Punavalohoito ja sen terveyshyödyt

punavalo punainen valo punavalohoito terveyshyodyt

Tämän tekstin aiheena on punavalohoito ja sen mahdolliset terveyshyödyt. Haastattelen siinä aiheeseen perehtynyttä tiedevaikuttajaa Vladimir Heiskasta. Hän on tehnyt vuosien varrella valtavan työn ja läpikäynyt tuhansittain punavaloon liittyviä tutkimusjulkaisuja.

Pyysin häntä selittämään, mistä tässä mielenkiintoisessa ja tärkeässä ilmiössä on oikein kyse. Suuri kiitos Valtsulle haastattelusta!

Miksi punavalo on tärkeä aihe terveyden näkökulmasta?

Punainen valo on siksi tärkeä aihe, että sen riittävä saanti saattaisi olla terveydelle tärkeää samalla tavoin kuin terveellinen ruokavalio, liikunta tai hyvä uni.

Lääketieteessä on tutkittu sitä, voisiko kehon osien valottaminen kirkkaalla punaisella valolla lievittää sairauksia. Koe-eläimillä siitä on raportoitu hyötyä yli 150 eri vaivaan ja sitä tutkitaan hoitomuotona ihmisilläkin. Lupaavat tutkimustulokset ovat linjassa sen kanssa, että myös auringonvalon saanti on liitetty parempaan terveyteen – auringonvalo on merkittävä punaisen valon lähde.

Valolla saattaisi siis olla tärkeä rooli terveyden edistämisessä. Aiheeseen liittyy toki paljon tieteellistä epävarmuutta. Olen luetteloinut 6500 tutkimusta punavalosta ja kirjoittanut aiheesta blogiin ja tiedelehtiin, mutta uskon että lopullinen totuus aiheesta selviää vasta kun aiheesta julkaistaan vuosien mittaan tarkempaa tutkimustietoa.

Mitä tämä punainen valo on, yksinkertaisesti selitettynä?

Valo on sähkömagneettista säteilyä siinä missä myös röntgensäteily, ultravioletti, infrapuna, mikroaallot ja radioaallot. Näkyvä valo voidaan jakaa siniseen, vihreään ja punaiseen valoon. 

Käytännön elämässä valoa saadaan auringosta ja lampuista. Se minkä näemme valkoisena valona, on todellisuudessa yhdistelmä sinistä, vihreää ja punaista valoa.

Valkoisen valon eri osista (sininen, vihreä, punainen) sininen valo vaikuttaa silmien kautta vuorokausirytmiin ja vireystilan säätelyyn. Punainen valo taas imeytyy ihon pinnan alle ja vaikuttaa kudoksiin paikallisesti.

Kun puhutaan punavalohoidosta, sillä tarkoitetaan punaisen valon lisäksi käytännössä myös lähi-infrapunaa. Lähi-infrapuna on punaisen valon kaltaista sähkömagneettista säteilyä, jota ihmisen silmät eivät pysty näkemään. Lähi-infrapunan terveysvaikutukset näyttäisivät olevan samanlaiset kuin näkyvällä punaisella valolla.

Tässä vaiheessa moni kysyy, liittyvätkö infrapunasaunatkin jollakin tavalla punavalohoitoon. Yleensä vastaus on ei, sillä infrapunasaunojen tuottama infrapuna on todella pitkäaaltoista säteilyä eivätkä sen vaikutusmekanismi ole sama kuin punaisella valolla tai lähi-infrapunalla.

Kuinka punainen valo vaikuttaa terveyteen? Mitä siitä tiedetään tällä hetkellä?

Tutkimuksissa joissa on valotettu soluja punaisella valolla on havaittu, että valo voi vaikuttaa solujen jakautumiseen, geenien luentaan, tulehdusprosesseihin ja energia-aineenvaihduntaan.  Tutkimuksissa sairaiden eläinten valotus on vähentänyt tulehdusta ja parantanut kudosten toimintaa. 

Punainen valo on esimerkiksi parantanut diabeetikkohiirten haavojen paranemista sekä parantanut koirien toipumista sydäninfarktista. Ikääntyneiden banaanikärpästen valottaminen on kumonnut lukuisia ikääntymiseen liittyviä muutoksia. Tällaisia tutkimustuloksia on käytännössä tuhansittain.

Tutkimusryhmät ympäri maailmaa tutkivat pääsääntöisesti punavalon vaikutusta yhteen vaivaan tai kehonosaan. Esimerkiksi…

  • Sydneyn yliopiston professori John Mitrofanis tutkii ryhmänsä kanssa punavalon käyttöä Parkinsonin taudin hoidossa.
  • Lontoolainen professori Glen Jeffery tutkii punaisen valon vaikutuksia ikääntyneisiin silmiin.
  • Israelilainen professori Uri Oron tutkii sydäntaudin hoitoa punaisella valolla.
  • Norjalainen professori Jan Bjordal tutkii punavalon vaikutusta luunmurtumiin ja nivelrikkoon.
  • Texasilainen professori Francisco Gonzalez-Lima tutkii punavalon vaikutusta kognitiiviseen suorituskykyyn.

Koska punavalohoitoa on tutkittu niin moneen erilaiseen sairauteen, sitä ei ole tutkittu erityisen kattavasti mihinkään yksittäiseen vaivaan. Poikkeuksen tekee lähinnä suun limakalvotulehduksen hoito punavalolla, josta on kymmenittäin tutkimuksia ja Käypä hoito -suosituksissakin vahva näytön aste. Kohtalaisen paljon tutkimusnäyttöä on myös polven nivelrikon sekä kaljuuntumisen hoidosta.

Punavaloa on tutkittu lukuisiin yksittäisiin sairauksiin, mutta harva tutkija on ollut kiinnostunut pohtimaan, voisiko punavalo vaikuttaa laajasti koko kehon terveyteen. Itse olen kiinnostunut tästä näkökulmasta, että riittävästä valoaltistuksesta saattaisi hyötyä koko keho.

Koko kehon laajuisista vaikutuksista on alustavaa näyttöä, sillä punavalo on esimerkiksi suojannut hiiriä rasvaisen ruoan haittavaikutuksilta verensokerinsietoon ja diabeetikkohiirten kehon valotus on suojannut myös niiden silmiä. Ihmisillä selän valottaminen on raportoitu vähentäneen tulehdusmerkkiaineita veressä.

Kuinka tavallinen ihminen voi ottaa tämän huomioon omassa arjessaan? Mitä kannattaa tehdä, jotta voisi saada näitä terveyshyötyjä?

Halvin tapa saada enemmän punaista valoa on altistua päivittäin lyhyesti auringonvalolle. Pitkää altistusta ja ruskettumista on kuitenkin syytä välttää ihosyöpäriskin vuoksi. Ikkunan läpi saatu auringonvalo sisältää huomattavasti vähemmän haitallista ultraviolettisäteilyä kuin suora auringonvalo.

Perinteiset hehkulamput ja halogeenilamput tuottavat punaista valoa ja lähi-infrapunaa melko paljon, joten kehon valottaminen lähietäisyydeltä voisi soveltua punavalohoitoon. Nykyisin käytetyt energiaa säästävät lamput sen sijaan tuottavat vain vähän lähi-infrapunaa ja siksi ne soveltuvat heikommin punavalohoitoon.

Nykyisin myydään erillisiä punavalolaitteita, joista monien hinta on noin 200-400 euroa. Jotkut ihmiset ostavat näitä oman terveyden edistämiseen, sillä taloudellinen riski ei ole valtavan suuri. Aikaisemmin punavaloa annettiin usein laservalona ja hoitolaitteet olivat monin verroin nykyisiä LED-punavalolaitteita kalliimpia.

Punavalohoidossa annostelu on olennainen kysymys. Siinä missä liian suuri lääkeannos tai liian runsas liikunta voivat olla keholle haitaksi, myös punavalon kanssa hyödyt vaikuttavat vähenevän jos valoa tulee liikaa. Tämä annosasia on ollut tutkijoille hyvin vaikea asia selvitettäväksi koska annosmuuttujia on lukuisia. Itse ajattelen ettei omaa kehoa kannattaisi punavalohoidossa valottaa yli 15 minuuttia päivässä.

Punavaloa kannattaa toistaiseksi ajatella kokeellisena keinona edistää terveyttä, josta ei ole vielä täysin vankkaa näyttöä. Mikäli tutkimusnäyttö punavalosta muuttuu aikanaan luotettavaksi, punavalohoito tulee varmasti ylittämään uutiskynnyksen myös Suomessa. 

(Tähän saakka Helsingin Sanomat ja Seura ovat lyhyesti kirjoittaneet punavalohoidosta, mutta laajamittaista käsittelyä uutismedioissa ei ole ollut.)

Kirjoittajasta

Olen 30-vuotias Mikkelissä työskentelevä hammaslääkäri. Olen kirjoittanut noin vuosikymmenen ajan Valtsun terveysblogia

Punavalohoidosta olen kirjoittanut lähes vuosikymmenen ajan. Nykyisin punavaloprojektini eivät ole täysin vailla sidonnaisuuksia, sillä yhdysvaltalainen startup-firma JustLight PBC sponsoroi tätä harrastustani kuukausittaisella maksulla joka muodostaa noin 10% kuukausituloistani.

Aiheeseen liittyviä kirjotuksia

laheisriippuvuus

Läheisriippuvuus ja sen hoito

Tänään aiheenamme on läheisriippuvuus. Sillä tarkoitetaan tilaa, jossa henkilö on niin voimakkaasti kiinni toisessa ihmisessä, että se vaikuttaa haitallisesti hänen omaan elämään ja hyvinvointiin. Läheisriippuvainen henkilö yrittää usein kontrolloida suhteen toista osapuolta ja pitää hänet lähellään.

Lue lisää »