luotko omaa tulevaisuuttasi

Kuinka tarkasti olet tottunut ajattelemaan tulevaisuutta? Yksityiskohtaisesti, pääpiirteittäin vai et ollenkaan? On täysin totta, ettei tulevaisuutta voi ennustaa, mutta siihen voi vaikuttaa varsin pienellä vaivalla. Voimme yrittää muokata siitä hiukan paremmin toiveitamme vastaavan tai antautua virran vietäväksi ja katsoa kuinka käy.

Jälkimmäinen vaihtoehto on ilman muuta helppo ja rento, muttei sovi kovinkaan hyvin heille, joilla on elämälleen selkeitä tavoitteita ja odotuksia. Virran vietäväksi antautumisessa on aina se todellinen vaara, ettei virta kuljeta meitä sinne, minne haluasimme.

Kuinka tulevaisuuteen sitten vaikutetaan?

Ensiksi on ilman muuta tiedettävä mitä tahdomme, millaista lopputulosta kohti pyrimme. Mitkä ovat toiveitamme, unelmiamme ja tavoitteitamme. Lisäksi olisi toki hyvä tietää miksi me niitä haluamme. Tämän selvittäminen auttaa edes hiukan olemaan tavoittelematta asioita, joita emme oikeasti halua, vaan joita vain luulemme haluavamme.

On itsestäänselvää, että kaikilla teoillamme on seurauksensa. Joskus odottamattomia, mutta yleensä täysin ennustettavissa olevia. Tekemällä tietyt asiat saamme tiettyjä tuloksia. Jättämällä asiat tekemättä, tuloksia ei tule. Useimmat oletettavasti ymmärtävät tämän, mutta silti syystä tai toisesta odottavat tavoitteidensa ja unelmiensa täyttymistä pistämättä tikkuakaan ristiin niiden eteen. Tuloksia saavutetaan vain tekemällä jotain niiden eteen, niin ikävää kuin se minustakin on.

Kun meillä on olemassa selkeät unelmat ja tavoitteet (ja niiden oikeasti kannattaa olla selkeitä), voimme päätellä, mitkä toimemme toisivat mukanaan halutunlaisia tuloksia. Jos haluamme lisää fyrkkaa, on pääteltävissä, että niiden eteen on tehtävä enemmän töitä (näin äärimmäisen pelkistetysti). Jos haluamme paremman fyysisen kunnon on urheiltava enemmän tai järkevämmin. Jos haluamme enemmän sosiaalisia suhteita, on oltava aktiivisemmin mukana sosiaalisissa kuvioissa, tavattava enemmän ihmisiä jne. Äärimmäisen pelkistettyä, mutta jokainen ymmärtänee pointin.

Ja sitten on vain toimittava. Niin yksinkertaistahan se lopulta on. Ellei toimi, tuloksia ei synny, ei varsinkaan halutunlaisia. Toki yrittäessämme aktiivisestikin vaikuttaa tulevaisuuteemme voimme epäonnistua. Joskus pahastikin. On jokaisen itsensä päätettävissä, haluaako riskejä ottaa. Mielestäni tämä asia – juuri halutunlainen tulevaisuus – jos jokin on riskinoton arvoinen asia. Jos epäonnistun, tiedän ainakin yrittäneeni ja olen astetta viisaampi taas seuraavalla yrityksellä.

Mieti, millainen elämäsi on vuoden, kahden tai viiden kuluttua. Oletko saavuttanut jotkin tai jopa kaikki tavoitteesi ja unelmasi? Kuinka olet tehnyt sen? Vai oletko yhä samassa pisteessä, yhä unelmoimassa? Kumpi näistä kuulostaa mukavammalta? Kumpaan nykyiset toimesi (tai toimettomuutesi) johtavat? Mikäli jälkimmäiseen, on nyt korkea aika muuttaa suuntaa ja tehdä jotain konkreettista haluamasi tulevaisuuden eteen!