kuinka olla enemmän oma itsensä

Ihmiselämän keskeisimpiä kysymyksiä – ja myös yleisimpiä kysymyksiä, joihin itse työssäni törmään – on se, kuinka olla “enemmän oma itsensä”.

Kuinka vapautua ympäristön tiukoista vaatimuksista käytöksen ja ajattelun suhteen? Kuinka ajatella ja tehdä enemmän siten, kuin itse tahtoo, eikä kuten ympäristö tahtoo meidän ajattelevan ja tekevän?

Kun ympäristö rutistaa meitä haluttuihin muotteihin, kuinka taistella ja pärjätä tätä painostusta vastaan? Kuinka kohdata ja voittaa ympäristön käyttämiä henkisen väkivallan keinoja, kuten häpeän ja pelon lietsontaa?

Tarkkaa ja hyvälaatuista vastausta on tietysti vaikea antaa, mutta jälleen haluan tarjota tähän yhden osa-näkökulman.

Lähdetään siitä, että alkuperäinen kysymys on hieman liian epätarkka. Tehdään siitä tarkempi. Muutetaan kysymys “kuinka olla enemmän oma itsensä?” muotoon “kuinka osata ja uskaltaa olla enemmän oma itsensä?

Tämä tehdään kahdesta syystä:

Ensinnäkin kysymys on näin informatiivisempi. Ei puhuta enää epämääräisestä “olemisesta”, vaan osaamisesta ja uskaltamisesta. Ongelman ratkaisun hakeminen tältä pohjalta vie meitä oikeaan suuntaan, sillä tiedämme, että useimmissa tapauksissa “omana itsenään olemisen” haasteet johtuvat osaamisen ja uskalluksen puutteesta*.

(*Poikkeuksena tähän ovat tietenkin tilanteet, joissa esimerkiksi jokin suljettu yhteisö on tehnyt kaikesta muusta kuin yhteisön sääntöjen mukaisesta toiminnasta niin konkreettisella tavalla vaarallista, ettei yksilötason uskaltamisesta ole oikein mielekästä puhua. Tällaisia voivat olla esim. uskonnolliset yhteisöt tai jopa jotkin perheyhteisöt ja työpaikat!)

Toiseksi tällainen uusi kysymyksenasettelu ohjaa meitä kohti proaktiivisempaa ajattelua. Osaamista ja uskallusta voi kerryttää, ne ovat jatkuvasti käsiemme ulottuvilla. On mahdollisuuksiemme rajoissa oppia kykyjä, jotka auttavat meitä olemaan enemmän “omia itsejämme”!

Seuraavaksi voi pohtia, mitä tämä uusi kysymys meille antaa. Mitä on se osaaminen ja “uskallus”, jota meiltä puuttuu? Mitä sellaista voisimme oppia, jotta voisimme olla enemmän sellaisia, kuin haluamme?

  • Voisiko se olla parempi kyky ymmärtää ja sietää häpeän tunnetta?
  • Voisiko se olla korkeatasoisempi kyky ilmaista itseään?
  • Voisiko se olla kehittyneempi kyky tuntea hyväksyvää empatiaa itseään tai muita kohtaan?
  • Voisiko se olla parempi kyky ideoita ja nähdä vaihtoehtoja?
  • Tai ehkä jotain ihan muuta…?

Missä sinun tarkalleen ottaen tulisi olla taitavampi, jotta voisit olla enemmän oma itsesi?

Tämä on tärkeä kysymys, sillä tietoa meillä on käytössämme mielin määrin. Nykyään on helppo löytää ohjeita esimerkiksi kaikkien yllä mainittujen taitojen opetteluun. Ongelma on usein se, ettei niitä tajua lähteä etsimään, kun ei ole tietoinen siitä, mitä tarkalleen ottaen yrittää ratkaista.

Siksi vielä kerran: missä sinun tarkalleen ottaen tulisi olla taitavampi, jotta voisit olla enemmän oma itsesi?

Rakkaudella,

Jevgeni

Mikä fiilis tekstistä jäi?
Sai ajattelemaan!
Sai ajattelemaan!
0
Tykkäsin!
Tykkäsin!
0
En tykännyt!
En tykännyt!
0