biotalouskotiniemi.fi:n verkkosivuston asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 1. Rekisterinpitäjä

TMI Rohkeuskoulu. Osoite: Lähdepuistontie 5, 01230 Vantaa

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Jevgeni Särki

044 97 666 20

jevgeni@rohkeuskoulu.fi

 • Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat verkkosivuston arkppp.fi yhteydenottolomakkeen lähettäneet asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

 1. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai erillisen suostumuksen perusteella.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat asiakassuhteen hoitaminen ja palveluistamme kertominen.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kohdassa 1 annettuun osoitteeseen.

Tarkistusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot lähettämällä tarkistuspyynnön kohdassa 1 annettuun osoitteeseen.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät täältä www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään tämän lähettäessä yhteydenottolomakkeen.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Biotalous Kotiniemi:n ulkopuolelle.

 1. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai yhteydenottopyyntö on käsitelty.

 1. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät.

 1. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Tietosuojaseloste

Elä Paremmin.fi ja Rohkeuskoulu.fi -verkkosivustojen asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

REKISTERIN NIMI

Elä Paremmin.fi ja Rohkeuskoulu.fi -verkkosivustojen käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

TMI Rohkeuskoulu. Osoite: Lähdepuistontie 5, 01230 Vantaa

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Jevgeni Särki, 044 97 666 20, jevgeni@rohkeuskoulu.fi

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Elä Paremmin.fi ja Rohkeuskoulu.fi -sivustojen (jäljempänä ”Sivustot”) käyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva sivuston ja niiden toimintoihin liittyvä tietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Sivustojen toimintaan liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Sivustojen tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ (Mitä tietoja kerätään?)

– Yhteystiedot: Sähköpostiosoitteet (Vain viikkokirjeen tilaajilta)

– Yhteystiedot: Nimi, sähköpostiosoite (Yhteydenoton jättäneiltä Ota yhteytta -sivulla

– Yhteystiedot: Nimi, sähköpostiosoite, lähiosoite, puhelinnumero (Vain verkkokaupasta tuotteita tilanneilta, jos ja kun tiedot on tilausvaiheessa tilaajan taholta annettu)

– Sivuston käyttötiedot (tämä tarkoittaa käyttäjän liikkumista sivustolla,. Tieto ei ole yhdistettävissä yksittäisiin, tunnistettaviin henkilöihin.)

– Muut käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä henkilötietolain sallimissa rajoissa, Rohkeuskoulun omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja kerätään sivuston käyttöön liittyvissä toiminnoissa. Näitä toimintoja ovat sivuston käyttö (käyttötiedot), uutiskirjeen tilaaminen (sähköpostiosoite) sekä verkkokauppatilaukset (tilaustiedot).

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei missään tilanteissa luovuteta kolmansille osapuolille EU:n ja Euroopan alueen sisä- tai ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot kerätään Sivuston ylläpitäjän tietokantoihin, jotka on suojattu salasanoin ja jotka sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin pääsevät käsiksi vain Sivuston ylläpitäjä.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Jevgeni Särki, Lähdepuistontie 5 as 27, 01230 Vantaa

Palaa etusivulle tästä linkistä