Evoluutiopsykologia ihastuttaa ja vihastuttaa – Mitä on evoluutiopsykologia?

evoluutiopsykologia

Mitä on evoluutiopsykologia ja miksi se aiheuttaa meissä usein niin vahvoja tunteita?

Evoluutiopsykologia on psykologian alainen tieteenala, joka tutkii ihmisen mieltä ja käyttäytymistä evoluution ja biologian näkökulmasta. Se käsittelee esimerkiksi sitä, miksi olemme kehittyneet mieleltämme, ajattelultamme ja käytökseltämme juuri sellaiseksi kuin olemme. Se myös koskettaa monia elämän keskeisimpiä kysymyksiä. Tässä muutamia esimerkkejä:

  • Kuinka valitsemme kumppanimme? Miksi viehättymme tietynlaisiin ihmisiin ja miksi toiset taas inhottavat meitä?
  • Miksi suosimme tiettyjä ihmisryhmiä ja kammoksumme toisia? Miksi meillä on rasismia tai muukalaisvihamielisyyttä?
  • Miksi kilpailemme toisiamme vastaan? Kannattaako yhteistyö? Miksi käymme sotaa? Miksi valehtelemme? Miksi juoruilemme ja puhumme toisistamme pahaa?
  • Millaiset ihmiset selviävät todennäköisimmin elämän kovassa kamppailussa? Millaisista ominaisuuksista on hyötyä ja haittaa menestymisen, hengissä säilymisen tai suvun jatkamisen kannalta?

Evoluutiopsykologia pyrkii ottamaan huomioon sen, millaiseen ympäristöön olemme aikoinaan kehittyneet ja tarkastelee ihmistä tästä näkökulmasta. Vaikka maailma ympärillämme on muuttunut, niin kehomme ja aivomme ovat yhä pitkälti samanlaisia kuin ne olivat muinaisilla Afrikan savanneilla. Muinaiset ympäristömme ja niissä vaikuttaneet evolutiiviset prosessit määrittävät meitä yhä edelleen.

Evoluutiopsykologia jakaa mielipiteitä

Evoluutiopsykologia jakaa vahvasti mielipiteitä niin tiedeyhteisössä kuin sen ulkopuolellakin. Osa tutkijoista pitää evoluutiopsykologiaa yhtenä lupaavimmista ja selitysvoimaisimmista tulevaisuuden tieteenaloista, joka tulee tarjoilemaan meille uskomattomia löytöjä. Toiset taas pitävät evoluutiopsykologiaa spekulatiivisena huuhaa-pseudotieteenä, jolta puuttuu niin tieteellisyys kuin selitysvoimakin.

Oman arvioni mukaan molemmat näkökulmat ovat omalla tavallaan totta, eivätkö ne suinkaan poissulje toisiaan. Ilmiön keskiössä on se, että evoluutiopsykologisia ilmiöitä on vaikeaa ja usein mahdotonta tutkia niillä välineillä, joita meillä on käytössämme. Me ihmiset emme enää elä perinteisessä elinympäristössämme emmekä sellaisissa yhteisöissä kuin muinaisina aikoina. Afrikan savannit ovat jääneet kauas taakse.

Lisäksi puhumme satojen tuhansien vuosien takaisista ajoista, joilta ei ole säilynyt usein lähes minkäänlaista todistusaineistoa. Käytännössä tämä kaikki tarkoittaa sitä, että meidän on todella vaikeaa tutkia sitä, mitä tuolloin on tapahtunut. Tämän vuoksi evoluutiopsykologia sisältää paljon spekulaatiota ja oletuksia, joita voi olla käytännössä mahdotonta todeta päteviksi tai virheellisiksi.

Toisaalta evoluutiopsykologiaa pidetään tieteenalana, joka nousee kukoistukseensa vasta tulevaisuudessa. Esimerkiksi geeniteknologian, arkeologian ja antropologian kaltaisten tieteenalojen kehittyminen antaa käyttöömme uusia tutkimusmetodeja, joilla voimme tarkastella sellaista, mikä on aiemmin ollut täysin mahdotonta. Ainakin itselläni on todella suuret odotukset evoluutiopsykologian suhteen ja lasken itseni yhdeksi heistä, jotka pitävät sitä yhtenä lupaavimmista tieteenaloista.

Miksi evoluutiopsykologia ihastuttaa ja vihastuttaa?

Itseäni evoluutiopsykologia viehättää siksi, että se pyrkii tarjoilemaan selityksiä monille sellaisille asioille, joista ei yleensä ole soveliasta puhua, mutta jotka ovat itsessään hyvin kiinnostavia. Toisaalta samasta syystä evoluutiopsykologia myös vihastuttaa ihmisiä, sillä tarjotut selitykset eivät aina käy yhteen niiden uskomusten kanssa, joista haluaisimme pitää kiinni. Tässä muutamia esimerkkejä:

Parinvalintakäyttäytyminen: Kulttuurissamme kerrotaan kaunista satua siitä, että kuka tahansa ihminen on keskenään yhtä arvokas ja rakastettava. Käytännössä taas parinvalintaa ohjaavat monet sellaiset lainalaisuudet, jotka voivat olla osalle ihmisistä syvästi epämiellyttäviä ja loukkaavia. Moni ihminen ei ole “omana itsenään” kelpo valinta kumppaniksi, mutta sen ääneen sanominen on syvästi paheksuttua.

Älykkyys ja ulkonäkö: Tiesitkö, että älykkyys ja ulkonäkö korreloivat keskenään? Älykkäämmät ihmiset ovat keskimäärin myös paremman näköisiä ja sama toiseen suuntaan. Entä tiesitkö, että myös pituuden ja älykkyyden välillä on keskinäinen korrelaatio? Pitkät ihmiset ovat keskimäärin myös älykkäämpiä ja sama toiseen suuntaan. Sama pätee myös esimerkiksi fyysiseen suorituskykyyn sekä älykkyyteen. Tällaiset löydökset koetaan usein valtavan epäreiluina ja loukkaavina, sillä toivoisimme, että hyvinä pidetyt ominaisuudet jakaantuisivat reilummin. Moni sallisi ihmisen olla joko älykäs tai hyvännäköinen, mutta ei molempia saman aikaisesti. Se, että joku saa itselleen useita hyviä ominaisuuksia ja joku toinen ei saa mitään, loukkaa monien oikeustajua.

Antisosiaaliset ominaisuudet, kuten psykopatia: Tiesitkö, että psykopatian kaltaiset, nykyään persoonallisuushäiriöinä pidetyt ominaisuudet ovat saattaneet olla merkittävässä roolissa lajimme selviämisessä? Tällaiset löydäkset saattavat suututtaa, sillä nykyajassa pidämme näitä ominaisuuksia pelkästään haitallisina.

ADHD ja lukihäiriö: Toisaalta evoluutiopsykologia tarjoaa synninpäästön monille sellaisille ominaisuuksille, joita on totuttu pitämään lähinnä ongelmina, mutta jotka ovat saattaneet todellisuudessa olla selvämisemme kannalta hyvinkin tärkeitä. On olemassa viitteitä siitä, että muinaiset ihmisheimot ovat hyötyneet siitä, että niiden joukossa on ollut vaikkapa tarkkaavaisuushäiriön tai dyslexian eli lukihäiriön omaavia yksilöitä.

Rasismi ja muukalaisvihamielisyys: Miksi hyljeksimme muita ihmisryhmiä? Mahdollinen selitys tälle on ulkoisilta taudinaiheuttajilta suojautuminen. Aikana ennen modernia lääketiedettä ulkomailta tulevat ihmisryhmät saattoivat kantaa mukanaan taudinaiheuttajia, joita vastaan paikallisella väestöllä ei ollut immuunisuojaa. Tämän saivat katkerasti tuta esimerkiksi Väli-Amerikan alkuperäisasukkaat, joista jopa 95% tuhoutui espanjalaisten valloittajien mukana tulleisiin tauteihin. Rasismin vastustajissa tällaiset selitykset saattavat kuitenkin aiheuttaa vihaa, sillä he kokevat, että niillä oikeutetaan rasismin kaltaisia ilmiöitä.

Evoluutiopsykologiaa yritetään valjastaa palvelemaan omia ideologioitaan

Evoluutiopsykologian spekulatiivinen luonne mahdollitaa sen, että sen avulla pystytään näennäisesti selittämään asiat sellaisiksi, että ne palvelevat käyttäjänsä omia tarkoitusperiä. Yleinen esimerkki ovat netistä löytyvät feministien ja miesasiamiesten väliset väittelyt, joissa esimerkiksi parinvalintaa tai eri sukupuolten käyttäytymistä yritetään perustella evoluutiopsykologisilla syillä.

Näiden keskustelujen lukeminen on kiusallista, sillä usein tutkimuksiin viitataan hyvin valikoivasti ja siten, että ne palvelevat vain ja ainoastaan sitä näkökulmaa, jota itse yritetään edustaa. Vastakkaiseen viittavat tutkimukset taas jätetään kätevästi mainitsematta. Tämä on toki tavallista muillakin tieteen osa-alueilla, mutta evoluutiopsykologian spekulatiivisen luonteen vuoksi kyseinen tieteenala taipuu tähä parhaiten. Tällöin se menettää tieteellisen merkityksensä ja muuttuu pikemminkin työkaluksi ja aseeksi, jonka ainoa tarkoitus on ajaa läpi omia mielipiteitään.

Evoluutiopsykologian tuleminen on jo alkanut – Tuleeko se lunastamaan sille asetetut odotukset?

Kuten ylempänä mainitsin, nykymuotoinen evoluutiopsykologia on hyvin hähmäinen tieteenala. Tämä tulee todennäköisesti muuttumaan jo lähitulevaisuudessa, mutta käytännössä asian ennustaminen on vaikeaa. Omasta puolestani toivon kovasti, että se tulee lunastamaan sille asetetut, kieltämättä varsin suuret odotukset. Mutta se jää nähtäväksi. Eletään ja katsotaan!

Rakkaudella,

Jevgeni

Aiheeseen liittyviä kirjotuksia

uudistumisen aika

Uudistumisen aika

Hei, ja toivottavasti teille kuuluu hyvää! Olen päivittänyt tätä blogia viime aikoina suhteellisen harvoin. Osittain syy on ollut se tavanomainen: kiire. On ollut kouluhommia, on

Lue lisää »