Miksi rento ihminen nähdään viehättävänä tai karismaattisena?

rento ihminen

Miksi rento ihminen koetaan usein viehättäväksi tai karismaattiseksi? Mikä rentoudessa koetaan miellyttävänä? Tätä aihetta pohdiskelin tämänkertaisessa videoblogissa.

Tässä myös lyhyt ja yksinkertaistettu versio heille, jotka eivät ehdi tai halua katsoa videota:

Rento ihminen luo ympärilleen turvaa

Rentous nähdään viehättävänä siksi, että rennon ihmisen seurassa myös me itse voimme ottaa vähän rennommin. Kun ihminen on rento, ei meidän tarvitse olla jatkuvasti huolissamme ja varuillamme siitä, mitä itse teemme tai sanomme hänen seurassaan. Voimme luottaa siihen, että vaikka tekisimmekin virheitä, rento ihminen ei niistä liiemmin pahastu. Tämän vuoksi rennon ihmisen seura saatetaan kokea palkitsevampana ja rento ihminen siten viehättävämpänä.

Rentoutta voidaan tulkita myös sen kautta, mitä se ei ole. Rentous ei ole jännittyneisyyttä. Rento henkilö ei ole jännittynyt. Jännittyneisyyden puute taas viestii esimerkiksi rauhallisuutta, itsevarmuutta ja luottamusta itseensä.

Itsevarmuus vuorostaan rakentuu taituruudelle ja pärjäämisen kokemukselle. Kun koemme, että pärjäämme elämämme eri tilanteissa hyvin, koemme itsemme itsevarmoiksi. Tämä on tietenkin hirveä yksinkertaistus, mutta keskeisiltä osilta näin. Mitä taitavammiksi itsemme koemme, sen itsevarmempia olemme. Ihmisen, joka luottaa pärjäämiseensä, ei tarvitse jännittää.

Näin ollen jännittämisen puute voidaan nähdä merkkinä taituruudesta ja itsevarmuudesta. Rento ihminen on viehättävä siksi, että hän on taitava ja voi tarvittaessa hyödyttää taidoillaan paitsi itseään, myös ympäristöään. Vastaavasti jatkuvasti jännittynyt ihminen saatetaan kokea turvattomana seuralaisena, sillä emme voi tarpeen tullen tukeutua häneen.

Videoblogin voi katsoa alta tai tämän linkin takaa. Kiitos kiinnostuksesta ja mukavia katseluhetkiä!

Rakkaudella,

Jevgeni

PS. Monet tekstini ja videoni ovat syntyneet lukijoideni toiveista. Jos haluat toivoa jotakin aihetta, voi minulle lähettää siitä viestiä osoitteeseen jevgeni@rohkeuskoulu.fi

PPS. Lisää videoitani löytyy paitsi Youtube-kanavalta, myös blogini videoarkistosta.

Aiheeseen liittyviä kirjotuksia