Matala itsetunto epäonnistumisen jälkeen: Muista hyvät puolesi!

itsetunto epaonnistumisen jalkeen

Itsetunto epäonnistumisen jälkeen – Kuinka korjata se?

Epäonnistumiset kuuluvat elämään, mutta mitenkään mukavaa epäonnistuminen ei yleensä ole. Epäonnistumisen ikävimpiä seuraamuksia on se, että itsetuntomme määrä alenee. Sitä ei tapahdu aina eikä kaikille, mutta ilmiö on sen verran yleinen, että siitä on tärkeää puhua.

Yleensä epäonnistumista seuraava itsetunnon aleneminen on vain hetkittäistä ja itsetuntomme palautuu aiemmalle tasolle viimeistään silloin, kun pääsemme sinuiksi epäonnistumisemme kanssa ja/tai pääsemme jälleen kokemaan onnistumisia.

Toisaalta merkittävän kokoiset epäonnistumiset saattavat vahingoittaa itsetuntoa pidemmäksikin ajaksi. Tällöin sen korjaaminen voi vaatia aktiivisempaa panostusta myös meidän itsemme taholta. Tässä tekstissä haluan esitellä yhden keinoista, joita tähän tarkoitukseen voi soveltaa.

Itsetunto epäonnistumisen jälkeen: Muistuta itseäsi hyvistä puolistasi

Yksi epäonnistumisen yleisistä seuraamuksista on se, että minäkäsityksemme vahingoittuu. Saatamme alkaa ajattelemaan itseämme huonoina, luusereina, epäonnistujina, kyvyttöminä, tyhminä tai mitä tahansa muuta vastaavaa. Tällaiset ajatukset ovat epäonnistumisen jälkeen varsin luonnollisia ja inhimillisiä, mutta eivät erityisen hedelmällisiä. Niihin kannattaa suhtautue hyväksyen, mutta samalla niille ei tule antaa liiallista painoarvoa. Mitä pikemmin niistä pääsee eroon, sen parempi.

Siksi onkin tärkeää muistaa, että hyvät ominaisuutemme eivät ole kadonneet mihinkään, vaikka olemmekin epäonnistuneet. Tunne ei tässä tapauksessa kuvaa totuutta. Vaikka epäonnistumista seuraavina hetkinä tuntisimme itsemme millaisiksi luusereiksi tahansa, eivät hyvät ominaisuutemme ole kadonneet mihinkään eivätkä lakanneet olemasta. Niiden mieleen palauttaminen on vain vaikeaa heti epäonnistumisen jälkeen.

Epäonnistuminen toimii meille ikään kuin todisteena siitä, ettemme ehkä olleetkaan niin hyviä/osaavia/järkeviä kuin aiemmin ajattelimme. Tämän “todisteen” saamisen seurauksena pyrimme ikään kuin kalibroimaan itsetuntomme uudestaan. Koska koimme juuri epäonnistumisen, itsetunto kalibroituu aiempaa tasoa alhaisemmaksi. Tässä vaiheessa on kuitenkin tärkeää muistaa, ettei yksittäistä epäonnistumista tule tulkita jonkinlaisena todenperäisenä kuvauksena kokonaistasostamme. Vaikka mokasimme yhdessä asiassa, ei se tarkoita, että olisimme sen vuoksi täydellisiä luusereita!

Kun myöhemmin tulemme sinuiksi kulloisenkin epäonnistumisen kanssa sekä saamme uusia onnistumisia, tapahtuu itsetunnon kalibroituminen jälleen, mutta sillä kertaa toiseen suuntaan. Itsetunto nousee, sillä onnistumiset toimivat nekin todisteena siitä, että olemme sittenkin kyvykkäitä ja älykkäitä tyyppejä.

Mitä hyviä puolia muut näkevät sinussa?

Kovien epäonnistumisten jälkeen omien hyvien puolien hakeminen mieleen voi olla hyvin haastavaa. Silloin saman vaikutuksen voi pyrkiä luomaan toisella tavalla. Sen sijaan, että pohtisimme itse omia hyviä puoliamme, voimmekin pohtia sitä, mitä hyvää muut ihmiset meissä näkevät. Pitävätkö muut ihmiset meitä ihan yhtä luusereina kuin pidämme itseämme epäonnistumista seuraavana hetkenä? Todennäköisesti eivät. Sen sijaan he näkevät meissä paljon sellaista hyvää, mitä emme itse sillä hetkellä pysty itsessämme näkemään.

Rakkaudella,

Jevgeni

(Teksti “Matala itsetunto epäonnistumisen jälkeen: Muista hyvät puolesi!” on ilmestynyt alunperin

Aiheeseen liittyviä kirjotuksia