Juoruilun merkitys (juoruilu ei ole pelkästään pahasta)

juoruilu selan takana puhuminen

Juoruilu ja selän takana puhuminen. Monet tekevät sitä, mutta harva sitä myöntää. Juoruilua ei pidetä arvokkaana käytöksenä, mikä on varsin ymmärrettävää, sillä siitä seuraa usein ongelmia ja kaikenlaista draamaa.

Tässä blogissa me kuitenkin tarkastelemme asioita kaikista näkökulmista ja siksi tänään suoritetaan juoruilulle pieni synninpäästö. Juoraminen ja muista ihmisistä selän takana puhuminen nimittäin palvelee ihmisyhteisössä erästä tärkeää tarkoitusta.

Juoruilu ja sen tarkoitus

Mitä ihmeen hyviä puolia juoruilulla ja selän takana puhumisella muka voisi olla, saattaa joku perustellusti kysyä.

Pari hyvää ja tärkeää tarkoitusta juoruamisella kuitenkin on. Nämä tulivat aikoinaan vastaan sosiaalipsykologian opintojen yhteydessä ja ne ovat jääneet mieleeni.

Ensimmäinen juoruilun tarkoitus on tiedon jakaminen yhteisön jäsenistä silloin, kun emme voi itse henkilökohtaisesti tuntea yhteisön jokaista jäsentä kunnolla. Käytännössä kyse on seuraavanlaisesta ilmiöstä:

Silloin, kun ihmisyhteisö on pieni (enintään noin parikymmentä henkilöä), jokainen yhteisön jäsen voi tutustua kaikkiin muihin jäseniin henkilökohtaisesti. Tällöin hän voi esimerkiksi tietää, ketkä ovat hyviä tyyppejä ja ketkä eivät. Ketkä ovat luotettavia ja ketkä eivät. Kenen kanssa kannattaa olla tekemisissä ja ketä taas kannattaa varoa.

Kun yhteisön koko kasvaa, emme enää pysty tuntemaan kaikkia henkilökohtaisesti. Emme enää tiedä, ketkä ovat esimerkiksi hyviä ja luotettavia tyyppejä. Koska kyseinen tieto on kuitenkin tärkeä, joudumme turvautumaan juorujen kuuntelemiseen. Mitä muut sanovat jostakusta henkilöstä?

Huono puoli juoruilussa on toisaalta se, että aina juorujen kuuntelu ei kuitenkaan palvele tätä tarkoitusta. Muut saattavat esittää toisesta ihmisestä väritettyjä tai valheellisia arvioita. Silloin me altistumme väärälle tiedolle, mistä voi olla ymmärrettävästi haittaa.

Parhaimmillaan juorut kuitenkin sisältävät arvokasta informaatiota, joka voi auttaa meitä toimimaan yhteisön muiden jäsenten kanssa.

Toinen juoruilun tarkoitus on vahvistaa omaa kuppikuntaansa. Kun kuppikunnan jäsenet juoruilevat jostakusta ulkopuolisesta henkilöstä, heidän välilleen syntyy eräänlainen salasuhde. Me vastaan joku muu. Tämä voi vahvistaa kuppikunnan yhteenkuuluvuuden tunnetta jonkun toisen ihmisen kustannuksella.

Parasta kuitenkin lienee se, että itse ei hirveästi juoruja levittelisi. Sellainen ei herätä useimmissa ihmisissä kunnioitusta ja pahimmillaan sillä voi saada aikaan isoakin vahinkoa.

Rakkaudella,

Jevgeni

Aiheeseen liittyviä kirjotuksia