Ajatusvirhe, jonka ujot henkilöt sekä epävarmat yrittäjät tekevät liian usein…

ajatusvirhe

Mikä on ajatusvirhe, joka yhdistää kahta ihmisryhmää: ujoja ihmisiä ja epävarmoja yrittäjiä, joilla on vaikeuksia tehdä kannattavaa liiketoimintaa? Puhun nyt kokemuksesta, sillä olen ollut molempia ja tehnyt tämän virheen lukemattomia kertoja.

Kyseessä on hyvin pieni ajatusvirhe, mutta sillä on pahimmillaan todella vakava, lamauttava vaikutus ihmisen toimintaan. Ujoja ihmisiä se estää nauttimasta muiden ihmisten seurasta sekä löytämästä itselleen ystäviä tai kumppania. Yrittäjiä se estää harjoittamasta tehokasta liiketoimintaa esimerkiksi lamauttamalla heidän kykynsä tehdä myyntiä ja markkinointia.

Kyseistä ajatusvirhettä voisi kutsua sanaparilla kielteisyyden olettaminen. Näin se toimii käytännössä:

Ujoille ihmisille on tyypillistä olettaa, että muut suhtautuvat heihin jollain tavoin kielteisesti. He saattavat esimerkiksi uuteen ihmiseen tutustuessa ajatella, ettei tämä henkilö kuitenkaan pidä heistä. Heitä saattaa myös pelottaa, että heitä pidetään hölmöinä, naurettavina tai jollain muulla tavoin huonoina.

Usein tällainen ajattelu kumpuaa todellisista, kielteisistä kokemuksista, joita he ovat elämässään kohdanneet. Kun on tullut torjutuksi tai kaltoinkohdelluksi parikin kertaa, voi se jättää meihin jälkensä. Vahvojen, kielteisten kokemusten jälkeen voi olla vaikeaa luottaa siihen, että meihin suhtauduttaisiin hyvin.

Ajatusvirhe on kuitenkin kielteisen suhtautumisen yleistäminen koskemaan lähtökohtaisesti kaikkia ihmisiä ja kaikkia tilanteita. On totta, että jotkut harvat ihmiset saattavat suhtautua meihin kielteisesti tai ajatella meistä jotakin pahaa. Tätä tapahtuu, mutta onneksi harvoin. Valtaosa ihmisistä sen sijaan suhtautuu meihin lähtökohtaisesti myönteisesti tai neutraalisti. Tähän voi luottaa lähes kaikissa tilanteissa.

Yrittäjien kohdalla ilmiö toimii vastaavalla tavalla. He haluaisivat saada tuotteensa tai palvelunsa myytyä, mutta heitä kammoksuttaa ajatus, että potentiaaliset ostajat suhtautuisivat siihen kielteisesti. Yrittäjät myös pelkäävät usein sitä, että heidän myyntiyrityksiään pidettäisiin ärsyttävänä tyrkyttämisenä, eivätkä he luonnollisesti halua sellaisiksi leimaantua.

Joskus nämä pelot käyvätkin toteen. Toisinaan potentiaaliset asiakkaat saattavat oikeastikin pitää yrittäjän palvelua ihan turhana ja yrittäjää itseään ärsyttävänä tyrkyttäjänä. Tätä tapahtuu onneksi harvoin. Valtaosassa tapauksista ihmiset suhtautuvat näihin joko myönteisesti tai neutraalisti. Useimmat ymmärtävät aivan hyvin, että yrittäjä vain yrittää tehdä työtään, eikä tuomitse heitä siitä. Usein jopa päinvastoin. He, jotka tietävät, kuinka raskaalta ja vaikealta myynti ja markkinointi saattaa tuntua, suhtautuvat yrittäjiin suurella kunnioituksella.

Tässäkin ajatusvirhe on liiallinen yleistäminen. Vaikka kielteistäkin suhtautumista voi kohdata, on se melko vähäistä. Kun esimerkiksi lähetän markkinointiviestin sähköpostilistalleni, jolla on tuhat ihmistä, vastaanotto on keskimäärin seuraavanlainen:

  • Keskimäärin 350 ihmistä avaa lähetetyn viestin, eli suhtautuu viestiin lähtökohtaisen myönteisesti.
  • Useimmat muut eivät avaa viestiä, eli suhtautuvat siihen neutraalisti. Joko heillä ei ole sillä hetkellä kiinnostusta tai aikaa käytettäväksi viestiini tutustumiseen.
  • Keskimäärin noin 1-5 ihmistä taas lopettaa viestieni tilaamisen, eli suhtautuu markkinointiini kielteisesti. Heistäkään ei kuitenkaan valtaosa suhtaudu siihen vahvan kielteisesti, vaan lopettaa tilauksensa siksi, etteivät koe nykyisessä elämäntilanteessaan tarvitsevansa tuotteitani tai palveluitani.

Tässä tilanteessa on sopivaa kysyä kielteistä vastaanottoa tai tyrkyttäjäksi leimaantumista pelkäävältä yrittäjältä sitä, onko pelko tilastollisesti perusteltua. Jos 350 ihmistä suhtautuu markkinointiin lähtökohtaisen myönteisesti ja 5 ihmistä kielteisesti, onko silloin perusteltua jättää viesti lähettämättä? Ei varsinaisesti. Tosin yrittäjänä voin myöntää, että joka ikinen kielteisesti markkinointiini suhtautuva ihminen tuntuu pistona sydämessä, vaikka heidän määränsä olisikin hyvin vähäinen.

(Jos taas kielteisesti suhtautuvia on selkeästi tätä enemmän, on kyseessä peiliin katsomisen paikka. Se on yleensä merkki siitä, että yrittäjä tekee sellaista markkinointia, jonka hänen asiakkaansa kokevat asiattomana tai liiallisena.)

Sama pätee ujoihin ihmisiin esimerkiksi tutustumistilanteissa. Jos merkittävä osa ihmisistä suhtautuu ujoon ihmiseen lähtökohtaisen myönteisesti, lähes kaikki muut neutraalisti ja vain pieni määrä kielteisesti, onko tutustumistilanteiden välttely tilastollisesti perusteltua? Ei varsinaisesti.

Tällaiset pelot ovat toki täysin ymmärrettäviä ja inhimillisiä. On ymmärrettävää, että haluaisimme, että ihan kaikki suhtautuisivat meihin pelkästään myönteisesti, mutta sellaista ei vain tapahdu oikeassa maailmassa. Ihmisillä on oikeus suhtautua meihin myös kielteisesti, eikä meillä tule olla siihen mitään nokankoputtamista. Ei ole meidän asiamme vaatia muita ihmisiä käyttäytymään vain ja ainoastaan sillä tavalla, kuin itse haluaisimme.

(Lue lisää: Voiko introvertti pärjätä yrittäjänä?)

Apua ja rohkaisua yrittäjänä pärjäämiseen

Yrittäjyys – varsinkin omalla nimellä ja kasvoilla tehtävä yrittäjyys – vaatii meiltä heittäytymistä ja riskien ottamista. Se ei ole aina helppoa ja siksi kaikenlainen apu on yrittäjälle erittäin arvokasta. Siksi haluan vielä viimeisen kerran suositella Tekijäakatemia -valmennusta, joka on luotu erityisesti aloittelevien yrittäjien tai yrittäjyydestä haaveilevien tarpeisiin.

Olen itsekin kokeillut 10 yrittäjävuoteni aikana kyseistä valmennusta sekä muutamia muitakin vastaavia palveluja. Koen saaneeni niistä paitsi käyttökelpoisia vinkkejä ja rohkaisua yrittäjyyteeni, mutta myös uusia kavereita sekä kontakteja, joista on ollut myöhemmin konkreettista hyötyä myös liiketoiminnan kannalta. Siksi suosittelen tätä valmennusta myös sinulle, joka olet mahdollisesti samanlaisessa tilanteessa.

Katso valmennuksen lisätiedot tästä!

(Koska toimin Tekijäakatemian kumppanina, saan pienen välityspalkkion Tekijäakatemiaan linkkini kautta liittyneistä.)

BONUS: Eroon ujoudesta -eKirja

Kun liityt mukaan Tekijäakatemiaan oheisen linkin kautta TI 13.4.2021 mennessä, saat lahjaksi myös kirjoittamani Eroon ujoudesta -eKirjan. Tämä on mielestäni hyvä lahja aloittelevalle yrittäjälle, sillä yrittäjänä menestyminen on merkittävissä määrin kiinni siitä, kenet tunnet ja kehen uskallat ottaa yhteyttä. Siksi itsevarmuus ja sosiaaliset taidot ovat yrittäjälle tärkeitä.

Rakkaudella,

Jevgeni

Aiheeseen liittyviä kirjotuksia