lisaa onnellisuutta

10 tapaa, joilla saat lisää onnellisuutta

Kuinka saada elämäänsä lisää onnellisuutta? Tämä kysymys kiinnostaa pohjimmiltaan meitä kaikkia ja netti onkin täynnä erilaisia vinkkejä onnellisuutensa lisäämiseksi. Halusin tehdä myös oman listani onnellisuutta lisäävistä toimenpiteistä ja erilaisten itsestäänselvien vinkkien lisäksi mainita myös muutamia asioita, jotka tälläisistä listoista jäävät usein uupumaan.

1. Suhtaudu onnellisuuteen asiana, jonka eteen kannattaa tehdä töitä

Usein puhutaan, että onnellisuutta ei kannata väkisin tavoitella. Myös jotkin tieteelliset tutkimukset tukevat tätä väitettä. Omasta puolestani sanon kuitenkin, että tuollainen on jo valmiiksi hyvinvoivien ihmisten puhetta. On helppoa väittää, että onnellisuutta ei kannata väkisin tavoitella, jos oma elämä on jo valmiiksi onnellista. Aivan eri asia on sanoa tuollaista ihmiselle, jonka elämä on vaikeaa ja täynnä tuskaa.

Onnellisuus ei tapahdu itsestään, vaan sitä lisäävät monet asiat. Esimerkiksi hyvät ihmissuhteet, riittävä terveys sekä turvattu taloudellinen asema lisäävät onnellisuutta. Nämä taas ovat asioita, joita emme voi saada ilmaiseksi, vaan niiden eteen on usein tehtävä kovaakin työtä.

2. Kehitä aktiivisesti taitojasi ja osaamistasi

Mitä vaikeampaa ja raskaampaa elämä on, sitä vaikeampaa on usein myös olla onnellinen. Voimme kuitenkin helpottaa elämäämme monella tavalla. Eräs keskeisimpiä tapoja on tärkeiden taitojen opettelu. Mitä taitavampia olemme ratkaisemaan elämässämme olevia haasteita, sitä helpommaksi elämä muuttuu ja sen myötä myös onnellisuutemme saattaa lisääntyä.

3. Ympäröi itsesi ihmisillä, joiden seurassa on hyvä olla

Muilla ihmisillä on suuri valta meihin. Muut ihmiset voivat joko parantaa elämäämme, tai huonontaa sitä. Jos ympärillämme on riittävästi ihmisiä, jotka painavat meitä alaspäin tai kohtelevat meitä kaltoin, on vaikeampaa pysyä onnellisena. Yksi onnellisuuden avaimista onkin lisätä myönteisiltä tuntuvien ihmisten määrää elämässämme sekä minimoida kielteisten ihmisten määrän.

(Tässä kannattaa kuitenkin olla kohtuullinen. Olen kohdannut henkilöitä, jotka muita mutkitta potkivat elämästään kaikki ihmiset, jotka erehtyvät lausumaan edes yhden poikkipuoleisen sanan! Omien havaintojeni valossa tällaiset ihmiset eivät yleensä vaikuta erityisen onnellisilta.)

4. Ennaltaehkäise ja hoida sairauksia aktiivisesti

Yksi näkyvimmistä syistä onnettomaan oloon ovat erilaiset vaivat ja sairaudet. Ja ymmärtäähän tämän! On vaikeampaa olla onnellinen, jos elämässämme on erilaisia kipuja sekä sairauksien tuomia rajoitteita. Emme voi suinkaan aina vaikuttaa sairastumiseemme emmekä aina edes jo olemassaolevien sairauksien hoitoon, mutta usein se on kuitenkin mahdollista. Parasta on tietenkin ennaltaehkäistä sairauksien synty kokonaan. Tämä tarkoittaa yleensä suhteellisten terveellisten elämäntapojen ylläpitämistä sekä myös ajoissa* hoitoon hakeutumista.

(*Ei kannata sairastua vakavasti siksi, että esimerkiksi pelkää lääkäriin menemistä ja siirtää sitä aina vain myöhemmäksi. Lopulta voi olla jo liian myöhäistä!)

5. Syö, liiku ja nuku riittävästi

Viides vinkki on tylsä ja itsestäänselvä, mutta sitä ei voi olla mainitsematta. Onnellisuus muuttuu vaikeksi, jos meillä itsellämme on jatkuvasti huono fyysinen olo. Merkittävä osa ihmisen pahasta olosta juontaa juurensa tuttuihin asioihin, kuten liian vähäiseen uneen ja palautumiseen, yksipuoliseen ravintoon sekä liian vähäiseen liikuntaan. Panostus näihin asioihin on panostusta myös omaan onnellisuuteemme.

(Mutta suorittaa ei kannata! Viime vuosien ilmiöksi on noussut oman terveytensä väkinäinen suorittaminen, joka voi ennemminkin vahingoittaa, kuin lisätä onnellisuuttamme!)

6. Vältä mustavalkoista ajattelua ja suhtaudu asioihin joustavasti

Mustavalkoinen suhtautuminen asioihin voi tuntua helpolta ja houkuttelevalta, mutta sillä voi usein olla kielteinen vaikutus omaan onnellisuuteemme. Harvat asiat elämässämme ovat yksiulotteisia. Mikäli kieltäydymme näkemästä asioissa harmaan eri sävyjä, vaan ajattelemme niistä mustavalkoisesti, on tällä mm. päätöksentekoa heikentävä vaikutus. Mustavalkoisesti ja yksipuolisesti ajatteleva ihminen on altis tekemään huonompia päätöksiä ja valintoja, millä taas on usein kielteinen vaikutus myös hänen onnellisuuteensa.

7. Perehdy aktiivisesti siihen, kuinka maailma toimii

Opiskelu on tärkeä keino oman onnellisuutemme lisäämisessä. Mitä paremmin hahmotamme ympäröivää maailmaa, sitä laadukkaampia päätöksiä pystymme elämässämme tekemään. Hyvien päätösten ja valintojen myötä lisääntyy yleensä myös onnellisuutemme.

8. Vältä turhia konflikteja ja vastakkainasettelua

Vastakkainasettelu ihmisten välillä sekä erilaiset konfliktit ovat useimmille meistä raskaita kokemuksia. Ei ole helppoa eikä mukavaa olla riidoissa tai ”sodassa” muiden ihmisten kanssa. On toki olemassa tilanteita, joissa konfliktia ei voi, eikä edes kannata väistää, mutta merkittävä osa arkisista riidoistamme ovat lopulta melko turhia ja pikkumaisia. Monet niistä olisivat vältettävissä järkevällä toiminnalla.

9. Älä jumitu ”pitäisi” -ajatteluun

Moni ihminen pettyy toistuvasti siksi, ettei maailma toimi heidän haluamallaan tavalla. Ihmisellä saattaa olla vahva ja joustamaton käsitys siitä, kuinka asioiden pitäisi toimia. Usein maailma ei kuitenkaan suostu noudattamaan tätä ”sääntökirjaamme”, eli asiat eivät mene haluamallamme tavalla. Jos omista odotuksista ja vaatimuksista ei kykene joustamaan, on sillä tyypillisesti onnellisuutta vähentävä vaikutus.

Omaa sääntökirjaansa voi olla vaikeaa kyseenalaistaa. Hyödyllistä on kuitenkin ymmärtää, että näkemyksemme siitä, kuinka asioiden pitäisi toimia, ovat usein vain meidän omiamme. Moni muu ihminen saattaa ajatella samoista asioista aivan eri tavalla. Voisiko olla, että toisinaan he ovat meitä enemmän oikeassa?

10. Hyödynnä aktiivisesti ammattilaisten apua

Elämässämme voi olla monia haasteita, jotka vähentävät onnellisuuttamme. Monia näistä haasteista yhdistää se, että niiden ratkaiseminen omin voimin voi olla hyvin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Helpoin ja nopein ratkaisu onkin usein ammattilaisten apuun turvautuminen.

Suomessa kuitenkin elää yhä vahvana kulttuuri, jossa ”pitäisi pärjätä itse”. Omin voimin pärjääminen nähdään ihailtavana ja hyveellisenä. Siksi erilaisten ammattilaisten apuun turvautumista saatetaan karsastaa. Ongelmaksi tämä nousee usein siksi, että monet elämämme ongelmat pahenevat ajan kuluessa. Jos niitä ei ratkaise nopeasti, niiden ratkaiseminen vaikeutuu myöhemmin merkittävästi. Siksi ammattiapuakin kannattaa hakea mieluummin ennemmin, kuin myöhemmin.

(Valitettavasti nykyinen tilanne on se, että esimerkiksi psykologille tai psykiatrille pääseminen on muuttunut vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi. Moni ei saa ongelmiinsa apua, vaikka yrittäisikin aktiivisesti sitä hakea. Tämä on ongelma, joka meidän on ennen pitkää pakko pystyä ratkaisemaan, sillä nykytilanteen inhimillinen hinta on valtava.)

Onnellisuus ei aina ole helppoa, eikä sen ole tarkoituskaan olla

Onnellisuus esitetään usein perustilana, johon kykenee kuka tahansa ihminen missä tahansa tilanteessa. Tämä on puppua. Ihmisen elämässä voi olla lukemattomia sellaisia tapahtumia, joiden vuoksi onnellisuuden saavuttaminen voi olla äärimmäisen vaikeaa, ellei jopa mahdotonta.

Tämä on toki kurjaa, mutta luonnollista. Ihmistä ei ole tehty olemaan jatkuvasti onnellinen. Surut ja murheet kuuluvat elämään, eikä niitä voi loputtomiin välttää. Meidän ihmisten raskaaksi osaksi jää lopulta näiden murheiden kohtaaminen ja niistä selviäminen parhaamme mukaan. Helppoa se ei ole, mutta mahdollista kuitenkin.

Huomaan itse usein yllättyväni ja vaikuttuvani siitä, kuinka ihmiset pystyvät lopulta hyväksymään tilanteensa, vaikka heidän murheensa olisivatkin sieltä hirveimmästä päästä. Tämä on mielestäni osoitus ihmisten valtavasta kestävyydestä ja sinikkyydestä. Vaikka kohtaisimme hirveimpiä murheita, pystyy ihminen usein siltikin kohoamaan niiden yläpuolelle ja hyväksymään osansa, vaikka se lienee usein vaikeinta, mitä joudumme elämässämme tekemään. Itseeni tämä tekee kerta toisensa jälkeen suuren vaikutuksen.

Kiitos lukemisesta ja valtavasti tsemppiä sinnepäin!

Rakkaudella,

Jevgeni

(PS. Lisää tekstejä onnellisuudesta ja muista aiheista löytyy blogin arkistosta. Mukavia lukuhetkiä!)

Aiheeseen liittyviä kirjotuksia