Ujo ihminen parisuhteessa: Kuinka kommunikoida parisuhteessa enemmän ja avoimemmin?

kuinka kommunikoida parisuhteessa

Kuinka kommunikoida parisuhteessa enemmän ja avoimemmin? Entä kuinka toimia, jos sattuu olemaan niin ujo, että kumppaninsa kanssa jutteleminen tuntuu vaikealta?

Sain lukijalta tällaisen viestin sähköpostiini:

”Miten pääsen eroon ujoudesta? Olen ollut parissa suhteessa ja ne ovat loppunut siihen, että en juttele tyttökaverille mitään, vaan olen mieluummin hiljaa. Kun pitäisi jostain kertoa tyttökaverille niin en saa sanaa suusta.”

Kiitos viestistä! En osaa vastata tähän suoraan omasta kokemuksestani, sillä minun ongelmani on ollut pikemminkin päinvastainen. En ole osannut pitää suutani kiinni edes silloin, kun se kannattaisi. Juttelemme kuitenkin tästä aiheesta usein Rohkeuskoulun asiakkaiden kanssa, joten tämänkertainen vastaus perustuu näihin keskusteluihin.

Moni on kertonut, että kumppanin kanssa keskusteleminen itsessään ei ole vaikeaa, kunhan keskustelut koskevat vain arkisia aiheita. Sen sijaan heti, kun keskustelu liittyy johonkin vakavampaan tai intiimimpään aiheeseen, muuttuu siitä puhuminen vaikeaksi. Vakavat keskustelut koetaan vaikeina ja pelottavina, eikä oikein tiedetä, miten niiden aikana kannattaisi toimia. Moni menee tilanteessa hiljaiseksi, eikä saa sanaa suustaan.

Ihminen saattaa kokea vaikeista asioista puhumisen riskinä. Mitä jos niistä puhuminen johtaa johonkin ikävään, kiusalliseen tai satuttavaan tilanteeseen? Mitä jos jompikumpi osapuolista sanoo jotakin peruuttamatonta? Mitä jos keskustelun aikana selviää jotakin sellaista, mitä emme olisi halunneet tietää?

Toisaalta moni on myös sanonut oppineensa rohkeammaksi, avoimemmaksi ja rehellisemmäksi keskustelijaksi myös tällaisissa tilanteissa. Kuinka se on onnistunut?

Mitä on avoin ja rehellinen kommunikaatio parisuhteessa?

Avoimella ja rehellisellä kommunikaatiolla tarkoitetaan parisuhteessa yleensä seuraavia asioita:

  • Tunteistaan, toiveistaan ja huolistaan puhuminen suoraan ja rehellisesti
  • Ongelmista puhuminen suoraan ja rehellisesti
  • Asioista puhuminen niiden oikeilla nimillä

Avoin ja rehellinen kommunikaatio ei tarkoita, että kaikki pitäisi aina sanoa. Myös parisuhteen osapuolilla on oikeus olla tuomatta esiin kaikkia asioita. Rehellisyys ei tarkoita myöskään tylyä ja loukkaavaa sävyä, vaikka jotkut sen niin ymmärtävätkin. Toisaalta on kuitenkin kyettävä kommunikoimaan selkeästi ja suoraan, jotta molemmille keskustelun osapuolille olisi selvää, mistä tarkalleen ottaen ollaan keskustelemassa.

Helppoa tällainen viestintä ei todellakaan ole. Monet haastavat keskustelut liittyvät niin vaikeisiin aiheisiin, ettei niistä ole helppoa jutella parhaimmassakaan tapauksessa. Tilannetta voivat vaikeuttaa asiat kuten kokemattomuus, ujous, vihainen mielentila, erilaiset pelot tai jopa sanavaraston puutteellisuus (on vaikeaa puhua vaikeista ja epämääräisistä asioista täsmällisesti, jos meillä ei ole sanoja niiden nimeämiseen)!

Myönteinen asia on onneksi se, että vaikeistakin asioista puhuminen on lähtökohtaisesti tiimityötä. Keskustelun molemmat osapuolet ikään kuin etsivät yhdessä ratkaisua johonkin vaikeaan tilanteeseen. Vaikka tällainen keskustelu ei tuntuisikaan mukavalta, voimme lohduttautua ainakin sillä, että olemme molemmat lähtökohtaisesti toistemme puolella.

Avoimen ja rehellisen kommunikaation onkin tärkeää olla toista osapuolta kunnioittavaa ja arvostavaa. Vaikka puhuttaisiinkin kipeistä asioista, ei niistä puhuminen edellytä riitelyä tai toisen osapuolen tahallista loukkaamista. Pyrkimys hyväntahtoisuuteen on tärkeää, jotta molemmat osapuolet voisivat luottaa siihen, että kummallakin on toistensa paras mielessään.

Kun luotamme siihen, että toinen ihminen ei kohtaa meitä väheksyen tai vihalla, on meidän helpompaa ilmaista itseämme. Voimme luottaa siihen, että toinen on halukas kuuntelemaan ja kohtaamaan sen, mitä meillä onkaan ikinä sanottavanamme. Jos omia puheitaan taas joutuu varomaan, ei toisen kanssa ole mukavaa silloin puhua.

Osaatko nähdä avoimen ja rehellisen kommunikaation hyödyt?

Aina kyse ei ole siitä, ettei avoin ja rehellinen keskustelu onnistuisi. Kyse voi olla myös siitä, että jompaakumpaa parisuhteen osapuolista tällainen kommunikaatio ei yksinkertaisesti kiinnosta, koska siitä ei nähdä olevan mitään hyötyä.

Ihminen saattaa ajatella, ettei asioiden ”loputtomasta vatvomisesta” ole kuitenkaan mitään hyötyä, ehkä jopa vain haittaa. Miksi puhua vaikeista asioista, jos puhuminen ei edistä mitään? Miksi pakottaa itsensä vaikeilta tuntuviin keskustelutilanteisiin, jos ne eivät auta ratkaisemaan tilannetta?

Ongelma ei tällöin ole välttämättä itse keskustelutaidoissa, vaan halukkuudessa. Jos ihminen ei näe keskustelua hyödyllisenä, niin miksi hän osallistuisi siihen? Tällaisissa tapauksissa voikin olla tärkeää oppia näkemään avoimen ja rehelllisen kommunikaation hyödyt, olettaen, että sellaisia oikeasti on.

Itse uskon, että useimmissa tapauksissa näitä hyötyjä kyllä on. Toki vastaan voi tulla myös tilanteita, joissa asioista keskusteleminen ei oikeastikaan ratkaise mitään, mutta uskon, että tällaiset tilanteet ovat hyvin harvassa. Omissa parisuhteissani olen kokenut avoimen ja rehellisen kommunikaation aidosti hyödylliseksi ja suhdetta lujittavaksi asiaksi.

Uskallusta tällaiset keskustelut usein kyllä vaativat, sillä mukavia ne eivät aina ole. Mutta kyllä ne sujuvat, kunhan molemmat osapuolet vain voivat luottaa siihen, että toinen on valmis ottamaan heidän asiansa vastaan kunnioittavasti ja hyväntahtoisesti. Se, että toinen ihminen uskaltaa ilmaista itseään meille on hieno asia, ja siihen tulee suhtautua sen vaatimalla arvostuksella.

Jos ihminen taas ei koe oloaan tarpeeksi turvalliseksi, on vain ymmärettävää, ettei hän koe helpoksi myöskään ilmaista itseään. Tällöin voi olla tärkeää selvittää, mistä turvattomuuden kokemukset johtuvat. Onko kyse ihmisen aiemmista kokemuksista? Pelkääkö hän torjutuksi tulemista? Pelkääkö hän väheksyntää? Pelkääkö hän vaikuttavansa nololta? Jotakin muuta?

Mitä vähemmän tällaisia pelkoja meillä on, sitä helpommaksi kommunikaatio todennäköisesti muuttuu.

Rakkaudella,

Jevgeni

(Teksti ”Ujo ihminen parisuhteessa: Kuinka kommunikoida parisuhteessa enemmän ja avoimemmin?” on julkaistu 30.10.2014 ja sitä on päivitetty 7.8.2021. Lisää vastaavia tekstejä löytyy blogin arkistosta ja videoita videoarkistosta. Kiitos, mukavia luku- ja katseluhetkiä!)

Aiheeseen liittyviä kirjotuksia