Avoin parisuhde: Omia kokemuksiani avoimista parisuhteista

avoin parisuhde

Mikä on avoin parisuhde ja mitä etuja tai rajoitteita sillä on perinteisiin suljettuihin parisuhteisiin verrattuna?

Olen viime vuosina törmännyt yhä useammin ihmisiin, jotka sanovat olevansa avoimessa parisuhteessa. Tällä tarkoitetaan suhdetta, jonka osapuolilla on lupa olla romanttisessa tai seksuaalisessa yhteydessä myös muiden kuin oman kumppaninsa kanssa. Tämän tarkempaa määritelmää avoimesta parisuhteesta on vaikeaa antaa, sillä jokainen avoin suhde on hieman erilainen, sillä parisuhteen osapuolet sopivat keskenään juuri heille sopivista säännöistä.

Joidenkin kohdalla suhteen avoimuus tarkoittaa sitä, että he saavat harrastaa seksiä parisuhteen ulkopuolisten ihmisten kanssa, mutta eivät saa alkaa suhteen ulkopuolisiin romanttisiin viritelmiin. Joidenkin kohdalla se taas tarkoittaa sitä, että seksiä tai romantiikkaa saa olla vain tiettyjen suhteen ulkopuolisten ihmisten kanssa. Jotkut sopivat siitä, että suhteen ulkopuolisista kohtaamisista kerrotaan aina avoimesti omalle kumppanille, toiset taas sopivat siitä, että näistä kohtaamisista ei tarvitse puhua oman kumppanin kanssa.

Osassa avoimista parisuhteista oma kumppani on kaikissa tilanteissa ykkönen, toisissa taas useammat kumppanit saattavat olla keskenään samanarvoisia. Joissain suhteissa parisuhdetta suunnitellaan vain oman ensisijaisen kumppaninsa kanssa, joissain taas kaikilla osapuolilla on yhtä paljon sananvaltaa siihen, mihin suuntaan suhteet kehittyvät.

Tyylejä on niin paljon kuin ihmisiäkin, mutta kaikkiin näihin voidaan viitata avoimena parisuhteena. 

Miksi ihmiset alkavat avoimeen parisuhteeseen?

Syitä avoimeen parisuhteeseen alkamiselle voi olla useita erilaisia. Yhdet kokevat suljetun parisuhteen rajoittavana ja haluavat päästä nauttimaan kohtaamisista myös muiden ihmisten kanssa. Toiset kokevat saavansa suhteesta enemmän irti silloin, kun mukana on muitakin ihmisiä. Kolmansille kyse saattaa olla halusta kokeilla vaihtoehtoisia parisuhdemalleja ja sitä kautta oppia tuntemaan paremmin myös itseään. Myös muita syitä voi löytyä.

Erityisen suosittu avoin parisuhde tuntuu olevan tiettyjen alakulttuureiden piireissä. Vietsin itse muutaman vuoden ns. hippipiireissä. Siellä avoimia suhteita näki paljon. Näkemäni perusteella en pysty oikopäätä sanomaan, onko avoin suhde parempi tai huonompi vaihtoehto perinteisiin suhteisiin verrattuna, eikä se taida olla myöskään minun asiani ottaa tähän kantaa. Yleisesti ottaen avoimet suhteet tuntuivat kuitenkin toimivan suurin piirtein yhtä hyvin kuin perinteisetkin. Toisilla näytti menevän hyvin, toisilla taas huonosti.

Myös itselläni on pari kokemusta avoimista suhteista. Kummallakaan kerralla kyseessä ei ollut pitkä suhde, eikä suhdetta julistettu avoimeksi suhteen aikana, vaan avoimuus oli tiedossa jo alusta alkaen. Käytännössä molemmat tilanteet menivät niin, että tapasin mukavan tytön, joka ilmoitti kannattavansa avoimia parisuhteita, eikä halua kokeilla ainakaan tällä hetkellä mitään sen suljetumpaa. Koska itselläni ei ollut mitään näiden kokeilua vastaan, suostuin mielelläni.

Pidän todennäköisenä, että omalla kohdallani nämä jäävät lähinnä kokeiluiksi, mutta olen tavannut myös ihmisiä, jotka ovat olleet vuosia kestävissä avoimissa parisuhteissa ja nauttineet siitä. Osa näistä ihmisistä on ollut myös naimisissa ja perheellisiä, eli jonkinlaisiksi “nuoruuden kokeiluiksi” näitä on vaikeaa laskea.

Avoimen parisuhteen edut ja haitat

Avoin parisuhde voi olla hyvä tai huono monesta eri syystä. On vaikeaa mainita yleispäteviä etuja tai haittoja, mutta tietyt teemat tuntuvat joka tapauksessa nousevan esiin.

Itse suhteen avoimuus voidaan nähdä kumpana tahansa näistä. Toisille se, että saa olla tekemisissä parisuhteen ulkopuolistenkin ihmisten kanssa on upea ja toivottava asia, joka parantaa heidän hyvinvointiaan ja elämänlaatuaan. Toisille se on kauhistus, josta seuraa mustasukkaisuutta ja epävarmuutta. En usko, että mikään parisuhdemalli sopii kaikille ihmisille, vaan jokaisen tulee omalla kohdallaan käyttää tapauskohtaista harkintaa. Toisille nämä sopivat, toisille eivät.

Myönteisenä puolena voidaan pitää sitä, että avoin suhde voi olla hyvinkin kasvattava. Sen aikana saattaa kohdata ajatuksia ja tunteita, joita ei kohtaisi suljetussa parisuhteessa. Toisaalta tällaisten asioiden kohtaaminen voi olla niin raskasta, että siitä koituu ihmiselle enemmän haittaa kuin hyötyä.

Useimmat henkilöt, joiden kanssa olen aiheesta jutellut, ovat maininneet näiden etuna myös sen, että avoin parisuhde opettaa kommunikaatiotaitoja. Kun ollaan tekemisissä näin herkkien ja tunnelatautuneiden aiheiden kanssa, vaatii se parisuhteen osapuolilta laadukasta ja sydämellistä viestintää sekä halua ymmärtää itseään ja muita. Toisaalta moni on sanonut, että jatkuva parisuhteesta ja tunteista keskusteleminen tuntuu rasittavalta.

Itseäni kiinnostava aihe on myös se, millainen vaikutus avoimilla suhteilla on parisuhteissa tapahtuvan pettämisen määrään. Vaikka pettämisestä puhutaankin yleensä poikkeuksena, on se tilastollisesti erittäin yleistä. Hyvissäkin parisuhteissa petetään yllättävän paljon.

Pettämisen yleisyys on ollut viime aikoina tapetilla ns. pettämissivustojen lanseeraaman väitteen vuoksi. Sen mukaan pettämistä esiintyisi jopa 50-70 % parisuhteista. Nämä luvut näyttävät kuitenkin onneksi olevan vahvasti liioiteltuja, sillä vakavasti otettavien tutkimusten mukaan pettämistä esiintyy huomattavasti vähemmän. Niiden mukaan pettämistä esiintyy noin 6 – 25 % parisuhteista. Näissä tutkimuksissa on tosin otettava huomioon mahdolliset häveliäisyystekijät, jotka ohjaavat vastaajia. Koska pettäminen koetaan vahvasti kielteisenä asiana, ei moni halua myöntää tehneensä sitä edes nimettömänä.

6 – 25 % on sekin varsin suuri luku ja vastaa melko hyvin omia havaintojani tuttavapiireistäni. Tämän luvun myös väitetään kasvavan usein silloin, kun parisuhteissa esiintyy jokin seuraavista riskitekijöistä:

  • pitkäaikaiset ja ratkaisemattomat ongelmat, eli mitä enemmän parisuhde hiertää, sitä todennäköisemmin pettämistä tapahtuu
  • huomattava ero kumppaneiden seksivietissä, eli jompikumpi parisuhteen osapuolista haluaa seksiä huomattavasti toista osapuolta enemmän
  • huomattava ero kumppaneiden persoonassa ja luonteessa eli parisuhteen osapuolten on vaikeaa tulla keskenään toimeen ja rakentaa parisuhde, jossa molemmat olisivat tyytyväisiä.

Sen perusteella mitä itse olen nähnyt ja kuullut, väitän myös kumppaniinsa kyllästymisen olevan suuri pettämiseen johtava tekijä. Omista tuttavistani useimmat pettämistä kokeilleet kertoivat sen johtuneen juuri kyllästymisestä. Koska en pidä pettämistä kovinkaan reiluna toimintana, uskon että avoin parisuhde voi tarjota tällaisille henkilöille mahdollisuuden nauttia parisuhteesta, mutta välttää kyllästymiseen liittyvät ongelmat.

Avoin parisuhde ei tarkoita automaattisesti sitä, että avoimuutta hyödynnettäisiin aktiivisesti

Vaikka avoin parisuhde mahdollistaisikin muiden ihmisten kanssa olemisen, se ei tarkoita, että tätä mahdollisuutta aktiivisesti käytettäisiin. Moni nauttiikin lähinnä siitä, että heillä on mahdollisuus olla muiden ihmisten kanssa, mutta he eivät koskaan käytä tätä mahdollisuutta, sillä eivät koe siihen tarvetta. Tämä on myös oma kokemukseni sekä omalla, että monien tuttavieni kohdalla. Avoimessa parisuhteessa oleminen ei tarkoita automaattisesti jatkuvaa seksihurjastelua muiden ihmisten kanssa. 

Monelle suhteen avoimuus tuntuukin symboloivan jonkinlaista vapautta toisen ihmisen määräysvallasta. Vaikka emme haluaisikaan olla muiden kuin omien kumppaniemme kanssa, emme myöskään välttämättä koe miellyttävänä sitä, että toinen ihminen saa päättää tekemisistämme. Ihminen ei ehkä koskaan pettäisi kumppaniaan, mutta hän saattaa silti kokea sen omaan elämäänsä puuttumisena, jos joku muu määrää heidän päätöksistään.

Itse ymmärrän tätä hyvin. Mielestäni meillä ihmisillä ei ole lähtökohtaisesti mitään asiaa päättää muiden ihmisten elämästä. Vaikka olen tämän kirjoitushetkellä ollut jo useita vuosia perinteisessä, suljetussa parisuhteessa, en koe, että minulla olisi oikeus sanoa vaimolleni, ettei tämä saa tehdä jotakin. Ihminen päättää omasta toiminnastaan ja on hänen vastuullaan toimia siten, että myös muilla hänen ympärillään on hyvä olla. Sen täytyy kuitenkin tapahtua omasta tahdosta, eikä toisen ihmisen painostuksen vuoksi.

Avoimet parisuhteet ja mustasukkaisuus

Avoimet parisuhteet esitetään usein mustasukkaisuuteen taipuvaisten ihmisten painajaisena, minkä voi sinänsä hyvin ymmärtää. Koen kuitenkin, että syytös on osin epäreilu, sillä mustasukkaisuutta esiintyy yhtä lailla myös perinteisissä parisuhteissa. Parisuhteen avoimuus tai sen puute ei siis itsessään ehkäise mustasukkaisuutta, vaan sen taustalta löytyy ihan muita syitä.

Ymmärrän kuitenkin hyvin, että lähtökohtaisesti avoin parisuhde saatetaan kokea tässä mielessä haastavampana kuin perinteinen parisuhde. Jos perinteisessä parisuhteessa joutuu kohtaamaan oman mustasukkaisuutensa vain harvoin, saattaa se avoimessa parisuhteessa tapahtua huomattavasti useammin. 

Asia vaikuttaa olevan vahvasti yksilöllinen. Joitakuita kumppanien syrjähypyt eivät näytä häiritsevän, toisille ne taas tuottavat paljon pahaa mieltä. Nykyään tiedetään, että ihmisten taipumuksessa mustasukkaisuuteen on paljon yksilöllisiä ja tilannekohtaisia eroja, joten tältä pohjalta voisi olettaa, että tietynlaisia ihmisiä ei suhteen avoimuuskaan todennäköisesti vaivaa.

Sosiaalinen reaktio avoimiin parisuhteisiin

Kuinka muut ihmiset reagoivat siihen, että pariskunta myöntää julkisesti olevansa avoimessa suhteessa?

Reaktioita näyttää olevan laidasta laitaan. Jotkut ovat äärimmäisen kiinnostuneita, jotkut varovaisen hyväksyviä, joitakuita ei kiinnosta ja jotkut tuomitsevat pariskunnan alimpaan helvettiin “toistensa henkisestä pahoinpitelystä ja pettämisestä” (suora lainaus). Erilaiset reaktiot ovat tietysti odotettavissa. Haluaisin nostaa esiin kuitenkin reaktioita, jotka yllättivät ainakin minut:

Ensimmäinen reaktio oli joidenkin ihmisten kyvyttömyys tai haluttomuus nähdä avoin parisuhde täysin “oikeana ja vakavana” suhteena. Pikemminkin se nähtiin jonkinlaisena leikkisuhteena, siirtymävaiheena tai kokeiluna, mutta ei aitona ja oikeana parisuhteena.

Kun eräs oma avoin parisuhteeni päätyi, minulle todettiin kahdesti näin:

“No, onneks se ei ollukkaa mikään oikea suhde”.

Muut ihmiset ikään kuin kokevat tietävänsä paremmin, mikä on oikeanlainen parisuhde.

Koska avoimissa parisuhteissa olevat karvaasta kokemuksesta tietävät, eivät monet ihmiset arvosta tai hyväksy heidän suhdemuotoaan. Tämän vuoksi piireissä, joissa avoimia parisuhteita on paljon, tuntuu vallitsevan jonkinlainen “salaseuramainen henki”. Omista suhteistaan ei puhuta näiden piirien ulkopuolella, vaan annetaan jästien elää luulossa, että ollaan aivan tavallisessa, perinteisessä, suljetussa parisuhteessa. 

Tämä on ikävää, mutta omalla tavallaan myös hauskaa. Tunnen joitain pariskuntia, joista ei ulospäin koskaan arvaisi, että he ovat avoimessa suhteessa. Jos heidän lähipiirinsä ihmiset tietäisivät, menisi monella kahvi väärään kurkkuun. 

Painostus avoimuuteen ja toksinen avoimuuden kulttuuri

Tahtoisin vielä lopuksi kiinnittää huomiota erääseen kielteiseen ilmiöön, jota olen todistanut useamman pariskunnan kohdalla.

Nämä ovat olleet tapauksia, joissa suhteen muuttaminen avoimeksi ei ole ollut täysin tasa-arvoiseen haluun perustuva päätös, vaan toinen osapuoli on halunnut avoimuutta enemmän kuin toinen. Toinen on saattanut jopa suoraan vastustaa suhteen muuttamista avoimeksi, mutta avoimuutta kannattava osapuoli on ajanut tahtonsa läpi esimerkiksi vetoamalla toisen osapuolen kypsyyteen, vihjaamalla pettämisen yleisyydestä tai syyllistämällä toista osapuolta tämän “olemattomista peloista”. Eräässä tapauksessa uhkailtiin jopa suhteen lopettamisella, mikäli vastapuoli ei salli sen muuttamista avoimeksi.

Tätä ilmiötä tapasi erityisesti jo mainituissa “hippi- ja henkisyys-piireissä”. Siellä tykätään puhua universaalista rakkaudesta, ihmisten välisestä yhteydestä, rehellisyydestä, hyväksynnästä ja muista korkeista arvoista, mutta valitettavasti joissain tapauksissa näitä arvoja käytetään lähinnä manipuloinnin välineinä. Jos ihminen ei ole kiinnostunut avoimista suhteista, hänet saatetaan leimata sulkeutuneeksi, epäkypsäksi ja epävarmaksi. Kyse on siis jonkinlaisesta hyvyyden ja rakkauden nimissä tehtävästä henkisestä väkivallasta. Vaikka näissä piireissä ollaan olevinaan rakastavia ja suvaitsevaisia, ollaan oikeasti ihan samanlaisia kusipäitä kuin kaikkialla muuallakin.

Avoin parisuhde – Uhka vai mahdollisuus?

En osaa, enkä edes halua sanoa, kumpi suhdemuodoista on mielestäni toistaan parempi. Todennäköisesti molemmat voivat toimia aivan yhtä hyvin riippuen tilanteesta ja parisuhteen osapuolista. Toisille sopii paremmin suljettu, toisille taas avoin parisuhde. Useimmat eivät todennäköisesti joudu koskaan tällaisen valinnan eteen, mutta mikäli sellainen tilanne tulee vastaan, kannattaa kai pohtia tarkasti, mitä juuri itse haluaa ja mikä juuri itselle sopii parhaiten.

Rakkaudella,

Jevgeni

(Teksti “Avoin parisuhde: Omia kokemuksiani avoimista parisuhteista” on julkaistu 30.8.2013 ja sitä on päivitetty 27.7.2021. Lisää vastaavia tekstejä löytyy blogin arkistosta ja videoita videoarkistosta. Kiitos, mukavia luku- ja katseluhetkiä!)

Aiheeseen liittyviä kirjotuksia

miten saada poikaystava poikaystavan loytaminen

Miten saada poikaystävä?

Miten saada poikaystävä? Millaiset toimintatavat ovat tehokkaita, jos itselleen haluaa löytää kumppanin? Näitä kirjoittaessa muistelin omia entisiä parisuhteitani ja sitä, kuinka ne olivat alkaneet. Tämä

Lue lisää »
herrasmies

Millainen on moderni herrasmies? (Kirja-arvostelu: Joonas Konstig – Vuosi herrasmiehenä)

Käteeni sattui tasan vuosi sitten Joonas Konstigin kirja ”Vuosi herrasmiehenä”. Aluksi en ollut aikeissa lukea kyseistä opusta, sillä otsikon perusteella oletin sen olevan jälleen yksi pölyinen käytösopas suoriin housuihin pukeutuville papparaisille.

Mainitsin seuraavana päivänä kirjasta eräälle tuttuvalleni, joka kertoi oitis, että Joonas Konstig on ylimielinen kusipää, jonka kirjoja ei kannata lukea. Onneksi olin jo oppinut…

Lue lisää »