Ole oma itsesi: 2 vinkkiä aitouteen

ole oma itsesi

Ole oma itsesi! Ole aito! Nämä ovat nykypäivän suosittuja neuvoja, mutta “omana itsenään oleminen” on helpommin sanottu, kuin tehty.

Me ihmiset olemme laumaolentoja, joille ryhmien sisäiset suhteet ja hierarkiat ovat tärkeitä. Välitämme melko paljon siitä, mitä mieltä muut meistä ovat. Siten on ymmärrettävää, että varomme paljastamasta itsestämme sellaisia puolia, joista joku muu ei ehkä pidä, tai jotka eivät syystä tai toisesta ole hyväksyttäviä.

Tämä on sinänsä järkevää, mutta voi kääntyä myös itseään vastaan. Voi olla raskasta ja mielenterveyden kannalta kuluttavaa esittää jotakin muuta kuin on.

Jossain määrin omana itsenään oleminen on vaikeaa ihan itse luomistamme syistä. On yleistä, että ihminen häpeilee itsessään jotakin sellaista, joka ei ole useimpien muiden mielestä mikään ongelma. Tällöin kyse on eräänlaisesta ylivarovaisuudesta. Pelaamme varman päälle ja varomme olemasta aitoja, jotta vahingossakaan ei syntyisi tilannetta, jossa joku voisi tuomita tai torjua meidät jonkin ominaisuutemme vuoksi.

Tämän tekstin vinkit liittyvät juuri tämän kaltaisiin tilanteisiin. Tarkoitus ei ole väittää, että “omana itsenään oleminen” olisi järkevää kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Väitän kuitenkin, että on monia tilanteita, joissa voisimme olla melko vapaasti sellaisia kuin olemme, ilman, että siihen sisältyy sen kummoisempaa riskiä.

Haasteena on toki se, kuinka tällaiset tilanteet tunnistetaan. Etukäteen on vaikeaa tietää varmasti, kuinka muut ihmiset tulevat reagoimaan siihen, mitä paljastamme itsestämme. Järkeä ja pelisilmää joutuukin käyttämään. Itse olen kokenut, että tilanteiden arviointi ja “sosiaalinen pelisilmä” kuitenkin paranee kokemuksen kertymisen myötä.

Nämä ajatukset olen itse kokenut hyödyllisenä silloin, kun olen opetellut uskaltamaan olemaan enemmän “oma itseni”:

Ole oma itsesi: 2 vinkkiä aitouteen

1. Mitään peruuttamatonta ei yleensä tapahdu, vaikka joku ei pitäisikään meistä

Koska olemme kehittyneet miljoonien vuosien aikana laumaeläimiksi, on muiden kanssa toimeentuleminen meille hyvin tärkeää. Välitämme melko paljon siitä, mitä muut meistä ajattelevat. Tämä on järkevää, mutta monella tämä menee helposti yli. Vaikka muiden suhtautuminen meihin onkin tärkeää, ei se ole aina läheskään niin tärkeää, kuin moni kokee.

Pidän tärkeänä sitä, että läheiset ihmisemme pitävät meistä. Pidän tärkeänä myös sitä, että meistä pitävät myös ne ihmiset, joiden kanssa olemme jatkuvasti tekemisissä, kuten esimerkiksi työ- ja koulukaverimme. Elämämme on helpompaa silloin, kun emme ole konfliktissa niiden ihmisten kanssa, joita joudumme toistuvasti kohtaamaan.

Muiden ihmisten mielipiteillä taas on merkittävästi vähemmän merkitystä. Toki sitä toivoisi, että mahdollisimman moni pitäisi meistä, mutta käytännön vaikutusta elämäämme tällä on hyvin vähän. Vaikka joku ei pitäisikään meistä, ei siitä koidu meille lähes koskaan minkäänlaisia käytännön seuraamuksia.

Läheisten ja toistuvasti kohtaamiemme ihmisten kohdalla taas voimme luottaa usein heidän ymmärykseensä ja hyväksyntäänsä. Vaikka paljastaisimmekin itsestämme jotakin sellaista, mistä he eivät pidä, voimme useimmissa tilanteissa luottaa siihen, että he hyväksyvät meidät siitä huolimatta. Poikkeustilanteita toki on, mutta oman kokemukseni mukaan niitä on hyvin vähän.

2. Melkein kukaan ei ole kiinnostunut meistä tai meidän tekemisistämme

Useimmat ihmiset vaikuttavat kärsivän jonkinlaisesta tärkeysharhasta. Ilmiö on luonnollinen ja inhimillinen, mutta muodostuu usein ongelmaksi itsevarmuuden ja itsetunnon kannalta.

Tärkeysharhalla tarkoitan taipumustamme yliarvioida se, kuinka kiinnostuneita muut ihmiset ovat meistä ja tekemisistämme. Saatamme pelätä itsemme toteuttamista ja “omana itsenään olemista” siksi, että pelkäämme muiden kiinnittävän siihen huomionsa ja tuomitsemaan meidät sen vuoksi. Päädymme siksi usein rajoittamaan itseämme ja siten suojelemaan itseämme muiden kielteisiltä arvioilta.

Käytännössä useimpia ihmisiä ei voisi kuitenkaan vähempää kiinnostaa me tai meidän tekemisemme. Maailmassa on lähes kahdeksan miljardia ihmistä, heillä kaikilla oma elämänsä, toiveensa, unelmansa, huolensa, pelkonsa ja niin edelleen. Lähes jokaisella heistä on merkittävästi tärkeämpää ajateltavaa kuin se, mitä joku muu ihminen sanoo tai tekee. Harvalla on resursseja muiden ihmisten tekemisten ajatteluun.

Poikkeuksia toki on, mutta niitä on vähän. Meistä ja tekemisistämme ovat kiinnostuneita lähinnä läheisemme sekä ne ihmiset, joita kohtaamme usein. Heidän kohdallaan voimme kuitenkin yleensä luottaa heidän ymmärrykseensä ja hyväksyntäänsä.

Rakkaudella,

Jevgeni

(Teksti “Ole oma itsesi: 2 vinkkiä aitouteen” on ilmestynyt 5.2.2014 ja sitä on päivitetty 28.8.2021. Lisää vastaavia tekstejä löytyy blogin arkistosta ja videoita videoarkistosta. Kiitos, mukavia luku- ja katseluhetkiä!)

Aiheeseen liittyviä kirjotuksia