Mitä on itsetunto ja kuinka sitä parannetaan?

mita on itsetunto ja kuinka sita parannetaan

Itsetunto on aihe, josta puhutaan paljon, mutta varsin epämääräisesti. Jokaisella meistä on jonkinlainen käsitys siitä, miltä korkea tai matala itsetunto näyttää ja tuntuu, mutta sen syvemmin asiaa harvemmin mietitään. Siksi nyt sukellamme aiheeseen kunnolla ja läpikäydään seuraavia asioita:

  • Mitä itsetunto on?
  • Kuinka se muodostuu?
  • Mihin itsetunto vaikuttaa?
  • Miten itsetuntoa saa parannettua?
  • Entä miten itsetuntonsa saa pilattua?

Itsetunto kiinnostaa itseäni niin paljon, että olen omissa akateemisissa opinnoissani suuntautunut juuri itsetunnon tutkimukseen. Vaikka itsetunto on yksi psykologian ylivoimaisesti tutkituimmista aiheista, on vielä todella paljon sellaista, mitä emme tiedä. Uusia, mielenkiintoisia asioita paljastuu ihan koko ajan!

Olen myös omassa terapiatyössäni erikoistunut juuri itsetuntoon liittyviin haasteisiin. Jos koet, että matala itsetunto vaikeuttaa elämääsi, voit olla minuun yhteydessä tämän linkin kautta.

Mitä itsetunto on?

Lyhyesti sanottuna itsetunto on ihmisen minäkuvien summa. Minäkuvilla tarkoitetaan sitä, miten näemme itsemme, mitä ajattelemme itsestämme ja millaisia asenteita meillä on itseämme kohtaan.

Minäkuvat voivat olla joko myönteisiä, neutraaleja tai kielteisiä. Esimerkiksi ajatus “minä olen hyvä ja mukava tyyppi, josta muut pitävät” on myönteinen minäkuva ja ajatus “minä olen ihan turha paska, jota muut eivät arvosta tippaakaan” on kielteinen minäkuva.

Yleensä meillä on samaan aikaan sekä lukuisia myönteisiä, että kielteisiä minäkuvia. Tärkeä on kuitenkin niiden suhdeluku. Jos myönteisiä minäkuvia on selvästi kielteisiä enemmän, voidaan itsetunnon ajatella olevan korkea. Jos taas kielteisiä on selvästi enemmän kuin myönteisiä, itsetunto on yleensä matala.

Itsetunto on myös aihekohtaista. Voin esimerkiksi ajatella, että olen erinomaista seuraa, hauska, suosittu ja mukava tyyppi, jolloin sosiaalinen itsetuntoni on todennäköisesti varsin korkea. Samalla voin ajatella, että olen heikossa kunnossa, hidas, kömpelö ja onneton urheilija, jolloin liikunnallinen itsetuntoni on todennäköisesti matala.

Yhdessä eri itsetunnon osa-alueet muodostavat yleisen itsetunnon. Ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista, että tavoittelisimme korkeaa itsetuntoa ihan jokaisella elämän osa-alueella. Kaikessa ei tarvitse kokea olevansa hyvä, eikä sellainen ole edes realistista.

Kuinka itsetunto muodostuu?

Itsetunnon muodostumiseen vaikuttaa kaikki se, mikä vaikuttaa meidän minäkuviimme. Näitä asioita ovat mm. onnistumiset ja epäonnistumiset, kokemukset muiden ihmisten kanssa, kulttuurilliset tekijät sekä henkilökohtaiset arvomme. Tässä muutamia esimerkkejä:

Onnistumiset ja epäonnistumiset

Nuorempana minulla oli vaikeuksia pärjätä sosiaalisissa tilanteissa. Olin ujo ja epävarma, minulla oli onneton sosiaalinen pelisilmä, päästin jatkuvasti suustani jotakin hölmöä, tulin usein muiden ihmisten torjumaksi, en osannut löytää itselleni seuraa, olin usein yksinäinen, muut tuntuivat pilkkaavan ja väheksyvän minua, jouduin toistuvasti muiden pompoteltavaksi ja niin edelleen. Koin siis jatkuvasti erilaisia epäonnistumisia, jotka liittyivät sosiaalisiin tilanteisiin.

Ennen pitkään nämä jatkuvat epäonnistumiset johtivat siihen, että aloin itsekin ajattelemaan, että olen turha, typerä, nolo, arvoton ja että minun varmaan kuuluukin jäädä yksin. Sosiaalisuuteen liittyvät minäkuvani muuttuivat siis kielteisiksi ja sosiaalinen itsetuntoni madaltui.

Myöhemmässä vaiheessa elämääni aloin työstämään tätä asiaa. Opettelin keskustelutaitoja ja itsevarmuutta, opettelin olemaan ihmisten kanssa, opettelin ymmärtämään sosiaalisia tilanteita paremmin ja niin edelleen. Tämän seurauksena aloin kokemaan onnistumisia niissäkin tilanteissa, joissa aiemmin en ollut pärjännyt.

Omaksikin ihmetyksekseni aloin pikkuhiljaa huomaamaan, että muut viihtyvät seurassani, että olen toivottu ja arvostettu, että saan seuraa, että muut kohtelevat minua hyvin ja niin edelleen. Vähä vähältä minäkuvani alkoivat muuttumaan myönteiseen suuntaan ja sosiaalinen itsetuntoni kasvoi kohisten.

Kokemukset muiden ihmisten kanssa

Itsetunnon muodostumiseen vaikuttaa myös se, kuinka muut ihmiset kohtelevat meitä. Yleinen esimerkki itsetunnon romuttavasta kokemuksesta on koulukiusaamisen tai työpaikkakiusaamisen kohteeksi joutuminen.

Kun muut jatkuvasti pilkkaavat, väheksyvät, alistavat ja satuttavat meitä sekä sulkevat meidät ulkopuolelle, tulkitsemme sen helposti ilmentymänä omasta arvostamme. Huomaamme, että olemme niin heikkoja, heiveröisiä ja arvottomia, ettei muiden edes tarvitse kohdella meitä ihmisen lailla.

Tämän seurauksena itsetunto saattaa romuttua, sillä alamme itsekin uskoa kiusaajien luomaan tarinaan. Emme enää näe itseämme vahvoina, hyvinä, arvokkaina ja kunnioitusta ansaitsevina ihmisinä, vaan pikemminkin päinvastoin.

Sama toimii myös toisinpäin. Jos muut kohtelevat meitä hyvin, arvostaen, kunnioittaen, jos muut haluavat meidän seuraamme ja pyytävät meitä mukaan joukkoonsa, saamme ikään kuin todisteita siitä, että olemme haluttuja ja arvokkaita. Mitä aidommin uskomme siihen, että olemme tällä tavoin hyviä tyyppejä, sitä myönteisemmäksi itsetuntommekin muuttuu.

Kulttuurilliset arvot

Myös kulttuurin ja sen arvojen tiedetään voivan vaikuttaa itsetuntoon. Esimerkiksi:

Kuvitellaan, että elämme kulttuurissa, jossa arvostetaan onnistumista, menestystä, vaurautta ja kauneutta. Näitä asioita pidetään hyvinä, arvokkaina ja toivottavina. Niiden vastakohtia eli epäonnistumista, menestymättömyyttä, köyhyyttä ja rumuutta taas pidetään epätoivottuina.

Me ihmiset taas tietenkin peilaamme itseämme näitä kulttuurillisia arvoja vasten. Pohdimme sitä, olemmeko itse sellaisia, joita kulttuurimme pitää arvossaan. Jos olemme, hyvä juttu, sillä silloin itsetuntomme todennäköisesti paranee.

Jos taas emme mahdu kulttuurimme asettamiin, usein varsin vaativiin ja ahtaisiin malleihin, voi kokemus olla hyvinkin raskas. Voi tuntua lannistavalta ja satuttavalta olla sellainen, jota ei pidetä arvossa. Tällöin itsetunto voi helposti alentua.

Henkilökohtaiset arvot

Kulttuurillisten arvojen lisäksi myös henkilökohtaiset arvomme vaikuttavat. Esimerkiksi näin:

Kuvitellaan, että minulle on tärkeää päästä hyvään parisuhteeseen ja perustaa perheen. Saada rakkautta ja rakastaa. Kuvitellaan, että näen kovasti vaivaa tämän asian saavuttamiseksi.

Silti, kaikesta vaivannäöstä huolimatta tuloksia ei välttämättä tule. Pysyn vuodesta toiseen sinkkuna tai päädyn huonoihin parisuhteisiin. Vuosi vuodelta alan menettämään yhä enemmän toivoani ja jopa uskomaan, että minussa on jotakin vikaa, koska en kelpaa.

Tuloksena itsetunto todennäköisesti kokee kolauksen ja huononee.

Tai kuvitellaan, että arvostan korkeakoulutusta ja akateemisuutta. Kaikesta vaivannäöstäni huolimatta koulu sujuu huonosti, opinnot polkevat paikallaan, proffat eivät halua minua osaksi tutkimusryhmiänsä ja julkaisemani tutkimukset saavat osakseen pelkkää kritiikkiä.

Tällöinkin itsetunto todennäköisesti huononee, sillä en onnistu niissä asioissa, joita arvostan ja pidän tärkeinä.

Sama pätee myös toisinpäin. Kun onnistumme asioissa, jotka ovat itsellemme tärkeitä, itsetunto paranee.

Mihin itsetunto vaikuttaa?

Itsetunto on äärimmäisen tärkeää elämässä viihtymisen kannalta, sillä se vaikuttaa niin moneen asiaan. Niitä ovat esimerkiksi mielenterveys ja fyysinen terveys, motivaatio, sosiaalinen elämä, ihmis- ja parisuhteet, menestyminen, onnellisuus ja monet muut. Tärkeitä ja suuria asioita siis.

Tätä ei tule ymmärtää niin, etteikö mitä tahansa mainituista asioista voisi saada, jos itsetunto on matala. Matalankin itsetunnon omaava ihminen voi aivan hyvin olla onnellinen, menestynyt, saada hyvän parisuhteen tai olla terve.

Kyse on ennemminkin siitä, että näiden asioiden saaminen tai niistä kiinnipitäminen vaikeutuu, jos itsetunto on matala. Itsetunto ei suoraan anna mitään näistä asioista, vaan se helpottaa niiden saamista epäsuoria reittejä pitkin. Esimerkiksi:

Hyvän itsetunnon omaava henkilö löytää todennäköisemmin parisuhteen, sillä hän uskaltaa lähestyä ja tutustua aktiivisemmin uusiin ihmisiin.

Hyvän itsetunnon omaava henkilö pysyy todennäköisemmin terveenä, sillä hän ei välttele lääkäriin hakeutumista silloin, kun epäilee siihen olevan aihetta.

Hyvän itsetunnon omaava henkilö menestyy todennäköisemmin urallaan tai yrittäjänä, sillä hän uskaltaa rohkeasti kokeilla erilaisia ideoita, ottaa riskejä sekä omistautua menestyksen jahtaamiselle.

Korkeaa itsetuntoa voikin pitää ominaisuutena, joka helpottaa ja nopeuttaa haluamiemme asioiden saamista, kun taas matala itsetunto vaikeuttaa ja hidastaa sitä.

Miten itsetunto paranee tai huononee?

Kaikki edellä mainitut asiat antavat vihjeen siitä, miten itsetuntoa voi parantaa tai huonontaa. Valitettavasti monet netistä löytyvät vinkit itsetunnon parantamiseksi kuten “sano itsellesi peilin edessä päivittäin hyviä asioita” ovat hyvästä tarkoituksestaan huolimatta varsin tehottomia. Todellisuudessa itsetunnon parantaminen vaatii vaivaa ja omistautumista, mihin moni taas on haluton lähtemään.

Käytännössä itsetuntomme paranee sen myötä, kun minäkuvamme muuttunut myönteisemmiksi. Minäkuvien myönteistäminen voi tapahtua useita reittejä pitkin. Esimerkiksi:

Onnistumisten kerääminen itselleen tärkeissä asioissa:

Onnistumiset tekevät minäkuvistamme myönteisempiä. Mitä useammin ja enemmän saamme onnistumisia, sitä helpompaa meidän on nähdä itsemme myönteisessä valossa. Onnistumisten ei tarvitse olla suuria, vaan pienetkin onnistumiset tekevät hyvää, kunhan ne liittyvät asioihin, joita itse pidämme arvokkaina.

Itselleen tärkeiden taitojen opettelu ja kehittäminen:

Taituruus ja osaaminen itselleen tärkeissä asioissa auttaa meitä saamaan asioita, jotka ovat meille tärkeitä. Taitojen opettelu vaatii vaivannäköä, mutta se palkitsee meidät onnistumisilla ja sen myötä minäkuvien paranemisella.

Esimerkiksi minulla oli aikoinaan hyvin matala itsetunto siksi, että koin jatkuvia epäonnistumisia muiden ihmisten seurassa. Olin hyljeksitty, yksinäinen ja jopa katkera muille ihmisille. Tilanne kuitenkin parani, kun paneuduin vuosien ajaksi opettelemaan sosiaalisia taitoja sekä itsevarmuutta, joka lopulta mahdollisi sen, että sosiaalinen elämäni alkoi kukoistaa.

(Olen kuvannut kyseistä matkaa paljon esimerkiksi sähköisessä Eroon ujoudessa -kirjassa sekä Itsevarmuus: Eroon sosiaalisesta jännittämisestä -verkkokurssilla!)

Myönteiseen seuraan hakeutuminen:

On tärkeää viettää aikaansa sellaisessa seurassa, jossa meitä kohdellaan hyvin, arvostaen ja kunnioittaen. On tärkeää, että saamme olla haluttuja ja toivottuja. Päinvastaista seuraa taas kannattaa välttää. Hyvän itsetunnon saavuttaminen muuttuu äärimmäisen vaikeaksi, jos joudumme kohtaamaan jatkuvasti pilkkaa, väheksyntää, ulossulkemista ja muuta huonoa kohtelua.

Liiallisesta vaativuudesta luopuminen:

Vaativuus itseämme kohtaan voi toisaalta tarjota meille onnistumisia, sillä vaativat ihmiset ovat usein hyvin päämäärätietoisia ja työteliäitä. Heidän ongelmansa on usein kuitenkin se, että mitkään saavutukset eivät tunnu riittäviltä. Hienotkaan saavutukset eivät lämmitä heidän mieltään pitkään, sillä jotain tuntuu jatkuvasti puuttuvan.

Tärkeää onkin alentaa omaa vaativuuttaan tasolle, jossa pystymme nauttimaan myös elämän pienemmistä asioista. Aina ei tarvitse olla saavuttamassa ja onnistumissa, vaan on tärkeää pystyä näkemään jo saavutetut asiat arvokkaina.

Terapia:

Terapia on usein loistava keino oppia näkemään, mikä omassa elämässä on hyvää sekä muokkaamaan ajatusmallejaan myönteiseen suuntaan. On tyypillistä, että ihmisen elämässä on valtavasti kaikkea hyvää ja arvokasta, mutta hän ei itse syystä tai toisesta osaa sitä nähdä. Terapia tarjoaa näkökulmia, joita emme ehkä löydä omin voimin.

Itsetuntoon kannattaa panostaa

Moni suhtautuu itsetuntoonsa annettuna asiana. Itsetuntomme on sellainen kuin on, eikä sille voi mitään, piste.

Näin asia ei onneksi ole. Itsetunto on dynaaminen ominaisuus, joka muuttuu omien tekojemme ja kokemuksiemme myötä. Se voi huonontua ja parantua. Sen parantuminen kuitenkaan harvoin tapahtuu itsestään, vaan asiaan voi joutua panostamaan.

Siksi suosittelen vahvasti asian pohtimista ja työstämistä. Palkinto, jonka sen seurauksena saamme on huikea: parempaa elämää, ihmissuhteita, onnistumisia, onnellisuutta ja paljon kaikkea muuta.

Muistakaa, että olette loistavia tyyppejä ja teissä on valtavasti potentiaalia!

Rakkaudella,

Jevgeni

Aiheeseen liittyviä kirjotuksia

uudistumisen aika

Uudistumisen aika

Hei, ja toivottavasti teille kuuluu hyvää! Olen päivittänyt tätä blogia viime aikoina suhteellisen harvoin. Osittain syy on ollut se tavanomainen: kiire. On ollut kouluhommia, on

Lue lisää »