5 asiaa, joiden tekeminen kannattaa lopettaa

tekeminen kannattaa lopettaa

Tämän tekstin aiheena on 5 asiaa, joiden tekeminen kannattaa lopettaa. Ihmiselämässä on jatkuvasti läsnä asioita, jotka tekevät elämästämme parempaa, sekä asioita, jotka tekevät siitä huonompaa. Jonkinlaisena nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että kannattaa tehdä enemmän asioita, jotka tekevät elämästä parempaa ja vähemmän niitä asioita, jotka tekevät siitä huonompaa.

Tämä on toki itsestäänselvää, mutta paljon helpommin sanottu, kuin tehty. Ei ole aina helppoa tehdä asioita, jotka tiedämme hyviksi ja kannattaviksi. Itsekin kamppailen jatkuvasti sen kanssa, että teen omassa arjessani asioita, joiden tekemistä en pidä erityisen hyvänä tai järkevänä.

Olen kuitenkin onnistunut myös vähentämään tai lopettamaan joitakin sellaisia asioita, jotka tiesin itselleni haitallisiksi. Suinkaan aina emme voi vaikuttaa tällaisiin asioihin, mutta hyvin usein niitä pystyy hiomaan edes hieman paremmiksi. Tässäkin kannattaa siis muistaa se, että vaikka jotakin haitallista asiaa ei saisi kokonaan lopetettua, pystyy sitä yleensä ainakin vähentämään.

Alla on viisi esimerkkiä asioista, joiden tekemistä olen omalla kohdallani kyennyt hillitsemaan (vaikkakaan en täysin lopettamaan), millä koen olleen myönteinen vaikutus elämänlaatuuni.

5 asiaa, joiden tekeminen kannattaa lopettaa

1. Älä syytä muita omista virheistäsi ja ongelmistasi

Olen aikoinaan ollut melkoinen uhriutuja. Tykkäsin perustella omat virheeni, puutteeni ja elämäni ongelmat muiden ihmisten toiminnalla. Milloin vika oli vanhemmissani, milloin opettajissani, milloin ystävissäni ja milloin muissa ihmisissä.

Joissain tapauksissa tällainen saattaa toki pitää paikkaansa, sillä on totta, että muut ihmiset vaikuttavat meihin jatkuvasti. Tässä ei kuitenkaan ole kyse niinkään siitä, mikä on totta ja mikä ei, vaan siitä, mikä on hyödyllistä ja mikä on haitallista. Vaikka muiden syyttely omista ongelmistaan olisikin joskus (harvakseltaan) perusteltua, ei se ole yleensä kovinkaan hyödyllistä. Usein pikemminkin päinvastoin.

Kun syytämme ongelmistamme muita, pystymme samalla välttelemään omaa vastuuta. Tämä on haitallista, siksi, että lähes aina elämämme ongelmat ovat ainakin jossain määrin myös omien toimiemme ja valintojemme tulosta. Emme ole ehkä yksin vastuussa tilanteestamme, mutta emme täysin syyttömiäkään siihen. Hyödyllinen tapa onkin se, että suostumme edes harkitsemaan sitä, että ongelmamme eivät johdu täysin muista ihmisistä.

2. Luovu ”en pysty”-asenteesta

Ihmisen kokema minäpystyvyyden määrä on yhdistetty sekä parempaan elämänhallintaan, että elämässä koettuun onnellisuuteen. Mitä pystyvämmäksi ja kyvykkäämmäksi ihminen itsensä kokee, sen paremmin hän todennäköisesti voi. Moni kärsii kuitenkin eräänlaisesta “en pysty” -asenteesta. Siinä koemme, ettemme pysty tekemään jotakin, joten ei kannata edes yrittää.

Tässäkänä ei ole kyse siitä, mikä on totta ja mikä ei. Joskus voi hyvinkin olla totta, että emme pysty tekemään jotakin. Riskinä “en pysty” -asenteessa on kuitenkin sen luonne itseään toteuttavana ennusteena. Sosiaalipsykologiassa itseään toteuttaviksi ennusteiksi kutsutaan ajattelu- ja toimintamalleja, jotka johtavat ennustettuun lopputulokseen. Esimerkiksi:

Jos koen, etten pysty lähestymään onnistuneesti ihastustani ja pyytämään häntä treffeille, on todennäköistä, etten tule edes yrittäneeksi sitä. Jos taas uskoisin, että yritys voi hyvällä tuurilla johtaa onnistumiseen, saattaisin lähestyä häntä ja siten onnistua pääsemään hänen kanssaan treffeille.

Tästä syystä onkin hyödyllistä edes ajatuksen tasolla luopua ajatuksesta, että ei pysty tekemään jotakin. Vaikka se onkin joskus totta, on myös paljon tilanteita, joissa onnistumme asiassa, jossa emme etukäteen olisi uskoneet onnistuvamme.

3. Lopeta valittaminen

Valittaminen on kieltämättä addiktoivaa puuhaa. Olen itse ollut aina taipuvainen kaikenlaiseen valittamiseen ja ruikuttamiseen. Se tuntuu minusta hauskalta ja on kivaa tehdä sitä ihmisten kanssa, jotka tykkäävät valittaa samoista asioista kuin minäkin.

Samalla valittaminen on kuitenkin usein elämää huonontava toimintatapa. Sen tekeminen kannattaa lopettaa. Muut ihmiset eivät aina suhtaudu kunnioituksella heihin, jotka valittavat usein. Valittaminen saatetaan nähdä jonkinlaisena heikkoutena sekä toimettomuutena. Varsinkin silloin, kun valitetaan asiasta, jotka voitaisiin pienellä vaivalla korjata. Valittaminen koetaan usein myös rasittavana, eikä ainaisen valittajan ole helppoa saada itselleen seuraa.

Toki valittaminen voi olla myös terapeuttista, mutta tällöin tulisi tarkoin valita kuuntelijaksi sellaisia ihmisiä, jotka ovat aidosti valmiita kuuntelemaan ja tukemaan.

4. Luovu täydellisyyden tavoittelusta

Perfektionismi on joskus hyödyllinen, mutta useammin todella haitallinen ominaisuus. Se altistaa ihmistä uupumiselle, epäkiitollisuuden kokemuksille tai jopa katkeruudelle.

Moni perfektionisti joutuu huomaamaan, ettei maailma palkitse perfektionisteja. Asioiden tekemisestä täydellisesti ei usein saa mitään ylimääräistä kiitosta. Usein muut ihmiset jopa kokevat perfektionistin rasitteena tai jopa uhkana. Esimerkiksi asiat täydellisesti tekevä kollega saatetaan kokea uhaksi työyhteisön niille jäsenille, jotka vaikuttavat huonommilta perfektionistin rinnalla.

Tätä ei tule ymmärtää niin, että asiat pitäisi tämän vuoksi tehdä huonosti. Ennemminkin kyse on sopivan tason löytämisestä. Kuinka onnistua tekemään asiat tarpeeksi hyvin, mutta ei niin täydellisesti, että niiden tekemiseen menee ikä ja terveys? Entä kuinka onnistua suhtautumaan asioiden tekemiseen hieman rennommin, eikä vaikuttaa muiden silmissä takakireältä tosikolta?

5. Älä yritä tehdä kaikkea itse

Maailma pyörii pitkälti yhteistyön voimin. Yksinäiset sudet pärjäävät harvoin esimerkiksi liiketoiminnassa tai työelämässä. Yhteistyöllä voimme saavuttaa asioita, joista emme voisi uneksiakaan toimiessamme yksin.

Moni on kuitenkin jo kouluvuosinaan oppinut siihen, että yksin tekeminen kannattaa. Esimerkiksi ryhmätöitä tehdessä on yleistä, että yksi, hieman muita kyvykkäämpi henkilö vetää perässään koko ryhmää, kun taas muut ryhmän jäsenet ratsastavat hänen siivellään.

Yksin tekeminen ei kuitenkaan kannata kouluvuosia pidemmälle. Viimeistään aikuisena on syytä havahtua tähän. Kannattaa olla valmis ottamaan vastaan apua muilta sekä hyväksymään sen, ettei ole kaikessa muita parempi. Pitkällä aikavälillä tämä säästää voimavarojamme ja suojaa meitä uupumiselta.

Rakkaudella,

Jevgeni

(Teksti “5 asiaa, joiden tekeminen kannattaa lopettaa” on julkaistu 12.8.2011 ja sitä on päivitetty 30.6.2021. Lisää vastaavia tekstejä löytyy blogin arkistosta ja videoita videoarkistosta. Kiitos, mukavia luku- ja katseluhetkiä!)

Aiheeseen liittyviä kirjotuksia

uudistumisen aika

Uudistumisen aika

Hei, ja toivottavasti teille kuuluu hyvää! Olen päivittänyt tätä blogia viime aikoina suhteellisen harvoin. Osittain syy on ollut se tavanomainen: kiire. On ollut kouluhommia, on

Lue lisää »