Sivuston rekisteriseloste

Tämä on henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

REKISTERIN NIMI

Elä Paremmin.fi ja Rohkeuskoulu.fi -verkkosivustojen käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

TMI Rohkeuskoulu. Osoite: Lähdepuistontie 5, 01230 Vantaa

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Elä Paremmin.fi ja Rohkeuskoulu.fi -sivustojen (jäljempänä ”Sivustot”) käyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva sivuston ja niiden toimintoihin liittyvä tietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Sivustojen toimintaan liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Sivustojen tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ (Mitä tietoja kerätään?)

- Yhteystiedot: Sähköpostiosoitteet (Vain viikkokirjeen tilaajilta)

- Yhteystiedot: Nimi, sähköpostiosoite, lähiosoite, puhelinnumero (Vain verkkokaupasta tuotteita tilanneilta, jos ja kun tiedot on tilausvaiheessa tilaajan taholta annettu)

- Sivuston käyttötiedot (tämä tarkoittaa käyttäjän liikkumista sivustolla,. Tieto ei ole yhdistettävissä yksittäisiin, tunnistettaviin henkilöihin.)

- Muut käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä henkilötietolain sallimissa rajoissa, Rohkeuskoulun omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja kerätään sivuston käyttöön liittyvissä toiminnoissa. Näitä toimintoja ovat sivuston käyttö (käyttötiedot), uutiskirjeen tilaaminen (sähköpostiosoite) sekä verkkokauppatilaukset (tilaustiedot).

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei missään tilanteissa luovuteta kolmansille osapuolille EU:n ja Euroopan alueen sisä- tai ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot kerätään Sivuston ylläpitäjän tietokantoihin, jotka on suojattu salasanoin ja jotka sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin pääsevät käsiksi vain Sivuston ylläpitäjä.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Jevgeni Särki, Lähdepuistontie 5 as 27, 01230 Vantaa

Palaa etusivulle tästä linkistä.


Start Your 7 Day Free Trial

Enter your details below to get instant access

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close