Elämä on vaikeaa, jos pelkojaan ei hoida

pelkojen hoitaminen

Hei!

Tänään halusin kirjoittaa siitä, miksi omien pelkojen aktiivinen hoitaminen ja itsevarmuutensa kehittäminen on hyvin tärkeää. Tämä on toki monelle sanomattakin selvää, mutta se jää meiltä helposti tekemättä, sillä pelkojensa hoitaminen vaatii usein paljon vaivannäköä. Siksi haluan nostaa esiin sen, mitä tapahtuu, jos itsevarmuuttaan ei kehitä ja pelkojaan ei hoida.

Nauhoitin tästä aiheesta pari päivää sitten myös videoversion, jonka voi katsoa alta. Videon sisältö on suurin piirtein sama, kuin tämän tekstinkin.

 

 

Peloilla on elämää rajoittava vaikutus

Jokainen meistä kyllä tavalla tai toisella käsittelee omia pelkojaan ja epävarmuuksiaan. Ja vaikeaahan se on olla niitä käsittelemättä. Joudumme kohtaamaan aiheen aina viimeistään silloin, kun törmäämme arjessamme tilanteisiin, joissa emme pelkojemme vuoksi pärjää niin hyvin, kuin haluaisimme. Mitä enemmän erilaisia pelkoja meillä on ja mitä vahvempia ne ovat, sitä useammin tällaisiin tilanteisiin törmäämme.

Peloilla on elämää rajoittava vaikutus. Ne rajoittavat toimintakykyämme ja pienentävät elintilaamme. Mitä enemmän rajoittavia pelkoja meillä on, sitä vähemmän pystymme elämässämme tekemään.

Itselläni oli aikoinaan esimerkiksi paljon erilaisia sosiaalisia pelkoja. Ihmiskuvani oli kielteinen, en oikein luottanut ihmisiin, en uskaltanut ottaa ihmisiin kontaktia, uusiin henkilöihin tutustuminen oli vaikeaa, esillä oleminen oli vaikeaa, keskusteluihin osallistuminen ja erilaisissa riennoissa käyminen oli vaikeaa. Sosiaaliset pelkoni käytännössä rajoittivat elämääni ja tekivät siitä sisällöltään paljon suppeamman, kuin mitä se olisi voinut olla, jos pelkoja olisi vähemmän.

Vastaavasti pelot voivat rajoittaa mitä tahansa muitakin elämän osa-alueita: parisuhteita, työelämää tai jopa oman hyvinvointinsa hoitamista. Mitä enemmän pelkoja on ja mitä arkisempaan elämän osa-alueeseen ne liittyvät, sitä suurempi on niiden elämää rajoittava vaikutus.

Tämä on tietysti ikävää meidän itsemme kannalta, sillä paljon ahdistusta sisältävä ja toiminnallisesti rajoittunut elämä ei välttämättä tunnu hyvältä. Vielä ikävämpää tästä tekee kuitenkin se, ettei pelkojemme vaikutus rajoitu vain meihin itseemme. Kun pelko rajoittaa toimintakykyämme, kykenemme auttamaan huonommin paitsi itseämme, myös muita. Pelkojen rajoittava vaikutus ikään kuin sätelee tällä tavoin myös esimerkiksi läheistemme päälle. Pelosta vähemmän kärsivä ja itsevarmempi ihminen kykenee tuottamaan todennäköisesti enemmän turvaa ja hyötyä omille läheisilleen, kuin vahvasti pelkojen rajoittama ihminen.

Tuo on melko syyllistävästi sanottu, mutta syyllistäminen ei ole tässä tarkoituksellista. Melkeinpä jokaisella meistä on sen verran erilaisia pelkoja, ettei tässä ole kukaan ketään muuta huonompi tai parempi. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että pelkomme eivät ole puhtaasti oma asiamme, vaan vaikuttavat myös muihin. Joitakin meistä tämän ymmärtäminen saattaa motivoida ottamaan omat pelkonsa aktiivisempaan käsittelyyn. Itse olisin todennäköisesti jättänyt käsittelemättä monia pelkoja, elleivät ne olisi nimenomaan vaikuttaneet esimerkiksi ihmis- ja parisuhteisiini. Koska läheisteni hyvinvointi on minulle kuitenkin tärkeää, tämä motivoi ainakin itseäni kohtaamaan joitain pelkojani.

Pelot häiritsevät tärkeiden asioiden tavoittelua

Peloilla on myös toinen ikävä vaikutus. Ne nimittäin häiritsevät ja jopa estävät meille tärkeiden asioiden tavoittelua. Me ihmisethän kaipaamme elämässämme tiettyjä “resursseja”: ruokaa, turvaa, hyvinvointia, rahaa, hyväksyntää, rakkautta ja muita vastaavia asioita. Kaikkien näiden tavoitteluun liittyy yleensä jonkinlaista toimintaa. Esimerkiksi rahaa saa käymällä töissä, rakkautta voi saada solmimalla ihmissuhteita, hyvinvointia voi saada huolehtimalla itsestään ja niin edelleen.

Usein tämä toiminta on jollain tavoin hankalaa. Esimerkiksi töiden saaminen ja niissä pärjääminen voi olla haastavaa. Opiskelemaan pääseminen ja opiskeluissa pärjääminen voi olla haastavaa. Ja ihmissuhteiden solmiminen ja niiden ylläpitäminen vasta haastavaa onkin.

Mitä enemmän pelkoja meillä taas on, sitä vaikeammiksi nämä usein jo valmiiksi haastavat asiat muuttuvat! Pelot ikään kuin nostavat elämämme vaikeusastetta, mikä on ikävää varsinkin silloin, kun vaikeusaste on jo muutenkin korkealla. Näin ollen pelkojensa hoitaminen on yksi mahdollinen väylä elämän helpottamiseen. Mitä vähemmän pelkoja, sitä helpompi elämä, ainakin jossain määrin.

Myös tässä on mukana se, että pelkomme eivät ole vain oma asiamme. Ihminen, jonka toimintakyky on korkea, kykenee usein paremmin auttamaan omia läheisiään myös elämän “resurssien” hankkimisessa. Tämän sinänsä itsestäänselvän mekaniikan huomaa usein vasta silloin, kun esimerkiksi jollekin hyvin läheisellä ihmiselle ilmaantuu vaikkapa jokin elämää rajoittava fyysinen tai psyykinen sairaus, jonka johdosta hänen toimintakykynsä laskee. Yhtäkkiä ihminen, joka aiemmin pystyi huolehtimaan itsestään ja muista, alkaakin itse vaatimaan enemmän huolenpitoa, mikä voi lisätä rasitusta myös hänen läheisille ihmisilleen. Aivan kuten fyysinen tai psyykinen sairastuminenkin, myös pelot laskevat vastaavasti toimintakykyämme.

Pelkojen hoitaminen on usein epämiellyttävää, mutta arvokasta

On tietysti helppoa sanoa, että sen kus menet ja hoidat pelkosi kuntoon. Käytännössä sen tekeminen on kuitenkin hyvin vaikeaa. Pelkojensa hoitamiseen kun yleensä sisältyy varsin epämiellyttäviä asioita: menneisyytensä kohtaamista, oman maailmankuvansa läpikäymistä, itsensä hyväksymistä, anteeksiantoa, epämiellyttävien asioiden mietiskelyä, itsevarmuusharjoitusten tekemistä… Paljon erilaisia asioita, joista harvat ovat varsinaisesti kovin miellyttäviä!

Itseensä panostaminen on kuitenkin yleensä sen arvoista. Verrattain harva katuu jälkeenpäin esimerkiksi terapian aloittamista. En usko myöskään koskaan omassa työssäni kuulleeni, että joku olisi jälkeenpäin katunut itsevarmuutensa nostamista. Rankkoja kokemuksia nämä voivat olla, mutta panostamalla itseemme nyt, voimme elää hieman helpompaa elämää hieman myöhemmin.

Rakkaudella,

Jevgeni

PS. Sosiaalisten pelkojen käsittelyä varten olen luonut tällaisen “Itsevarmuus: Eroon sosiaalisesta jännittämisestä” -verkkokurssin. Klikkaa ja tutustu, jos aihe tuntuu tärkeältä!

Aiheeseen liittyviä kirjotuksia