Voiko introvertti pärjätä yrittäjänä?

introvertti yrittajana voiko introvertti parjata yrittajana

Voiko introvertti onnistua yrittäjänä? Onko introversiolla vaikutusta siihen, kuinka helppoa tai vaikeaa yrittäyydestä tulee? Entä voiko introverttiys jopa kaataa yrittäyyshaaveet? Tämänkertaisessa blogitekstissä avaan aihetta toisaalta omien havaintojeni pohjalta ja toisaalta tieteen näkökulmasta.

Huoli siitä, voiko introvertti pärjätä yrittäjänä, on ymmärrettävä. Yrittäjyys mielletään joksikin erittäin sosiaaliseksi. Yrittäjänä joutuu olemaan tekemisissä muiden ihmisten kanssa: verkostoitumaan, tekemään sopimuksia, johtamaan ja ohjaamaan työntekijöitä sekä tulemaan toimeen asiakkaiden kanssa. Jos ihmisten kanssa oleminen tuntuu hankalalta tai rasittavalta, on ymmärrettävää, että tällaiset tilanteet voivat huolettaa.

Introvertti yrittäjänä – Varo introverttimyyttejä!

Jotta voimme ymmärtää introverttia yrittäjänä, on ymmärettävä ensin sitä, mitä introversio on ja ei ole. Ja tähän heti aluksi varoitus! Tässä tekstissä tulen nostamaan esille asioita, joista osa introvertteinä itseään pitävistä saattaa hieman ärsyyntyä. Syynä tähän ei missään tapauksessa ole pahantahtoisuuteni introvertteja kohtaan. Päinvastoin, sillä lasken itsenikin hyvin introvertiksi, vaikka olenkin opetellut vaikuttamaan muiden ihmisten seurassa melko ekstrovertiltä kaverilta.

Haluan kuitenkin nostaa aiheen esiin siksi, että uskon siitä olevan introverteille hyötyä. Haluan kehottaa suhtautumaan melkoisella varauksella siihen, mitä introverteistä netissä kirjoitetaan ja millaisia neuvoja heille annetaan.

Netissä introversiosta ja introverteistä nimittäin kirjoitellaan paljon kaikenlaista. Erittäin usein kyse on erilaisista introverteille suunnatuista tsemppiteksteistä, jotka ovat usein sinänsä oikein hyviä ja hyödyllisiä. Nämä tsemppitekstit kuitenkin usein sisältävät samanaikaisesti sekä tieteellisesti perusteltuja, että erittäin epämääräisiäkin, itse keksittyjä väitteitä! Tällaisen yhdistelmän seuraamuksena introversiosta on liikkellä paljon tietoa, josta on vaikeaa nähdä, mikä osa on totta ja mikä taas ei. Näissä teksteissä introvertit kuvaillaan usein seuraavanlaisina:

Introvertti on usein hiljainen ja vetäytyvä. Hän ei pyri dominoimaan sosiaalisia tilanteita, vaan pysyy mieluummin sivussa ja ottaa kuuntelijan roolin. Introvertti on usein herkkä ja empaattinen. Siksi sosiaaliset tilanteet tuntuvat hänestä usein raskailta ja väsyttäviltä. Koska introvertti asettuu usein tarkkailijan rooliin, on hän erittäin hyvä lukemaan ihmisiä ja sosiaalisia tilanteita. Vetäytyvyytensä vuoksi introvertti on myös syvällinen ajattelija. Latautuakseen introvertti tarvitsee yksinoloa, esimerkiksi hyvän kirjan ja lämpimän peiton seurassa.

Tästä kuvauksesta moni tunnistaa varmasti itsensä. Juuri tuollainen minä olen, olen siis varmaankin introvertti! Tällaista kuvausta on mukavaa lukea, sillä siinä introversioon liitetään ominaisuuksia, joita pidämme arvostettavina. On kivaa ajatella, että introvertteinä olemme erittäin hyviä lukemaan ihmisiä ja sosiaalisia tilanteita tai että olemme syvällisiä ajattelijoita. Kukapa ei haluaisi olla taitava tällaisissa asioissa!

Ikävä ongelma on kuitenkin se, ettei osa tuosta kuvauksesta pidä nykytiedon valossa lainkaan paikkaansa! Ne osat, jotka taas ovat tavallaan totta, johtuvat pääosin ihan muista syistä kuin itse introversiosta. Vaikka moni introvertti onkin kuvatun kaltainen, kyse on ennemminkin yhteensattumasta kuin siitä, että hän olisi tuon kaltainen siksi, että sattuu olemaan introvertti.

Esimerkiksi: Usein väitetään, että introvertti kokee sosiaaliset tilanteet raskaina ja vaikeina. Kuitenkin vain pieni osa siitä, että ne ovat raskaita, selittyy sillä, että ihminen on introvertti. Pääasiassa syyt ovat aivan muualla. Tilanteet voivat olla raskaita ja vaikeita esimerkiksi siksi, ettei ihmisellä ei ole näihin tilanteisiin sopivia tietoja ja taitoja tai siksi, että hänellä on taustallaan elämänkokemuksia, jotka vaikeuttavat näissä tilanteissa olemista. Vaikutusta voi olla myöskin henkilön peloilla, traumoilla sekä monilla muilla yksilöllisillä ominaisuuksilla. On siis paljon samanaikaisia muuttujia, joista jotkut helpottavat ja jotkut vaikeuttavat sosiaalisissa tilanteissa olemista. Introversion määrä on vain yksi näistä muuttujista. Introvertti voi siis kyllä kokea sosiaaliset tilanteet hyvinkin raskaina, mutta introversio on siihen vain yksi syy monien muiden joukossa.

Introversio ja ekstroversio ovatkin lopulta vain yksittäinen persoonallisuutemme rakennuspalikka. Se on ehdottomasti tärkeä ja merkittävä palikka, mutta siltikin se on vain yksi kymmenistä erilaisista palikoista. Sen vaikutus käytökseemme ja elämäämme on usein toki havaittavissa, mutta niin suurta painoarvoa sille ei kannata antaa.

Itsensä määrittäminen introvertiksi voi toki olla hauskaa ja monissa tilanteissa hyödyllistäkin, sillä se on yksi tapa tarkastella tätä maailmaa ja pyrkiä ymmärtämään itseämme. Samalla on hyvä kuitenkin muistaa, että ihminen on paljon, paljon, paljon enemmän kuin vain introvertti tai ekstrovertti. Sillä, onko ihminen introvertti, on siis hyvin vähän tekemistä myöskään sen kanssa, kuinka hyvin tämä tulee pärjäämään yrittäjänä. Tämä on ehdottomasti hyvä asia! Menestyminen yrittäjänä on kiinni pitkälti ihan muista asioista, kuin vain siitä, onko ihminen introvertti tai ekstrovertti.

(Lisää aiheesta täältä: Kannattaako introvertin toimia kuin ekstrovertti?)

Introvertti yrittäjänä – Tärkeimmät asiat!

Ensin lyhyt vastaus alkuperäiseen kysymykseen: voiko introvertti pärjätä yrittäjänä? Kyllä voi. Yleisesti ottaen ihan yhtä hyvin kuin ekstroverttikin.

Tunnen lukuisia selvästi introverttejä yrittäjiä, jotka pärjäävät yrittäjyydessään loistavasti. Olen myös kysellyt osalta heistä, kokevatko he introversionsa esteeksi yrittäjyydelleen ja vastaus on ollut melko selkeä ei. Päinvastoin osa on jopa todennut pitävänsä introverttiyttään asiana, joka pikemminkin vahvistaa heitä yrittäjinä.

On toki totta, että yrittäjyydessä toistuvat sosiaaliset tilanteet voivat olla introvertille keskimäärin haastavampia ja rasittavampia kuin ekstrovertille. Tämän rasittavuuden määrää ei kuitenkaan tule yliarvioida, eikä sen tule antaa lannistaa itseään jo ennakkoon, sillä lopulta erittäin harva ihminen on niin introvertti, että joutuisi kärsimään sen pahimmista seuraamuksista. Syy tähän on seuraava. Introversion ja ekstroversion tiedetään jakaantuvan normaalijakaumalle. Se näyttää tältä:

voiko introvertti pärjätä yrittäjänä normaalijakauma

Ylivoimainen enemmistö ihmisistä asettuu jakauman keskelle, ollen erittäin lievästi introverttejä tai ekstroverttejä. Mitä lähemmäksi ääripäitä eli erittäin intro/ekstroverttejä mennään, sitä vähemmän sellaisia ihmisiä on. Tämä on tärkeä tieto siksi, että introversiosta puhutaan usein todella mustavalkoiseen sävyyn. Ihmisen väitetään olevan joko introvertti tai ekstrovertti. Ja vaikka tämä onkin teknisesti ottaen totta, on se yleensä myös lähes merkityksetöntä, sillä valtaosa meissä on jompaakumpaa vain niin lievästi, että sen vaikutus elämäämme on häviävän pientä. Näin ollen erittäin harvalla on oikeasti aihetta huoleen sen vuoksi, että introversio muodostuisi esteeksi pärjäämiselle.

Entä jos on ERITTÄIN introvertti?

Huoli yrittäjänä pärjäämisestä voi olla kuitenkin aiheellinen, jos kokee oikeastikin sijoittuvansa aivan siihen introverteimpään ääripäähän. Jos sosiaaliset tilanteet tuntuvat erittäin rasittavilta, kannattaako yrittäjyyttä silloin edes harkita?

Sanoisin että kyllä, sillä tämän ongelman voi kiertää. Tunnen muutaman erittäin introvertin yrittäjän, joilla menee introverttiydestään huolimatta erittäin hyvin. Heitä kaikkia tuntuu yhdistävän se, että valtaosa heidän työstään tapahtuu omissa, rauhallisissa oloissaan ja että heidän työnsä luonne on hyvin itsenäinen. Muita ihmisiä he tapaavat työkuvioissa vain harvoin. Valtaosa kommunikaatiosta asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa taas tapahtuu netin välityksellä.

Tällainen toki varmasti rajoittaa alan valintaa, sillä monella alalla ihmisten kanssa työskentely on ehdoton välttämättömyys. En tosin väitä, etteikö äärimmäinen introvertti voisi mahdollisesti pärjätä hyvin sosiaalisessakin työssä, mikäli vain kestää sitä, että työ käy toisinaan raskaaksi.

Äärimmäinenkin introvertti voi nimittäin olla sosiaalisesti erittäin taitava. Äärimmäinenkään introversio ei siis ole mikään tuomio, jonka vuoksi ihmisen tulisi tyytyä kohtaloonsa ja olla tekemättä mitään, mihin liittyy muita ihmisiä. Introversiolla on hyvin vähän tekemistä varsinaisten sosiaalisten taitojen kanssa. Vaikka sosiaaliset tilanteet olisivatkin äärimmäiselle introvertille raskaita, voi hän kuitenkin selvitä niistä erinomaisen hyvin. Tärkeään osaan nouseekin tässä vaiheessa lähinnä se, että sosiaalisten tilanteiden määrää oppii sääntelemään itselleen sopivalla tavalla. Eli siis pyrkii kohtaamaan ihmisiä vain sen verran, kuin oikesti jaksaa.

Esimerkiksi itse olen melko epäsosiaalinen yrittäjä. Työajastani on aina kulunut 99% lähinnä yksin kotona työtä tehden. Puheluita soitan erittäin harvoin ja sähköpostejakin lähettelen hyvin vähän. Blogissani ei myöskään ole kommenttiosiota, mitä muutama henkilö on joskus ihmetellytkin. Tässä syy siihenkin. Säätelen sosiaalisten kontaktien määrää, sillä jos niitä on liikaa, koen ne kuluttavina. En toisaalta todellakaan osaisi enkä haluaisi olla kokonaan ilman ihmisiä, sillä elämä ilman kodin ulkopuolisia sosiaalisia kontakteja on sekin omanlaisensa vankila. On kuitenkin tärkeää onnistua löytämään juuri itselleen toimiva tasapaino.

Millainen yrittäjyys sopii introvertille + apua aloittamiseen!

Itselleni tällainen nettiyrittäyys (asiantuntijabisnes) on mukavaa juuri siksi, että voin tehdä sitä oman kotini rauhasta käsin ja olla juuri niin epäsosiaalinen, kuin miltä minusta sillä hetkellä tuntuu. Olen viimeksi joutunut olemaan työn vuoksi yhteydessä toiseen ihmiseen puolitoista viikkoa sitten ja seuraavan kerran taas joudun osallistumaan työhön liittyvään sosiaaliseen tilanteeseen kymmenen päivän kuluttua. Tämä tarkoittaa kolmea viikkoa ilman, että on pakko kohdata sosiaalisia tilanteita! Näin ollen pidänkin nettipohjaista yrittäjyyttä sopivana kaikkein äärimmäisimmillekin introverteille.

Rakkaudella,

Jevgeni

Aiheeseen liittyviä kirjotuksia