Psykoosi: Kuinka ihminen ajautuu psykoosiin? Havaintoja ruohonjuuritasolta.

psykoosi havaintoja psykoosien puhkeamisesta

Moi! Tänään aiheena on psykoosi. Tässä tekstissä ei kuitenkaan lähestytä aihetta teoreettisesta näkökulmasta, vaan haluan jakaa havaintoja ennemminkin ruohonjuuritasolta. Kaikki tapauksista, joista tässä tekstissä ammennan, ovat sellaisia, joita olen seurannut vierestä ja joista on jälkeenpäin varmistunut, että kyseessä on ollut juurikin psykoottinen episodi (eli henkilöt ovat saaneet lopulta jonkin psykoosidiagnooseista).

Psykoosidiagnooseja ovat seuraavat: skitsofrenia, psykoosipiirteinen persoonallisuus, harhaluuloisuushäiriö, ohimenevät psykoottiset häiriöt, skitsoaffektiivinen häiriö sekä määrittämätön psykoottinen häiriö (Mielenterveystalo).

Tässä tekstissä esitettävät havainnot eivät edusta kaikkia ihmisiä, eli tarkoitus ei ole väittää, että psykoosi kehittyy aina samalla tavalla tai että siihen johtavat aina samat asiat. Kaikissa kohtaamissani tapauksissa jokainen tapaus on ollut keskenään erilainen, mutta yhdistäviäkin piirteitä on ollut. Luulen kuitenkin, että monia lukijoita saattaisivat kiinnostaa juurikin tällaiset “tosielämän käytännön kokemukset”, vaikka ne eivät edustava otanta olekaan.

Painotan vielä erikseen, että tapaukset, joista ammennan tähän tekstiin, eivät ole sellaisia, joita olisin kohdannut omassa ammattielämässäni, vaan ne ovat peräisin ennemminkin tuttavapiireistäni. Siksi tätä tekstiä ei tule ottaa ammattilaisen analyysina.

Altistavatko tietyt harrastukset todellisuustajun hämärtymiselle?

Psykooseihin liittyy keskeisesti todellisuudentajun hämärtyminen tai vääristyminen. Ihminen alkaa hahmottamaan todellisuutta toisin, kuin mitä pidämme tavanomaisena. Käytännössä tämä voi tarkoittaa paitsi aistiharhoja, myös “outoa” ajattelua, hämmentävää puhetta sekä selvästi tavallisesta poikkeavaa tajunnanvirtaa.

Yleisiä esimerkkejä psykoottisesta ajattelusta ovat esimerkiksi vainotuksi tulemisen kokemukset. Silloin ihminen saattaa kokea, että joku seuraa häntä, tahtoo hänelle pahaa tai juonii jotakin häntä vastaan. Myös ns. jumalharhat ja suuruusharhat ovat yleisiä. Ihminen saattaa alkaa kokemaan olevansa jumala, jeesus tai vaikkapa maailman valtias.

Ensimmäinen mielenkiintoinen havainto, joka yhdistää monia kohtaamistani tapauksista on se, että moni psykoosiin ajautuneista henkilöistä oli ollut jo pitkän aikaa kiinnostunut aiheista, jotka ovat luonteeltaan uskonnollisia, esoteerisia tai jotka edustavat jonkinlaista vaihtoehtoista maailmankuvaa.

Käytännössä kyse on ollut esimerkiksi aktiivisesta uskonnon harjoittamista ja siihen liittyvistä toiminnoista. Esimerkiksi itämaiset uskonnot kuten Buddhalaisuus, Hindulaisuus tai Krishna-liike. Myös shamanismi sekä uushenkisyys ovat olleet toistuvia teemoja.

Näihin liittyen ollaan harjoitettu aktiivisesti esimerkiksi meditaatiota, “energiatyöskentelyä”, joogaa, uskonnollisten tekstien lukemista sekä erilaista uskontoon liittyvää itsensä kehittämistä (esim. minimalismi, maallisista asioista kieltäytyminen). Vaihtoehtoisesti henkilöt ovat saattaneet olla erittäin kiinnostuneita esimerkiksi salaliittoteorioista ja seuranneet aktiivisesti niihin liittyviä materiaaleja.

Toinen toistuva tekijä on ollut ns. kuplautuminen ja eristäytyminen, eli ajan viettäminen lähinnä samanmielisten ihmisten joukossa. Henkilöt ovat saattaneet ajautua kauemmaksi aiemmista kaveripiireistään ja alkaneet viettää aikaansa esimerkiksi uskonnollisissa piireissä tai muiden salaliittojen harrastajien kanssa.

Kolmas toistuva tekijä on ollut aktiivinen päihteiden käyttö. Näkemissäni tapauksissa kyse on ollut milloin alkoholista, milloin sienistä, milloin kannabiksesta ja milloin psykedeeleistä kuten LSD:stä. Monessa tapauksessa käyttö on ollut myös näiden yhdistelmä. Tässä painotan sanaa aktiivinen käyttö, sillä yhdessäkään kohtaamassani tapauksessa käyttö ei ole ollut satunnaista, eikä vähäistä.

Kaikkia näitä kolmea teemaa yhdistää mielestäni se, että ne ovat omiaan venyttämään ja sekoittamaan todellisuudentajua. Esimerkiksi uskonnot tai salaliitot tarjoavat vaihtoehtoisia selityksiä maailmalle ja voivat vaikuttaa ihmisen maailmankuvaan.

Samanhenkisten ihmisten seuraan eristäytyminen tekee samaa, sillä ns. “tavallisista” piireistä irtaantunut ihminen ei enää samalla tavalla kohtaa tavanomaisesti ajattelevia ihmisiä, eikä altistu heidän ajattelulleen ja maailmankuvilleen.

Päihteet vastaavasti mahdollistavat uuden tyyppistä ajattelua, epätavanomaisia aistikokemuksia sekä ainakin hetkittäistä todellisuudentajun muuttumista.

Lähes kaikissa kohtaamissani tapauksissa kaikki nämä kolme tekijää ovat olleet läsnä. En malta olla ajattelematta, että tällainen kolminkertainen todellisuudentajua hämärtävä rasite on ollut omiaan viemään ihmisen jonkinlaisen rajan yli ja lopulta laukaisemaan psykoottisen episodin.

Stressi, masennus ja vaihtoehtoinen maailmankuva luo ylimääräisen rasitteen

Neljäs toistuva ja yhdistävä tekijä on ollut toistuva tai krooninen stressi sekä masennuksen ja ahdistuneisuuden kaltaiset ilmiöt. Ihminen on saattanut olla pitkään stressaantunut milloin töiden ja milloin arjen vaatimusten vuoksi.

Oma lukunsa on ollut maailmankuviin ja omaan asemaan liittyvä stressi ja ahdistuneisuus. Moni “vaihtoehtoisiin” maailmankatsomuksiin ajautuneista on kokenut käyvänsä taistelua jonkin itseään suuremman tahon kanssa. Osa on esimerkiksi ollut kiinnostuneita vaihtoehtoisista terveysasioista kuten luonnonlääkinnästä, lääkkeettömästä elämästä tai vaihtoehtoisista ruokavalioista. Puheiden tasolla he ovat tuoneet esiin, että he kokevat taistelevansa esimerkiksi virallisia terveyssuosituksia, lääketiedettä tai “big farmaa” eli lääkeyhtiöiden valtaa vastaan.

Osa taas on ollut esimerkiksi salaliittojen harrastajia, jotka ovat kokeneet taistelevansa esimerkiksi jonkinlaista maailman varjohallitusta tai Illuminatia vastaan. Eräs shamanismista kiinnostunut taas kuvasi, että hän taistelee modernia, sielutonta kulttuuria ja maailmanmenoa vastaan ja haluaa palauttaa maailmaan perinteisiä, luonnonmukaisia arvoja ja toimintatapoja.

Puheiden perusteella näitä kaikkia on yhdistänyt se, että he näkevät “totuuden” eivätkä ole esimerkiksi “aivottomia lampaita”. Heitä on myös tuntunut vaivaavan kovasti se, että muut ihmiset eivät ota heidän varoittelujaan todesta, eivätkä suostu näkemään sitä vaaraa, jonka he näkevät. Tämä on ollut mitä ilmeisimmin hyvin stressaava kokemus.

Psykoosi on alkanut hiljalleen ja sen ensi merkit ovat olleet vaikeita huomata

Yhdessäkään tapauksessa psykoosi ei vaikuta pamahtaneen päälle kertaheitolla, vaan merkit ovat kehittyneet pikkuhiljaa. Olen itse monesti soimannut itseäni siitä, etten ole huomannut omissa tutuissani tilanteen alkamista ajoissa (jolloin myös hoitoon olisi voinut hakeutua aiemmin), mutta eipä ole kukaan muukaan.

Ensimmäiset ulospäinkin näkyvät merkit ovat menneet pitkälti ohi. Ihminen on saattanut vaikuttaa lievästi oudolta, saattanut puhua hieman oudoista asioista tai hänen ajattelunsa ja puheensa on tuntunut oudon poukkoilevalta.

Näiden merkkien huomaaminen on vaikeutunut myös sen vuoksi, että moni näistä henkilöistä oli ollut jo valmiiksi hieman oudon tyypin maineessa esimerkiksi uskonto-, salaliitto tai shamanismiharrastuksensa vuoksi. Sanalla sanoen, heidän juttunsa olivat olleet oudohkoja jo pitkän aikaa ennen varsinaisen psykoottisen episodin puhkeamista.

Lopuksi

Lopuksi korostan vielä kerran, että nämä ovat olleet vain omia ruohonjuuritason havaintojani, eivätkä ne sellaisenaan edusta kaikkia kuviteltavissa olevia tapauksia. Samalla tietyt muuttujat ovat toistuneet näissä kaikissa, joten on vaikeaa olla ajattelematta, etteikö niillä olisi ollut vaikutusta psykoosin puhkeamisessa.

Hyvä asia on ollut se, että kaikissa tapauksissa ihminen on lopulta saatettu takaisin toimintakuntoon. Osalla se on vaatinut yhden hoitojakson, osalla taas muutaman. Osa on myös joutunut jälkeenpäin muuttamaan elämäntapojaan, kuten luopumaan päihteiden käytöstä tai tietyistä harrastuksistaan. Mutta loppu on ollut kuitenkin onnellisempi kuin olisi voinut olla.

Sellainen maallikon vinkki, että jos epäilet itselläsi tai läheiselläsi alkavaa psykoosia, niin apua kannattaa hakea ajoissa. Psykoosin kehittymiseen voidaan puuttua. Toki avun saaminen nykytilanteessa voi olla valitettavan vaikeaa, mutta kokeilla kannattaa aina.

Rakkaudella,

Jevgeni

Aiheeseen liittyviä kirjotuksia

laheisriippuvuus

Läheisriippuvuus ja sen hoito

Tänään aiheenamme on läheisriippuvuus. Sillä tarkoitetaan tilaa, jossa henkilö on niin voimakkaasti kiinni toisessa ihmisessä, että se vaikuttaa haitallisesti hänen omaan elämään ja hyvinvointiin. Läheisriippuvainen henkilö yrittää usein kontrolloida suhteen toista osapuolta ja pitää hänet lähellään.

Lue lisää »