihmiset tulevat huomatuiksi ja miksi niin helposti tunnemme vetoa heihin?

Vaikka puhunkin tässä kirjoituksessa siitä, kuinka viehättäviä itsevarmat ihmiset ovat, ei tätä tule ottaa siten, että vähemmän itsevarmoissa ihmisissä olisi jotakin vikaa. Me kaikki olemme tavalla tai toisella epävarmoja, eikä täydellisen itsevarmoja ihmisiä ainakaan oman kokemukseni mukaan edes ole olemassa. Itsevarmuus on kuitenkin yleisesti hyvin kiinnostava ominaisuus, minkä vuoksi haluan sitä tässä tekstissä tutkia.

5 asiaa, jotka tekevät itsevarmoista ihmisistä viehättäviä

Itsevarmuus itsessään ei ole pelkästään hyvä ominaisuus. Useinhan itsevarmuus jopa yhdistetään kielteiseen itsevarmuuteen ja kaikenlaiseen mulkuhkoon, muita huomioimattomaan ja rasittavalla tavalla päällekäyvään käytökseen. Itsevarmuus on mielestäni neutraali ominaisuus, joka voi ilmetä joko myönteisellä tai kielteisellä tavalla.

Itsevarmuus viehättää meitä siksi, että sen taustalla olevat ominaisuudet ovat meistä viehättäviä. Tässä viisi sellaista ominaisuutta:

1. Myönteinen asenne

Yleinen positiivisen itsevarmuuden taustavaikuttaja on iloinen ja myönteinen asenne. Myönteisen asenne helpottaa elämässä toimimista, haasteisiin tarttumista ja kilttiä suhtautumista muihin ihmisiin. Myönteinen asenne voimauttaa ja kannustaa ympärillä olevia ja tekee asioista helpompia sekä kantajalleen, että häntä ympäröiville ihmisille.

Miksi tämä on viehättävää?

Ainakin siksi, ettei myönteisen asenteen säilyttäminen suinkaan ole helppoa. Kun elämän vastoinkäymiset iskevät päin naamaa, ei siinä ihan hirveästi hymyillytä. Näin ollen kyky säilyttää myönteinen asenne myös vastoinkäymisten aikana on aina merkki jonkinlaisesta sisäisestä voimasta. Tämä voima taas voidaan rinnastaa kyvykkyyteen ja kestävyyteen, jotka molemmat ovat elämässä turvaa tuovia ominaisuuksia.

Myönteinen asenne on voimauttava ominaisuus sekä kantajalleen, että häntä ympäröiville ihmisille. Kun elämässä tulee vaikeita hetkiä, on ne helpompaa kohdata myönteisen asenteen omaavassa seurassa. Myönteisten ihmisten seurassa muidenkin on parempi ja helpompi olla, mikä tietysti on viehättävää.

2. Auttamisen ja tukemisen halu

Elämään voi suhtautua karkeasti jaoteltuna kahdella tavalla: toisen mukaan elämä on nollasummapeliä, toisen mukaan ei. Edellinen kokee, että muille antaminen on häneltä itseltään pois. Jälkimmäinen taas kokee, että auttamalla muita tulee auttaneeksi myös itseään.

Oman kokemukseni mukaan itsevarmat ihmiset edustavat pääasiassa jälkimmäistä ryhmää. Heiltä saa helposti erilaista apua ja tukea. Avun ja tuen avokätinen tarjoaminen on itsevarmoille helpompaa, sillä itsevarmuutensa vuoksi he jollain tasolla ymmärtävät, että heille itselleen riittää joka tapauksessa. Resursseista ei tarvitse pitää niin tiukasti kiinni, kun on kykyä hankkia niitä aina vain lisää.

Tämä on viehättävää siksi, että resurssien kuten avun ja tuen saaminen itsevarmoilta ihmisiltä helpottaa ympärillä olevien elämää. Käytännössä itsevarmat ihmiset ovat todennäköisemmin muita tukevassa ja auttavassa roolissa, mikä on muiden silmissä viehättävää.

3. Jämäkkyys ja kyky “seistä omilla jaloillaan”

Itsevarmuuden taustalla on usein erilaista kyvykkyyttä sekä tietoisuutta omista kyvyistään. Kun kyvykkyydestään on tietoinen ja kun omiin kykyihinsä luottaa, näkyy tämä luottamus myös ulospäin.

Elämä on välillä aika rajua ja heittelee meitä pieniä ihmisiä vähän minne sattuu. Usein päädymme etsimään turvaa muista ihmisistä. Jämäkkyys, kyky seistä omilla jaloillaan, kyky pitää puoliaan ja edustaa rohkeasti sitä mitä on, ovat turvaa edustavia ominaisuuksia. Turva, luotettavuus ja ennustettavuus taas viehättävät monia.

4. Epävarmuuden sietokyky

Kirjoitin täällä aiemmin siitä, kuinka ihmiselon määrittävimpiä ominaisuuksia on jatkuva ja loputon epävarmuus. Olemme kaikki jatkuvasti tavalla tai toisella epävarmoja. Itsevarmat ihmiset taas sietävät epävarmuutta usein hieman muita paremmin. Tämä perustuu jo aiemmin mainittuun luottamukseen omia kykyjään kohtaan. Itsevarma ihminen saattaa luottaa siihen, että tulee kykyjensä vuoksi toimeen myös vaikeissa tilanteissa.

Miksi tämä on viehättävää? Siksi, että kyky sietää epävarmuutta voi tuoda ympäröiville ihmisille turvantunnetta. Se myös tekee se itsevarman ihmisen seurassa olemisesta kevyempää. Epävarmuutta huonosti sietävät ja sen vuoksi jatkuvasti tukea kaipaavat henkilöt ovat muiden mielestä toisinaan hieman raskasta seuraa. Epävarmuutta hyvin sietävät taas hieman kevyempää ja siten helpompaa.

5. Älykkyys, oivaltavuus, pelisilmä ja ongelmanratkaisukyky

Itsevarmat henkilöt ovat usein “tekijätyyppejä”, mitä se ikinä eri yhteyksissä tarkoittaakaan. He menevät, tekevät, hoitavat, pyörittelevät, säätävät, järjestävät ja laittavat asioita tapahtumaan. Tästä kaikesta kertyy osaamista ja kokemusta, jotka vuorostaan vahvistavat itsevarmuutta entisestään.

Käytännössä itsevarmat henkilöt ovat usein erilaisia ongelmanratkojia. Ongelmien ratkaiseminen taas vaatii älyä, oivaltavuutta ja pelisilmää. En niinkään tarkoita tässä synnynnäistä älyä ja älykkyysosamäärää (vaikka sekin voi olla hyvin viehättävää!), vaan ennemminkin opittua pelisilmää ja ongelmanratkaisukykyä.

Miksi sellainen on viehättävää? Siksi, että sekin helpottaa muiden elämää. Kun lähistöllä on henkilö, joka hoitaa tilanteita, ratkaisee ongelmia ja jonka älyyn ja kyvykkyyteen voi tiukan paikan tullen tukeutua, luo se helpotusta ja turvaa ympäröivien ihmisten arkeen.

Lopuksi

Nämä ovat tietysti vain muutamia syitä itsevarmuuden viehättävyyteen. Niitä on monia muitakin. Olisi hyvin mielenkiintoista kuulla, miksi muut kokevat itsevarmuuden viehättävänä. Toki myös eriävät näkemykset kiinnostavat. Onko olemassa tilanteita, joissa itsevarmuus ei ole kiva ominaisuus? Saa kommentoida :)

Rakkaudella,

Jevgeni

Muuta aiheeseen liittyvää:

Lämmin kiitos lukemisesta!

Aiheeseen liittyviä kirjotuksia