Lisää itsevarmuutta: 10 perusteltua syytä kokeilla Itsevarma Minä -kurssia

10 syytä osallistua itsevarmuuskurssille

Hei!

Osa työtäni Rohkeuskoulussa on erilaisten sosiaalista itsevarmuutta kehittävien kurssien järjestäminen. Sellainen on esimerkiksi “Itsevarma Minä” -kurssi.

Moni kurssille osallistunut on kurssin aikana kertonut, että oli hyvin lähellä perua osallistumisensa viime tingassa, sillä ajatus paikalle tulemisesta tuntui liian jännittävältä. Paikalle kuitenkin saavuttuaan he olivat tyytyväisiä valintaansa ja kokivat kurssin mukavaksi ja hyödylliseksi.

Moni kuitenkin jännittää sen verran, että jättää osallistumatta, vaikka halua olisikin. Tämä on täysin ymmärrettävää. En itsekään olisi kymmenen vuotta sitten uskaltautunut tällaiselle kurssille.

Kurssilla on kuitenkin osallistujien mukaan mukavaa olla. Myös heidän, jotka kertovat, että olivat lähellä perua osallistumisensa. Siksi haluan tuoda esiin muutamia asioita, joiden vuoksi kurssille kannattaa mielestäni osallistua.

1. Itsevarmuuden vahvistamisessa ensimmäinen askel on se vaikein

Jokainen meistä voi lisätä itsevarmuuttaan. Se on kuitenkin sitä raskaampaa, mitä epävarmemmista lähtökohdista lähdemme liikkeelle. Mitä ujompia olemme, sen vaikeampaa on esimerkiksi hakeutua sosiaalisiin tilanteisiin ja harjoitella niissä pärjäämistä.

Itsevarmuuden harjoittelussa lohdullista on onneksi se, että se helpottuu askel askeleelta. Ensimmäinen askel on vaikein, mutta sitten helpottaa – usein aika nopeastikin!

Siksi kurssi on rakennettu niin, että se antaa hyvän pohjan myös omalla ajalla tapahtuvalle harjoittelulle. Näin eräs osallistuja kuvaili aihetta:

Oli kyllä tosi hyvä kurssi, huh huh! Kurssin jälkeiset päivät ovat olleet yksi toistaan parempia. Joka päivä on tullut tilanteita, joissa olen osannut toimia eritavalla ku aikasemmin, olen mennyt pelkoja kohti ensimmäistä kertaa hymyissä suin. On tuntunu tosi hyvältä poistua mukavuusalueelta ja tietää, että tämä kehittää.

Iiro, osallistui kurssille tammikuussa 2015

2. Kurssilla kaikki ovat samassa tilanteessa

Muutama ihminen on kertonut, että tällaiselle kurssille hakeutuminen tuntuu hieman nololta. Ei ole kivaa saapua itsevarmuuskurssille, jos niin tehdessään leimautuu avoimesti epävarmaksi.

Tämä on ymmärrettävä huoli. Hyvä asia on kuitenkin se, että kurssin osallistujat ovat kaikki paikalla samasta syystä: nostamassa omaa itsevarmuuttaan. Palautteiden perusteella tämä kokemus on nolon sijaan terapeuttinen. On mukavaa huomata, ettei ole epävarmuuksineen yksin, vaan kyse on lopulta hyvin luonnollisesta ja yleisestä ilmiöstä.

Myös minä, kurssin vetäjä, olen ollut aikoinani todella ujo ja epävarma. Myös siksi minulle on tärkeää, että kurssilla vallitsee asiallinen ja hyväksyvä ilmapiiri.

3. Hyväksymme keskeneräisyyden toisissamme

Moni kurssista kiinnostunut on myös maininnut, että omista keskeneräisyyksistään ja puutteistaan puhuminen hävettäisi liikaa. Pystyn samaistumaan tähän. Siksi on tärkeää, että kurssilla on keskeneräisyyteen myönteisesti suhtautuva ilmapiiri. Kaikki me olemme tavalla tai toisella keskeneräisiä ja se on täysin okei. Kurssin vetäjänä pyrin tuomaan tätä esiin myös omalla esimerkilläni. Näin eräs osallistuja asian tiivisti:

Myös se, että sinä kurssin vetäjänä olit avoimesti ”keskeneräinen ihminen” oli inspiroivaa!

Pauliina, osallistui kurssille toukokuussa 2017

4. Itsevarmuutta on paras kehittää sille varatussa tilanteessa

Itsevarmuutemme kehittyy kyllä ilman tällaisia kurssejakin. Tarkoin rajatussa ja turvallisessa tilanteessa sen kehittäminen on kuitenkin mukavampaa ja tehokkaampaa. On hyvä, että itsevarmuuttaan on vahvistanut jo ennen kuin joutuu koettelemaan sitä oman elämänsä tositilanteissa.

5. Sosiaalinen itsevarmuus on nykypäivän tärkeimpiä taitoja

Itsevarmuus on – valitettavasti – nykypäivän tärkeimpiä taitoja niin työelämässä kuin sen ulkopuolellakin. Kulttuurimme suosii varmoja, esiintymistaitoisia ja puheliaita ihmisiä. Tämä ei ehkä ole oikein, eivätkä asiat olisi täydellisessä maailmassa ihan näin. Tosiasia on kuitenkin se, että itsevarmuutta arvostetaan, vaikka ei aina oikeista syistä. Tehokkain tie oman elämänsä helpottamiseen onkin usein yksinkertaisesti oman itsevarmuutensa vahvistaminen.

6. Arvostamme jokaisen omaa tyyliä olla itsevarma

Itsevarmuutta on monenlaista. Stereotyyppinen kuva sosiaalisesta, aina äänessä olevasta ja huomiosta nauttivasta ihmisestä on vain yksi tapa olla itsevarma. Se ei ole kuitenkaan kaikkien – tai edes useimpien – tapa. Ihminen voi olla itsevarma ilmankin, että tarvitsisi olla äänekäs ja näkyvä.

Tämä on asia, jota alleviivaamme myös kurssilla. Itsevarmuuden oppiminen ei tarkoita sitä, että itseään pitäisi muuttaa itselleen epämieluisaan suuntaan.

7. Kurssilta saa onnistumisen kokemuksia

Yksi keskeinen syy, miksi sosiaalisen itsevarmuuden oppiminen on vaikeaa monille meistä, on tämä: elämässä on tullut vastaan jo niin paljon epäonnistumisia ja huonoja kokemuksia, että on vaikeaa enää uskoa, että voisi joskus myös onnistua.

Tästä syystä pyrimme saamaan kurssin aikana paljon pieniä, hyvältä tuntuvia onnistumisen kokemuksia ja murtamaan tämän huonojen kokemusten kehän.

8. Päätät itse, mihin osallistut

Moni on sanonut jännittävänsä etukäteen erityisesti kurssilla tehtäviä harjoituksia. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Syy on se, että osallistuminen kurssilla käytäviin keskusteluihin ja harjoituksiin on täysin vapaaehtoista. Voi itse päättää, osallistuuko tiettyyn ohjelmaan vai seuraako sitä sivummalta. Kumpikaan vaihtoehto ei ole toistaan huonompi, eikä päätöstä jättää osallistumatta johonkin tiettyyn ohjelmaan pidetä minkäänlaisena epäonnistumisena.

Harjoitukset on myös hiottu sopivan tasoisiksi: ne kyllä haastavat sopivasti, mutta eivät ole liiallisen vaikeita.

9. Käsittelemme herkkiä aiheita asiallisesti

Kun aiheena on sosiaalinen epävarmuus ja sen taustalla vaikuttavat ilmiöt, liikutaan usein melko herkkien ja henkilökohtaisten aiheiden parissa. Moni henkilö on sellaisista asioista puhuessaan kokenut elämässään muiden taholta esimerkiksi väheksyntää. Sellainen taas johtaa herkästi riittämättömyyden ja vääränlaisuuden kokemuksiin. Mielestäni tällaista olisi hyvä välttää, minkä vuoksi kurssilla käsittelemme myös herkkiä aiheita asiallisesti, ilman kiihkoilua ja asenteellisuutta.

10. Kurssin sisältö perustuu tutkittuun tietoon

Kaikki kurssin sisällöt perustuvat ajankohtaiseen, tutkittuun tietoon. Keittiöpsykologiaa ei siis ole luvassa. (Ohjelma ei kuitenkaan ole akateemisen kuivakkaa ja puuduttavaa!)

Tule mukaan!

Mikäli haluat lisää itsevarmuutta, voi kurssi olla siihen oikea ratkaisu. Seuraavan kurssin ilmoittautuminen on nyt avattu. Voit lukea lisätietoja ja ilmoittautua mukaan tämän linkin kautta.

Toivottavasti nähdään siellä!

Rakkaudella,

Jevgeni

Aiheeseen liittyviä kirjotuksia