SISÄLTÖ

Itsevarmuus -verkkokurssi: Mihin se auttaa ja mitä se sisältää?

Hei!

Ilmoitin eilen vuodenvaihteessa julkaistavasta Itsevarmuus: Eroon sosiaalisesta jännittämisestä -verkkokurssista. Ennakkokiinnostus onkin ollut mukavan suurta ja moni onkin ladannut kurssin sisältöjä hieman esittelevän ”10 toimivaa keinoa sosiaalisen jännittämisen vähentämiseen” -oppaan. Kiitos paljon!

Jotkut ovat myös kysyneet tarkemmin tulevan kurssin sisällöstä ja siitä, mihin tarpeeseen se tarkalleen ottaen vastaa. Se onkin aiheellinen kysymys, sillä en eilisessä tiedotteessa kirjoittanut näistä mitään. Mutta tässä nyt tulee aiheesta tarkemmin.

Itsevarmuus -verkkokurssin tarkoitus on kehittää sosiaalista itsevarmuutta, mitä käytän kattoterminä sosiaalisten tilanteiden pelon, erilaisten sosiaalisten ahdistuneisuuden muotojen ja sosiaalisten fobioiden vähentämiselle. Jotta sisällöstä saisi paremman käsityksen, kerrataan ensin, mitä nämä tarkalleen ottaen ovat.

Sosiaalisten tilanteiden pelot ja ahdistuneisuudet

Sosiaalisen ahdistuneisuuden tyypit on tavattu jakaa kolmeen eri luokkaan: Yleistynyttä, ei-yleistynyttä ja spesifiä eli tarkoin määriteltyä pelkoa. Sosiaaliset fobiat lasketaan myös samaan porukkaan. Fobialla tarkoitetaan mm. sitä, että tilanteessa esiintyvä pelko on epärealistisen suurta itse tilanteen uhkatasoon nähden ja/tai se johtaa elämää vahingoittavaan turvakäyttäytymiseen.

Yleistynyt  (myös laaja-alainen) ahdistus kuvaa tässä tilannetta, jossa ihmistä ahdistaa hyvin suuri määrä asioita, joita sosiaalisissa tilanteissa esiintyy.  Näin sosiaaliset tilanteet muuttuvat helposti kauttaaltaan vaikean tuntuisiksi, jolloin ehkä jo pelkkä ajatus siitä, että joutuu lähitulevaisuudessa sosiaaliseen tilanteeseen, voi olla hyvin ahdistava. Tällainen ymmärrettävästi altistaa välttelykäytökselle, yksinäisyydelle, eristäytymiselle ja muille vastaaville lieveilmiöille.

Ei-yleistynyttä ahdistuneisuutta voidaan sanoa myös tilannekohtaiseksi ahdistuneisuudeksi. Siinä ihminen voi kokea jotkin tietyt tilannetyypit hankalina ja ahdistavina. Esimerkiksi puhelimella soittaminen, keskusteleminen uusien ihmisten kanssa tai puheen pitäminen ovat tästä yleisiä esimerkkejä. Tämä ei tyypillisesti ole ehkä yhtä elämää rajoittavaa, kuin yleistyneen ahdistuneisuushäiriön kanssa eläminen, mutta saattaa silti olla hyvin ikävää. Jos olet esimerkiksi yrittäjä, jolle puhelimen käyttö on ahdistavaa tai yksinäinen, jolle uusiin ihmisiin tutustuminen on vaikeaa, voi jo tällainen ”pienempikin” ahdistuneisuus tehdä elämästä todella paljon huonompaa.

Lopuksi on vielä ”tarkka” sosiaalinen ahdistuneisuus, joka liittyy johonkin aivan tiettyyn tilanteeseen. Esimerkiksi esiintyminen muiden ihmisten edessä voi tuntua todella hankalalta, mutta muutoin sosiaalisissa tilanteissa ei ole sen kummempia haasteita. Tällainenkin voi olla todella ikävää, jos esimerkiksi esiintymispelosta kärsivän ihmisen työssä pitäisi pystyä esiintymään usein.

Sosiaalisten ahdistuneisuushäiriöiden esiintyvyydeksi suomessa mainitaan yleensä 3-5 %. Kun kansan koko on viisi ja puoli miljoonaa, tämä alkaa olemaan jo hyvin iso luku.

(Paniikkihäiriötä en kurssin sisällössä suoraan käsittele. Häiriön taustalta tosin löytyy monesti samoja syitä, kuin muissa ahdistuneisuushäiriöissä, joten siltä osin sisältö saattaa olla relevanttia. Lähtökohtaisesti kuitenkin suosittelen kaikissa tapauksissa mieluummin/myös terapiaan hakeutumista.)

Esimerkkejä käsiteltävistä peloista

Useimmat sosiaaliset pelot ovat keskenään hyvin samankaltaisia ja niiden erotteleminen toisistaan on hieman keinotekoista. On esimerkiksi usein vaikea sanoa, mihin vaikkapa itsensä nolaamisen pelko loppuu ja mistä yksin jäämisen pelko alkaa. Käytännössä sosiaaliset pelot esiintyvät yleensä kuin jonkinlaisena möykkynä, jossa on eri määrä yhteenliittyneitä, mutta samankaltaisista syistä kumpuavia pelkoja.

Tästä syystä laaja-alainen juurisyihin keskittyminen näyttääkin auttavan usein myös ”rajan takana”, eli esimerkiksi jonkin tietyn pelon juurisyiden hoitaminen voikin samalla helpottaa myös jotain aivan toista sosiaalista pelkoa. Siksi tällä kurssilla tullaan keskittymään hyvin erilaisiin sosiaalisiin pelkoihin ja ahdistuneisuuteen, jolloin onnistutaan todennäköisimmin tuottamaan hyötyä mahdollisimman monelle osallistujalle.

Esimerkkejä peloista ovat mm.

 • itseilmaisun pelot (puhuminen, esiintyminen, omaan ääneen luottaminen, tunne valvotuksi tulemisesta ym.)
 • omanarvontunteeseen liittyvät pelot (olenko arvokas, olenko riittävä, olenko oikeanlainen ym.)
 • kehon reaktioihin liittyvät pelot (jännityksen näkyminen muille, punastelu, vapinat ym.)
 • epäonnistumiseen ja arvotetuksi tulemiseen liittyvät pelot (epäonnistuminen, itsensä nolaaminen, tuomituksi tuleminen, väheksytyksi tuleminen ym.)
 • Sosiaaliset pelot kuten luottaminen ja läheisyys

Ja monia, monia muita. Kuten sanottu, käytännössä näitä on hyvin vaikea oikeassa elämässä erottaa toisistaan, minkä vuoksi tulemme käymään pelkoja vastaan useilla eri rintamilla.

Käsiteltävät aihekokonaisuudet

Pelkoja vastaan käyminen useilla eri rintamilla tarkoittaa käytännössä mm. seuraavia asioita:

 • Omien pelkoja lisäävien ja ylläpitävien ajatusten tunnistaminen sekä muokkaaminen voimauttavammiksi
 • Oman haitallisen välttely- ja turvakäytöksen tunnistaminen ja sen vähentäminen
 • Oman menneisyytensä vaikutus pelkoihin ja sen ymmärtäminen
 • Ylikorostuneen itsetarkkailun tarpeen vähentäminen
 • Itsekriittisyyden vähentäminen ja häpeän käsittely
 • Ylikorostuneen hallinnan tarpeen vähentäminen

Tieteellinen tutkimus tukee väitettä, että  juuri näiden aihekokonaisuuksien käsittelystä on hyötyä sosiaalisten ahdistuneisuuksien vähentämisessä. Myös nettialustoilla tapahtuva terapiatoiminta on viime vuosina saanut tutkimuksissa hyviä tuomioita. Erityisesti selkeän päämäärän omaavat (versus pitkät ja päämäärättömät terapiat) kokonaisuudet ovat näyttäneet tehonsa. Myös siksi, että psykososiaalisten hoitojen saatavuus on meillä nykyään hieman niin ja näin, halusin luoda tämän verkkokurssikokonaisuuden halvaksi, voimauttavaksi ja omaa elämää tukevaksi työkaluksi.

Sisältöä kurssilla tulee olemaan paljon ja sen suorittamisen aikataulut ovat täysin käyttäjän päätettävissä, joten sitä voi käyttää oman jaksamisen ja tarpeen mukaan.

Yleiset kurssin teemat

Kurssia luodessani nostin keskiöön muutaman teeman, jotka toistuvat kautta kaikkien sisältöjen:

 • Olet hyvä tyyppi, hyvä ihminen ja sellaisenasi arvokas ja riittävä.
 • Sosiaalisten pelkojen vaikutusta elämään voi vähentää hyvin monella eri tasolla.
 • Reiluus ja lempeys itseään kohtaan vievät pitkällä aikavälillä pidemmälle kuin suorittaminen, hallinta ja itsekritiikki.

Mikäli tämä kaikki kuulostaa lähtlkohtaisesti hyvältä, klikkaa linkkiä ja liity Itsevarmuus -verkkokurssin ennakkotiedoituslistalle (ei sido mihinkään). Samalla saat itsellesi ”10 toimivaa keinoa sosiaalisen jännittämisen vähentämiseen” -oppaan.

Rakkaudella,

Jevgeni

Aiheeseen liittyviä kirjotuksia