Nettideittailu: Miksi miehet eivät tuo kyvykkyyttään esille?

Miksi miehet eivät tuo kyvykkyyttään esille

Nettideittailu on kasvattanut viimeisen 20 vuoden aikana rajusti suosiotaan. Yhä useampi käyttää nettiympäristöjä ensisijaisena väylänään uusien ihmisten tapaamisen. Monelle nettideittailu on ollut kuitenkin pettymys, sillä tuloksia ei tahdo kovasta yrittämisestä huolimatta tulla.

Viime vuosina yksi pettymyksestään äänekkäästi ilmoitteleva ryhmä ovat olleet ne miehet, joille nettideittailu on osoittautunut erityisen raadolliseksi. He eivät saa deittisovelluksissa juurikaan osumia eivätkä pääse edes treffeille asti, vaikka yritys on usein kova!

Ongelmaan on tunnistettu lukuisia syitä. Tänään haluan kuitenkin pohtia ongelmaa uudesta näkökulmasta. Olen yllättynyt siitä, että tämä näkökulma mainitaan harvoin suoraan, vaikka se on ihmisten välisessä pariutumisessa varsin keskeinen.

Evoluutiopsykologinen näkökulma pariutumiseen

Ihminen on eläinkunnan edustaja ja sellaisenaan meihin pätevät samat periaatteet, jotka ohjaavat useimpien elävien olentojen pariutumista ja parinvalintaa. Eri eläinlajien välillä on eroja siinä, millainen kumppani nähdään haluttavana, mutta tietyt ominaisuudet ovat yhteisiä useimmilla lajeilla.

Keskeisimpiä näistä ovat terveys sekä kyvykkyys (kompetenssi), sillä ne ovat osin suora ja osin epäsuora osoitus yksilön geneettisestä laadusta. Laadukas genetiikka taas on kysyttyä silloin, kun tarkoitus on tuottaa selviytymiskelpoisia jälkeläisiä. Terveys ja kyvykkyys vaikuttavat parinvalintaan kuitenkin myös silloin, kun jälkeläisiä ei (ainakaan vielä) olla tekemässä.

Ihmisten tapauksessa on olemassa sukupuolikohtaisia eroja siinä, mitkä ominaisuudet koemme viehättäviksi potentiaalisessa kumppanissa. Evolutiivisesta näkökulmasta näitä ovat miesten tapauksessa nuoruus ja ulkonäkö, naisten tapauksessa taas kyvykkyys. Nämä eivät jakaannu mustavalkoisesti, vaan kyse on ennemmin painotuseroista. Mieskin voi arvostaa kumppanissaan kyvykkyyttä ja nainen kumppanissaan ulkonäköä.

Ulkonäön arvostaminen on eläinkunnassa toistuvaa, sillä siihen liittyvät asiat kuten symmetrisyys ja kehon koko viestivät terveydestä ja geenien laadusta, käytännössä siis selviytymisen todennäköisyyksistä. Nuoruus viestii vuorostaan terveydestä sekä kehon palautumiskyvystä. Kyvykkyys taas viestii siitä, että yksilö kykenee esimerkiksi hankkimaan jälkikasvulleen resursseja, puolustamaan laumaansa, ratkaisemaan haastavia tilanteita ja kasvattamaan jälkikasvunsa tehokkaammin aikuiseksi asti.

Nykyään elämme toki modernissa maailmassa, emmekä missään alkusavannilla. Evolutiivinen näkökulma voi tuntua nykypäivästä katsoen jopa vulgaarilta, sillä se typistää pariutumisen koskemaan vain suvunjatkamista. Siksi onkin hyvä tiedostaa, että näkökulmia pariutumiseen on monia muitakin ja täydellinen ymmärrys pariutumisesta vaatiikin sen tarkastelua myös muista näkökulmista.

Edellinen ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö kymmenien miljoonien vuosien aikana kehittyneet mekanismit silti edelleenkin vaikuttaisi parinvalintaan. Vaikka meitä kiinnostaisivatkin ensisijaisesti ihan muut kuin suvunjatkamiseen liittyvät asiat, ohjaavat meitä edelleenkin ne mekanismit, jotka ovat alunperin kehittyneet tehokasta suvunjatkamista varten.

Tarjoavatko deittisovellukset riittävästi mahdollisuuksia haluttujen ominaisuuksien esilletuontiin?

Jos oletetaan, että pariutumisen kannalta keskeisiä ominaisuuksia ovat juuri mainitut ulkonäkö ja kompetenssi, voidaan kysyä seuraavaa. Tarjoavatko nykyiset deittisovellukset riittävästi mahdollisuuksia näiden esille tuomiseen? Entä ohjaavatko deittisovellukset käyttäjiään tuomaan itsestään esiin pariutumiseen myönteisesti vaikuttavia asioita?

Ulkonäön suhteen vastaus on selkeä. Useimmat suositut deittisovellukset ovat kuvavetoisia ja ulkonäön esittely on niissä keskeisessä roolissa. Deittiprofiileihin saa yleensä useita kuvia, joten ulkonäköään voi tuoda esiin aivan riittävästi.

Kompetenssin suhteen asia on hähmäisempi. Omaa kyvykkyyttään voi kyllä sinänsä tuoda esiin kuvissa ja esittelyteksteissä. Kuvissa voi esitellä itseään tekemässä töitä tai harrastamassa vaikkapa jonkinlaista taituruutta vaativia harrastuksia. Esittelytekstissä taas voi kertoa kaikesta siitä, mitä osaa ja tykkää tehdä.

Käytännössä tämä mahdollisuus on äärimmäisen alihyödynnetty. Useimmissa profiileissa omaa kyvykkyyttään ei tuoda esiin. Ei kuvissa, eikä esittelytekstissä. Paljon useammin esittelytekstit kertovat deittailijan olevan esimerkiksi “matkustamisesta pitävä ja syvällisistä keskusteluista nauttiva sekä syysiltoina kynttilän valossa viihtyvä elämän ihmettelijä”. Tällaiset esittelyt ovat toki mukavia, mutta varsinaisia kyvykkyyksiä ne harvemmin tuovat esille.

Jos oletetaan, että evolutiivisen näkökulman mukaisesti nainen kaipaa mieheltä kykyä kerätä resursseja, tehdä töitä, luoda turvallinen ympäristö perheelle, tukea vaikeina hetkinä, ratkaista arjen haasteita, tulla toimeen sosiaalisissa tilanteissa sekä olla mukana lasten kasvatuksessa, tällaiset deittiprofiilit eivät ole erityisen toimivia. Niissä ei tuoda esiin mitään, mikä kertoisi miehen kyvyistä näillä alueilla. Tästä näkökulmasta ei ole yllättävää, että monien miesprofiilien on vaikeaa pärjätä.

Osaratkaisu ongelmaan voisi olla se, että deittisovellukset suoraan kehottaisivat (varsinkin miehiä) tuomaa näitä asioita suoremmin esiin. Niissä voisi olla esimerkiksi kenttiä, jotka on erikseen varattu esimerkiksi omien töiden, harrastusten sekä taitojen esittelyyn. Klassisissa 2000-luvun alkupuolen deittialustoissa nämä usein olivatkin mukana, mutta mobiiliaikaan siirtyminen on johtanut siihen, että deittisovelluksista on tullut minimalistisia ja niissä olevista profiileista lyhyitä ja informaatioköyhiä.

Tämä on luonnollisesti vain yksi näkökulma, joka ei suinkaan selitä kaikkea ja joka yksinään on varsin rajoittava tapa katsoa tätä asiaa. Samalla koen tämän näkökulman tuovan esiin sen verran keskeisen pointin, että sitä kannattaa vähintäänkin pohtia. Voisitko miehenä tuoda deittiprofiilissasi enemmän esillä omaa kyvykkyyttä, joka liittyy näihin tärkeisiin asioihin?

Rakkaudella,

Jevgeni

(Lisää aiheesta: Taloustieteen signaaliteoria deittailussa ja työnhaussa sekä Deittailu: 3 asiaa, jotka tekisin, jos haluaisin seuraa nopeasti ja tehokkaasti )

Aiheeseen liittyviä kirjotuksia

viehtymys

Deittailun haasteet: Viehtymys ei synny hetkessä

Yksi aikuisten deittailun suurimmista haasteista on deittailijoiden kiireisyys. Ihmisten tapaamiselle ei tahdo riittää oikein aikaa ja siksi uusia ihmisiä tavataankin varsin harvoin ja lyhyesti. Tämä on ongelma, sillä viehtymys toiseen ihmiseen ei yleensä ole hetkessä syntyvä tunne.

Lue lisää »