Esiintymispelko on yleinen ja hoidettavissa oleva vaiva

esiintymispelko on hoidettavissa

Esiintymispelko on hoidettavissa oleva vaiva. Tänään haluan tuoda tämän asian selkeästi esiin, sillä esiintymisen pelko tuntuu omaavan monien mielessä suorastaan myyttiset mittasuhteet. Usein törmää esimerkiksi väitteeseen siitä, että ihmiset pelkäävät esiintymistä keskimäärin jopa enemmän kuin kuolemaa.

En toki väitä, etteikö esiintymispelko olisi monille oikeastikin mittava ongelma. Kyllä se on. Tiedän siksi, että olen itse varsinkin menneisyydessä kärsinyt siitä ja muistan, kuinka epämiellyttävästä ilmiöstä on kyse. Tiedän myös siksi, että esiintymispelko on yksi toistuvimmista haasteista, joita käsittelemme Rohkeuskoulussa.

Lavakauhu ja sen monet muodot

Esiintymispelkoa voi olla monenlaista. Harvat ihmiset jännittävät kaikkea esiintymistä kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Yleensä pelko on spesifimpi. Jotkut jännittävät erityisesti tuntemattomien edessä esiintymistä, toiset arastelevat erityisesti tuttujaan. Joitakuita jännittää esiintyä samassa tilassa läsnäolevien ihmisten edessä, toisille haastavimpia taas ovat videoyhteyden kautta tapahtuvat esiintymiset. Jotkut pelkäävät ammattikontekstissa tapahtuvaa esiintymistä, toisten pahin painajainen taas on puheen pitäminen esimerkiksi häissä tai hautajaisissa.

Kaikki esiintymispelosta kärsivät eivät myöskään pelkää varsinaisesti itse esillä olemista. Tässäkin pelon kohteet ovat hienovaraisempia. Joillakin pelko liittyy mokaamiseen esiintymisen aikana, kuten sanoissa sekoamiseen tai puheen sisällön unohtamiseen. Toiset pelkäävät esimerkiksi yleisön kritiikkiä tai arvioinnin kohteena olemista. Kolmansia taas saattaa kauhistuttaa niin kutsuttu “paljastuminen”. Paljastumisen pelko on yleinen ammattikontekstissa ja koskee sitä, että yleisö ikään kuin näkee esiintyjän lävitse ja ymmärtää, ettei esiintyjä ole suinkaan niin asiantunteva, kuin hänen puheistaan voisi päätellä.

Nämä ovat vain joitain esimerkkejä, jotka havainnollistavat, ettei esiintymispelkoa tule ajatella vain yksittäisenä pelkona. Jos harkitsee esiintymispelon itsehoitoa, on pyrittävä olemaan tietoinen siitä, millaisia muuttujia juuri omaan esiintymispelkoon liittyy.

Esiintymispelko on hoidettavissa

Hyvä uutinen on se, että esiintymispelko on erittäin hyvin hoidettavissa oleva vaiva. Sen hoidossa tehokkaiksi tiedetään monet metodit, kuten kasvokkain tai netissä tapahtuvat kognitiiviset ja käytökselliset terapiat sekä uusimpana kehitysaskeleena erilaiset virtuaaliympäristöissä tapahtuvat totuttautumis- ja altistumisterapiat.

Vielä parempi uutinen on se, ettei esiintymispelon hoitaminen usein vaadi varsinaista terapiaa. Syynä tälle toimii se, että merkittävä osa esiintymiseen liittyvää pelkoa liittyy epävarmuuteen omasta kyvykkkyydestämme, eikä niinkään siihen, että ajattelussamme olisi jotakin vikana. Esiintyminen on vaikea ja monimutkainen taito ja on pelkästään luonnollista, että vaikeaan toimintaan ryhtyminen pelottaa. Varsinkin, jos vaikeasta toiminnasta täytyisi selviytyä muiden nähden!

Tästä syystä esiintymispelko yleensä vähenee tehokkaasti jo pelkällä esiintymistaitojensa harjoituttamisella. Mitä parempia olemme jossakin toiminnassa, sitä vähemmän kyseiseen toimintaan ryhtyminen yleensä pelottaa. Mitä parempia esiintyjiä tiedämme olevamme, sitä helpompaa meidän on luottaa siihen, että tulemme selviämään esiintymistilanteesta kunnialla.

Esiintymispelkoa voi hoitaa käytännön osaamistaan parantamalla

Tähän liittyykin mielenkiintoinen yksityiskohta. Olen havainnut, että todella moni esiintymispelkoiseksi tunnustautuva henkilö ei harjoituta varsinaisia esiintymistaitojaan, vaikka juuri se olisi yleensä helpoin ja nopein tapa pelon vähentämiseen. Pelosta kärsitään, mutta sen vähentämiseksi ei tehdä töitä.

Monet myös pyrkivät hoitamaan pelkoaan erilaisilla kognitiivisilla metodeilla, kuten mielikuvaharjoittelulla tai asennetyöskentelyllä. Nämäkin voivat olla tehokkaita hoitokeinoja, mutta niiden heikkoutena varsinaiseen esiintymistaitojen harjoitteluun verrattuna on se, että niiden tehokas soveltaminen on vaikeaa. Keskimääräinen ihminen saa todennäköisesti nopeampia ja suurempia tuloksia sillä, että keskittyy parantamaan varsinaisia esiintymistaitojaan kuin pyrkimällä soveltamaan verrattain hähmäisiä terapiametodeja kuten “asenteensa hiomista”.

Ylempänä mainittu passiivisuus esiintymistaitojensa kehittämisessä saattaa selittyä myös uskomuksella, jonka mukaan esiintymistä voi harjoitella vain elävän yleisön edessä. Se taas pelottaa niin paljon, että jätetään mieluummin harjoittelematta. Tämä on hyvin ymmärrettävää. En minäkään halua osallistua tilanteisiin, joihin en koe olevani valmis.

Haluan kuitenkin kyseenalaistaa tuon uskomuksen. Esiintymistaitojen oppimiseen ei nimittäin tarvita elävää yleisöä, varsinkaan aluksi. Iso osa esiintymiseen liittyvistä taidoista voidaan opetella yksin ollessa, turvallisesti neljän seinän sisältä käsin. Oikeissa esiintymistilanteissa harjoittelu on toki hyvin arvokasta sekin, mutta aloittelijalle tositilanteiden merkitys ei ole suuri. Harjoitella voi rauhassa kotonaan juuri itselleen sopivaan tahtiin.

Hyvä uutinen on myös se, että nämä kaksi lähestymistapaa eivät poissulje toisiaan. Voimme keskittyä sekä harjoittelemaan käytännön esiintymistaitoja että osallistua aiheeseen liittyvään terapiaan tai valmennukseen.

Esiintymistä ei tarvitse osata luonnostaan

Esiintymiseen tunnutaan kulttuurissamme suhtautuvan taitona, jota ihminen joko osaa tai ei osaa. Kyseessä on vanhan kunnon lahjakkuus -ajattelun ilmentymä. Sen mukaan jotkut ikään kuin syntyvät lahjakkaiksi esiintyjiksi, toiset taas eivät. Toiset ovat saaneet lavakarismansa ja ketterät verbaaliset taitonsa syntymälahjana ja toiset on ikuisiksi ajoiksi tuomittu olemaan huonoja esiintyjiä.

Onneksi tällä ajattelulla on häviävän vähän tekemistä todellisuuden kanssa. Biologiset ominaisuutemme toki vaikuttavat lähes kaikkeen, mitä teemme, mutta hyväksi esiintyjäksi voi oppia aivan kuka tahansa, synnynnäisistä ominaisuuksista viis. Toki esiintymiseen liittyvien taitojen opettelu voi olla toisille meistä helpompaa ja toisille vaikeampaa, mutta mahdollista se on ihan kaikille.

Sulavasti ja vaikuttavasti esiintyminen on haastavaa toimintaa. Se vaatii monien erilaisten taitojen hallitsemista. Jo tämä on todiste siitä, ettei kenenkään kuulu olla “luonnostaan” hyvä esiintyjä. Kukaan ei osaa näitä taitoja luonnostaan. Hyväksi esiintyjäksi tullaan opettelemalla nämä tarpeelliset esiintymisen taidot. Se on mahdollista lähes jokaiselle.

Esiintymispelosta ei ole tarkoitus päästä eroon, vaan tarkoituksena on pelon vähentäminen

En usko, että lavakauhusta voisi päästä täysin eroon. Jos voi, lienee se erittäin harvinaista. Esiintymispelosta kärsivät myös ammatikseen esiintyvät (minä mukaanlukien) ja jopa monet huippuammattilaiset. Suomalaisista suurmestareista ainakin Vesa-Matti Loiri on julkisesti kertonut kärsineenä esiintymispelosta läpi koko uransa.

Tavoitteena ei siksi ole täydellinen pelosta vapautuminen. Pitkälle kantaa jo se, että pelkoaan saa edes osittain vähennettyä. Esiintymispelko on hoidettavissa, kunhan sitä hoitaa. Valitetavan usein me ihmiset jäämme kuitenkin jumiin ajatukseen, jonka mukaan ongelmaa ei edes kannata hoitaa, jos täydellistä hoitotulosta ei voida saada.

Myös itsetunnon vahvistaminen voi auttaa esiintymispelkoon

Moni esiintymistilanteissa pelottava asia ei liity varsinaisesti esiintymiseen, vaan asioihin kuten arvioinnin kohteena olemiseen, kritiikin saamiseen, ulkonäköpaineisiin tai huoleen omasta olemuksesta. Nämä eivät ole ensisijaisesti esiintymisen ongelmia, vaan liittyvät itsetuntoon ja minäkuvaan. Henkilö, jolla on vakaa ja vahva itsetunto sekä myönteinen ja vakaa minäkuva kestää esiintymistilanteita keskimäärin hyvin, vaikka varsinaisissa esiintymistaidoissa olisikin toivomisen varaa.

Itsetunnon ja minäkuvan vahvistaminen auttavat myös valtavan monessa muussakin elämäntilanteessa, eivät vain esiintymisessä. Siksi tapani mukaan suosittelen esimerkiksi sähköistä Eroon ujoudesta -kirjaani tai Eroon jännittämisestä -verkkokurssia, joilla pureutudaan hyvin paljon juuri tähän aiheeseen.

Esiintymispelko voi johtua myös äänihäpeästä

Vielä yksi yleinen, mutta huonosti tunnettu syy esiintymispelon taustalla on äänihäpeä. Koska esiintyessä käytämme ääntämme, haluamme sen kuulostavan hyvältä ja vahvalta. Moni on kuitenkin tyytymätön omaan ääneensä ja häpeää sitä. Tällöin äänen käyttäminen muiden ihmisten edessä voi tuntua epämiellyttävältä ja pelottavalta.

Jos tunnistat itsestäsi tällaista äänihäpeää ja haluat lähteä korjaamaan tilannetta, suosittelen lämpimästi aiheeseen perehtyneen Jenni Ruuthin verkkokursseja “Laula rohkeudella” ja “Vaikuta äänelläsi“. Blogini lukijana saat kursseista 15% alennuksen koodilla JEVGENI15.

Oli kyse sitten heikosta itsetunnosta, esiintymistaitojen puutteesta tai ääninäpeästä, voi jokainen tavalla tai toisella onnistua ainakin osin vähentämään esiintymispelkoaan ja oppia selviytymään tiukoistakin esiintymistilanteista ainakin hieman paremmin. Toivotan paljon tsemppiä, mikäli päädyt parantamaan tätä osa-aluetta elämästäsi!

Rakkaudella,

Jevgeni

Aiheeseen liittyviä kirjotuksia