Lasten ADHD ja ruutuaika: mitä tiede sanoo?

lasten adhd ja ruutuaika

ADHD ja ruutuaika. Onko näillä yhteyttä?

Viime vuosina varsinkin lasten ruutuajasta ollaan alettu huolestumaan. Vielä korostuneemmin tämä huoli näkyy ADHD -aiheisissa keskusteluissa, joissa se jakaa hyvin vahvasti mielipiteitä.

Yhdet ajattelevat, että liiallinen ruutujen tuijottaminen ei kannata, sillä se tuntuu lisäävän ADHD -oirehdintaa. Toiset taas kokevat tällaiset puheet tuomitsevina ja syyllistävinä.

Mutta kuinka asia oikeasti menee? Mitä sanovat tieteelliset tutkimukset? Onko ADHD:lla ja ruutuajalla yhteyttä? Entä kumman suuntainen yhteys on? Hakeutuvatko ADHD -lapset herkemmin ruutujen ääreen vai lisääkö liiallinen ruutujen tuijottaminen ADHD -oireilua? Katsotaan!

Lasten ADHD ja ruutuaika: johtopäätöksiä tutkimuksista

ADHD ruutuaika lapsilla

Kuten tieteessä yleensäkin, ei tämäkään aihe ole yksinkertainen tai yksiselitteinen. Tiettyjä johtopäätöksiä voidaan kuitenkin vetää.

  1. Kyllä. Ruutuajalla ja arjen tarkkaavaisuudella on olemassa keskinäinen yhteisvaihtelu.
  2. ADHD -oireita kokevilla lapsilla on suurempi todennäköisyys digimedian riski- ja ongelmakäyttöön tulevaisuudessa.
  3. Digimedian suuri käyttö lisää myös tulevia ADHD-oireita.

Efektikoot ovat pienen ja keskisuuren välimaastossa (r < 0,3). Tämä tarkoittaa, että vaikutus on olemassa, mutta se ei ole erityisen suuri. Käytännössä esimerkiksi ADHD-oireilun lisääntymiseen vaikuttavat enemmän muut asiat kuin pelkkä ruutuaika. Samalla ei voida kiistää, etteikö ruutuajalla olisi merkitystä.

Käytännön kannalta keskeinen johtopäätös lienee tämä: Jos lapsella on useita selvästi havaittavia ADHD -piirteitä, kannattanee digilaitteiden ja digimedian käyttöä rajata tai ohjata.

(Tämän tekstin pohjana ja inspiraationa toimi neuropsykologi T. Aron Linkedinissä julkaisema, aiheeseen liittyvä tiivistelmä, jonka lähinnä kirjoitin auki omin sanoin.)

Rakkaudella,

Jevgeni

Kuva/lähde: Thorell, L. B., Burén, J., Ström Wiman, J., Sandberg, D., & Nutley, S. B. (2022). Longitudinal associations between digital media use and ADHD symptoms in children and adolescents: a systematic literature review. European Child & Adolescent Psychiatry, 1-24.

Aiheeseen liittyviä kirjotuksia