Pimeän puolen hyväksyminen: 5 ajatusta “pimeän puolensa” hyväksymiseen

5 ajatusta pimeiden puoliensa hyväksymiseen

Onko sinulla oma, todennäköisesti melko salainen “pimeä puolesi”? Löydätkö itsestäsi piirteitä ja ominaisuuksia, jotka eivät vastaa tyypillistä kuvaa hyvästä ihmisestä? Tuntuuko, että sinussa on puolia, jotka ovat niin vääriä ja ahdistavia, ettei niitä halua kohdata edes itse?

Oma “pimeä puoli” merkitsee jokaiselle meistä todennäköisesti hieman eri asioita. Joillekin se merkitsee kielletyilta tuntuvia ajatuksia ja taipumuksia.

  • Monet esimerkiksi suunnittelevat täydellisiä murhia, fiilistelevät väkivaltafantasioita tai viihdyttävät itseään ajatuksilla siitä, kuinka tekevät jonkun vihaamansa ihmisen elämästä helvettiä.
  • Joillekin pimeä puoli on itseensä suunnattujen, epähyväksyttyinä näyttäytyvien halujen ja unelmien ilmenemiskenttä. Joku haluaa absoluuttista valtaa, joku haluaa satuttaa itseään, joku taas toteuttaa oudoimmista oudoimmat seksuaalifantasiansa.
  • Jollekin pimeä puoli taas edustaa yleisesti kielteisinä pidettyjä tapoja ja luonteenpiirteitä, kuten taipumusta vihaan, kateuteen tai vastaavaan.

Vain sinä itse tarkalleen ottaen tiedät, mitä “pimeä puoli” tarkoittaa juuri sinulle. Tässä tekstissä haluan käsitellä jokaisessa meissä asuvan pimeän puolen hyväksymistä, sillä sen hyväksymisellä on selkeitä hyötyjä. Se sekä vahvistaa omaa mielenterveyttämme, että tekee sekä itsemme, että ympärillämme olevien elämästä parempaa ja helpompaa. Alla 5 ajatusta, joiden avulla oman pimeän puolen hyväksyminen voi helpottua.

1. Jokaisella on omat “pimeä puolensa” eikä siinä ole mitään outoa

Kyllä. Jokaisella on omat pimeät puolensa, eikä siinä ole mitään outoa. En toistaiseksi ole tavannut yhtäkään ihmistä, joka ei kysyttäessä olisi myöntänyt, että myös hän elää oman pimeän puolensa kanssa.

Nostan tämän heti esiin siksi, että omaan pimeään puoleensa liittyy valtavan monilla ihmisillä tunne, joka on sekoitus syyllisyyttä ja tunnetta omasta vääränlaisuudestaan. Itsensä kokee helposti jotenkin vääränlaiseksi ja “likaiseksi” siksi, että omaa myös sellaisia ominaisuuksia, jotka eivät ole yleisesti hyväksyttyjä. Tämä taas lisää syyllisyyttä, joka voi olla erityisen vahingollista siksi, että se kohdistuu meidän syvimpään minään. Voi olla raskasta tuntea syyllisyyttä siitä, että on tehnyt väärin, mutta vielä raskaampaa on syyllisyys siitä, että ON vääränlainen.

Tunne omasta vääränlaisuudesta, huonoudesta, riittämättömyydestä ja äärimmillään jopa omasta pahuudestaan on pidemmän päälle myrkkyä mielenterveydelle. Tässä maailmassa pärjääminen ei ole helppoa edes silloin, kun kaikki on hyvin. Kun lisäksi joutuu jatkuvasti kamppailemaan oman vääränlaisuuden tunteensa kanssa, tulee oman henkisen jaksamisen kanssa pärjäämisestä vieläkin vaikeampaa.

Tästä syystä onkin tärkeä ymmärtää, ettei ole omista pimeistä puolistaan huolimatta millään kielteisellä tavalla erityinen. Et ole sen oudompi, vääränlaisempi ja huonompi kuin muutkaan. Todennäköisesti kaikilla ympärilläsi on jotain vastaavaa meneillään, mikä tekee sinut vain yhdeksi meistä kaikista. Olet tässä asiassa aivan tavallinen ja OK.

2. Pimeät puolemme ovat parhaimpia opettajiamme

Uskon syvästi siihen, että tutustumalla itseemme voimme olla parempia ihmisiä sekä itseämme, että muita kohtaan. Mitä paremmin tunnemme itsemme, sitä helpompaa meidän on luovia läpi elämän ja tehdä oikein sekä itseämme, että muita kohtaan.

Itseensä tutustumista toki tapahtuu ihan jatkuvasti, mutta kuten olet itsekin ehkä huomannut, suurimmat pyrähdykset omassa “henkisessä kasvussa” tapahtuvat yleensä erilaisten vaikeiden aikojen ja kriisien yhteydessä. Kriisit pakottavat meidät kohtaamaan itsestämme niitäkin puolia, joita yleensä tekisi mieli vältellä ja väistää.

Tällaista voimakasta kasvua ja kehittymistä omalla ihmisyyden polullaan voi kuitenkin luoda myös itse. Tieten tahtoen tehty oman pimeän puolen kohtaaminen, sen pohdiskelu, siitä kirjoittaminen, siitä juttelu ja sen kaikenlainen tutkiskelu johtaa meidät usein runsaiden oivallusten äärelle. Oman pimeän puolen pyörittely mielessään ei usein ole maailman nautinnollisinta puuhaa, mutta se tarjoaa usein monia vastauksia ja pidemmän päälle auttaa meitä elämässämme.

3. Oman pimeän puolensa hyväksyminen opettaa hyväksymään sen myös muissa

Kuten aiemmin mainitsin, asuu jonkinlainen “pimeä puoli” meissä kaikissa. Koska meitä pyörii tällä maapallolla jo yli 7,4 miljardia, on ilmeistä, että valtavan moni meistä on outo ja pimeä mitä samankaltaisemmin tavoin.

En valinnut alun esimerkkeihin sattumalta esimerkiksi mainintaa väkivaltafantasioista. Eri kyselytutkimuksissa ollaan todettu, että ainakin puolellä ihmisistä on erilaisia väkivaltaan liittyviä ajatuksia. Puolella! Vastaavasti esimerkiksi kivun tuottamiseen ja vastaanottamiseen, alistamiseen ja alistetuksi tulemiseen ja muihin vastaaviin “asiattomiin” haluihin liittyviä seksuaalifantasioita on valtavalla määrällä ihmisiä. Ja nämä ovat vain kaksi yleistä esimerkkiä meissä ihmisissä esiintyvistä, “pimeän puolen” ilmentymistä.

Kun ymmärtää, että useimmat meistä jakavat keskenämme edes jonkin yhteisen “pimeään puoleen” liittyvän ominaisuuden, ymmärtää myös, että tuntemalla paremmin itsemme voimme tuntea paremmin myös toiset ihmiset. Tuttuus ja ymmärrys taas lisää kykyämme empatiaan. Mitä paremmin ymmärrämme ihmisiä, sitä helpompaa heihin on samaistua ja sitä helpompaa heitä kohtaan on kokea lämpimiä ja myönteisiä tunteita. Näin oman pimeän puolen kohtaaminen ja tutkiskelu saa sosiaalisesti hyväksytymmän ja taatusti yhteishyödyllisen tarkoituksen.

4. Elämä helpottuu, kun et asetu toistuvasti itseäsi vastaan

Uskon, että useimmat meistä tavoittelevat elämäänsä lisää helppouden tuntua. Kouluttaudumme ja opettelemme kykyjä ja taitoja, jotta voisimme tehdä asioita helpommin. Teemme enemmän töitä, jotta saisimme enemmän rahaa, jolla voisimme rakentaa helpomman elämän. Hankimme kaikenlaisia tavaroita ja hyödykkeitä, jotta olemassaolomme olisi helpompaa. Ne tavat, joilla tavoittelemme tätä lisähelppoutta eivät ole aina loogisimmasta päästä, mutta itse helppouden tavoittelu näyttää olevan todella yleistä.

Oma suosikkitapani tavoitella elämääni helppoutta on tehdä se itsensä kehittämisen kautta. Olen kokenut elämäni helpottuvan selvästi sen myötä, kun omat kykyni ja taitoni ovat kehittyneet aina vain paremmille tasoille. Helpottuminen on jossain määrin toki myös illuusiota, sillä korkeammat kyvyt ja valmiudet tuovat usein muuassaan myös entistä suurempia haasteita, joten täysin helpoksi tämä tuskin ikinä muuttuu.

Yksi elämää rajoittava asia, jota itsensä kehittämisen ja itseensä tutustumisen kautta pyritään vähentämään, on ilmiö, jota kutsun “sisäiseksi kitkaksi”. Sisäinen kitka muodostuu kaikista niistä häiritsevistä ajatusmalleista, uskomuksista, menneistä kokemuksista ja arvoista, joiden vuoksi tässä maailmassa toimiminen vaikeutuu. Mitä enemmän näitä toimimattomia ajatusmalleja saa purettua, sitä helpommaksi elämä käy.

Entä kuinka tämä liittyy pimeisiin puoliimme ja niiden hyväksymiseen? Siten, että pimeät puolet ovat epämiellyttävyydestään huolimatta vankka osa meitä, erottamaton sitä, mitä me olemme. Jos me vastustamme tätä osaamme, jos tuomitsemme ja kiellämme sen, tulemme samalla vastustaneeksi ja tuominneeksi omaa itseämme.

Sen lisäksi, että joudumme pärjäämään tässä elämässä ulkoista maailmaa vastaan, joudumme nyt lisäksi pärjäämään myös itseämme vastaan. Ei riitä, että olemme taistelussa maailman kanssa, astumme myös taisteluun itsemme kanssa. Sen sijaan, että keskittäisimme voimamme ympäröivässä maailmassa pärjäämiseen, tuhlaamme osan siitä itsemme kanssa pärjäämiseen. Tämä tekee elämästä raskaamman ja vaikeamman.

5. Pimeät fantasiat antavat meille vapauden ja ovat terapeuttisia

Yksi asia, joka luonnehtii maailmaamme päivä päivältä enemmän, on hallinta ja kontrolli. Mitä laajemmalle sivistynyt yhteiskuntamme leviää ja mitä tehokkaammin se järjestäytyy, sitä suuremmasta osasta “psykologista vapauttamme” joudumme luopumaan. Opimme pelaamaan tarkoin yhteiskunnan säännöillä ja kantamaan rooleja, jotka ovat sosiaalisesti hyväksyttyjä. Meistä tulee keskimäärin asiallisen hillittyjä, salonkikelpoisia tyyppejä. Näin on oltava, jotta valtava määrä erilaisia ihmisiä tulisi toistensa kanssa toimeen edes riittävän hyvällä tasolla.

Tämä on uskoakseni ihan hyvä juttu ihmisyhteisön toiminnan kannalta, mutta sillä on psykologinen hintansa. Salonkikelpoisuus edellyttää kykyä pukeutua yhteiskunnan hyväksymiin rooleihin. Onnekkaimmat meistä ovat jo valmiiksi “oikeanlaisia” ja jotkut taas solahtavat heiltä vaadittuun rooliin niin hyvin, että roolista tulee nopeasti heidän todellisuutensa.  Kuitenkin monille meistä “roolista” ei tule koskaan täysin luontevaa. Moni tuntee jatkuvasti kantavansa roolia ja rajoittavansa vapauttaan.

Juuri tästä syystä vastustamme esimerkiksi kansalaistensa oikeuksiin puuttuvia diktaattorivaltioita. Vastustamme sitä, että näissä valtioissa ihmiset pakotetaan aina vain ahtaampiin ja ahtaampiin rooleihin, jotta he voisivat olla yhteisön silmissä tarpeeksi hyvksyttäviä ja oikeanlaisia. Samaa kuitenkin tapahtuu jossain määrin myös meidän verrattain vapaissa yhteiskunnissa ja sillä kaikella on psykologinen hintansa. On raskasta tuntea kantavansa jatkuvasti roolia.

Lopulta ainoa, joka on aivan kaikissa tilanteissa omaamme, on vain se, mitä tapahtuu päämme sisällä. Vain päämme sisällä voimme elää todeksi sen äärimmäisen vapauden, jota ehkä jollain tasolla kaipaamme. Kaikki ajatuksissamme tapahtuva on OK, sallittua ja hyväksyttyä, myös ne kaikkein oudoimmat ja pimeimmät asiat, ainakin niin kauan, kun ne pidetään vain ajatusten tasolla. Vapaus – olkoonkin sitten vain mielessämme tapahtuva – on monelle terapeuttista. Siksi juuri omaan pimeään puoleen liittyvät ajatukset ja fantasiat ovat usein hyvin hedelmällisiä, sillä viihdyttävyytensä lisäksi niillä voi olla tämä vahva, terapeuttinen vaikutus. Ajatuksissamme saamme olla kerrankin täydellisesti “oma itsensä”.

Kuinka suhdaudut omaan “pimeään puoleesi”?

Minkä kaiken lasket kuuluvan omaan pimeään puoleesi? Millainen suhde sinulla on siihen? Osaatko hyväksyä nämä asiat itsessäsi, vai aiheuttavatko ne tunnetta huonoudesta, vääränlaisuudesta tai syyllisyydestä? Onko suhteestasi pimeään puoleesi elämässäsi enemmän iloa vai haittaa? Mitä asialle voisi tehdä, vai tarvitseeko sille tehdä mitään?

Rakkaudella,

Jevgeni

Muuta aiheeseen liittyvää:

Aiheeseen liittyviä kirjotuksia