Näin hyvin tulet todennäköisesti pärjäämään elämässäsi Puolenpito-nelikenttämalli

Parhaita asioita siinä, että viettää aikaansa elämästä ja maailmasta innostuneiden ihmisten seurassa on se, että pääsee jatkuvasto oppimaan maailmasta ja elämästä yhä uusia ja uusia asioita. Nyt eräässä keskustelussa nousi esiin muutama ajatus, jonka pohjalta syntyi summanmutikassa tällainen puolenpito-nelikenttämalli, jonka avulla voi pyrkiä hahmottamaan sitä, kuinka hyvät mahdolisuudet itsellä kullakin on selvitä elämästään parhaalla mahdollisella tavalla. Mallin lähtökohta on kysymys siitä, mitkä kaikki asiat elämämme ovat “puolellamme” ja mitkä meitä vastaan:

puolenpito-nelikenttämalli

Malli on toki vain suuntaa-antava, enkä vielä hahmota, kuinka pätevä se on kaikissa tilanteissa (tätä saa haastaa, olisi kiinnostavaa kehittää tätä tarkempaan suuntaan!), mutta vaikuttaa kuitenkin varsin hyödylliseltä.

Eri alueita ei voi tulkita täysin erillisinä, sillä ne vaikuttavat vahvastikin toisiinsa. Jos genetiikassa tai kasvuympäristössä on ollut ongelmia, on esimerkiksi paljon vaikeampaa vaikuttaa nykyiseen ympäristöönsä tai omaan toimintaansa. Toisaalta taas nykyinen toimintamme voi vaikuttaa erilaisten kasvatuksellisten tai geneettisten tekijöiden ilmenemiseen myöhemminkin elämässämme.

Tietysti meihin vaikuttavat jatkuvasti myös lukuisat, ulottumattomissamme olevat tekijät. Tämän mallin ei ole tarkoitus edustaa “ihminen on oman onnena seppä”-tyyppistä ajattelua, sillä niin ei ole. Sen tarkoitus ei ole kuitenkaan myöskään kieltää sitä: jokainen meistä voi ainakin jossain määrin vaikuttaa elämäämme, riippumatta siitä, kuinka vaikeaa meillä on tai on ollut.

Nelikentän kaikkiin alueisiin voi onneksi vaikuttaa jossain määrin. Toisiin enemmän, toisiin vähemmän. Jos jollain alueella on omassa elämässä häikkää, sitä voi pyrkiä korjaamaan paremmaksi. Tästäkin lisää alempana.

(Tässä on tilaa myös spekulatiiviselle leikkittelylle: Tieteelle on ilmeisesti toistaiseksi epäselvää, voiko esimerkiksi genetiikkaan vaikuttaa sittenkin enemmän, kuin mitä olemme tottuneet ajattelemaan. Tässä on kuitenkin sen verran suuri riski harhautua huuhaa-alueelle, että jätän tämän pohdiskelun tähän. Ajatusleikkinä tämä on kuitenkin huippumielenkiintoinen: mitä jos vielä joskus ilmenee, että voimme esimerkiksi omalla ajattelullamme ja toiminnallamme vaikuttaa kehomme rakennuspalasiin ja siten kaikkeen siihen, mitä olemme?)

1. Onko genetiikka puolellasi?

Se, millaisen kehon olemme saaneet, vaikuttaa valtavasti siihen, mitä elämässämme koemme:

 • Oletko perusterve vai onko sinulla taipumusta yleisiin vaivoihin, sairasteluun ja vastaavaan?
 • Onko sinulla kohonnut riski kokea jokin todella ikävä sairaus, vai suojaako jokin geenisi sellaiselta?
 • Onko sinua siunattu hyvällä ulkonäöllä (millä on tutkitusti yleensä enemmän hyvä kuin huono vaikutus elämääsi) vai ei?
 • Onko sinulla jonkinlaisia yksittäisiä vahvuuksia tai heikkouksia, jotka vaikuttavat elämääsi?

Joskus voi olla vaikea tietää, onko jokin tietty ominaisuus hyvä vai huono asia. Hyvä esimerkki tästä on lukihäiriö. Esimerkiksi Malcolm Gladwell käsittelee kirjassaan David & Goliath sitä, kuinka urallaan menestyneiden ja vaikkapa miljönäärien joukossa on yllättävän paljon lukihäiriöisiä.

Epigeneettinen periytyminen on tässä hyvin mielenkiintoinen aihealue. Se tarkoittaa “perinnöllisen tiedon siirtoa solun tai eliön jälkeläiselle ilman, että perinnöllinen tieto on koodattuna DNA:n tai RNA:n sekvenssiin. (wiki)“. Käytännössä siis erilaiset meissä olevat geenit voivat aktivoitua tai olla aktivoitumatta erilaisten ympäristötekijöiden vaikutuksesta. Sillä, mitä meille tapahtuu, on vaikutusta siihen, mitä meistä tulee ja mitä elämässä koemme.

2. Onko kasvatuksesi ja kasvuympäristösi puolellasi?

Saamamme kasvatus, lapsuutemme kokemukset ja kasvuympäristömme jättää meihin jälkiä. Ne voivat olla maailmankuvaamme vaikuttavia muistoja sekä opittuja toiminta- ja ajatusmalleja. Nämä voivat olla mitä tahansa: neutraaleja, hyödyllisiä tai haitallisia.

 • Onko perheesi tukenut vai rajoittanut sinua?
 • Oletko saanut sopivasti, liian vähän tai liian paljon suojaa ja turvaa?
 • Oletko läpikäynyt traumatisoivia tapahtumia?

Menneisyydessä tapahtuneita asioita ajatellaan usein vahvasti lukkoonlyötyinä ja muuttumattomina, mitä jotkin niistä saattavat ehkä ollakin. Haastan kuitenkin oman kokemukseni vuoksi hieman tätä ajattelutapaa:

Voimme erilaisin tavoin ja erilaisten harjoitusten ja toiminnan avulla kirjoittaa elämäämme uudestaan. Voimme mennä menneisiin muistoihin ja käydä niitä läpi. Voimme oppia näkemään niitä uudessa valossa ja tulkitsemaan niitä terveemmällä tavalla. Voimme siten “korjata” menneitä asioita. Voimme oppia ymmärtämään kasvatuksessamme tehtyjä virheitä, tiedostamaan niiden vaikutuksen ja korjata tätä vaikutusta omalla toiminnallamme.

Toisin sanoen voimme päivittää maailmankuvaamme vastaamaan paremmin sitä, mitä todellinen maailma edustaa, nähdä menneisyyden traumat ja kokemukset nykyhetkestä käsin. Se, kuinka paljon tähän voimme vaikuttaa ja se, kuinka helppoa tai vaikeaa se on, lienee hyvin vahvasti yksilö- ja tapauskohtaista. Jossain määrin se näyttää kuitenkin olevan mahdollista.

3. Onko nykyinen ympäristösi puolellasi?

Nykyinen ympäristömme vaikuttaa valtavasti siihen, millaista on elää tätä elämää. Tässä muutamia esimerkkejä sen vaikutuksesta:

 • Oletko sinua tukevien vai rajoittavien ihmisten ympäröimä?
 • Onko ympäristösi linjassa omien tavoitteidesi ja unelmiesi kanssa? (Esimerkki: Yrität pudottaa painoa, mutta perheenjäsenesi ostavat jääkaapin jatkuvasti täyteen ihania herkkuja, joihin kerta toisensa jälkeen sorrut.)
 • Elätkö fyysistä terveyttä edistävässä ympäristössä, kuten luonnon äärellä vai asutko ehkä ilmansaasteiden keskellä tai jopa hometalossa?

Onneksi meillä on hyvin laaja kyky vaikuttaa ympäristöömme, ainakin teoriassa. Haaste näyttää usein olevan pikemminkin siinä, kuinka hyvin hahmotamme oman vaikutuskykymme. Itse olen esimerkiksi viettänyt aikoinaan paljon aikaa uhrimielentilassa, jossa koin, että vaikutusmahdollisuuteni olivat hyvin rajalliset. Nykyään taas huomaan, kuinka erilaisten asioiden opiskelu ja itsensä kehittäminen on jatkuvasti nostanut kykyäni vaikuttaa ympäristöön.

4. Onko nykyinen toimintasi puolellasi?

Kaikkein suurimpana pidän kykyämme vaikuttaa omaan nykyiseen toimintaamme. Nykyinen toiminta tarkoittaa sitä kaikkea, mitä teet nyt:

 • Kuinka hyvin huolehdit tai jätät huolehtimatta terveydestäsi? Kuinka paljon ja oikein harrastat liikuntaa? Kuinka ruokalailet?
 • Kuinka paljon ja kuinka oleellisia asioita opiskelet tai jätät opiskelematta? Keskitytkö aktiivisesti itsesi kehittämiseen?
 • Kulutatko voimauttaavaa vai ahdistavaa mediaa ja materiaalia? (Esim. Luetko terveessä suhteessa myönteisiä vai kielteisiä uutisia? Kuunteletko pääasiassa myönteistä vai kielteistä musiikkia?)

Esimerkiksi psykologian ja filosofian opiskelu on nostanut omalla kohdallani kovasti “itsensä johtamisen” taitoja. Loputtomien keskustelujen käyminen viisaiden ihmisten kanssa on opettanut minulle maailman hahmottamista.

Tehtävä

Miltä oma nelikenttäsi näyttää? Mitkä alueet ovat puolellasi, entä mitkä sinua vastaan? Voit tutkia tätä esimerkiksi reflektoivan kirjoittamisen keinoin:

 • Onko genetiikkasi puolellasi vai sinua vastaan? (Tämän hahmottaminen voi olla tietysti todella hakuammuntaa, mutta jopa “sinne päin” olevat vastaukset ovat usein sekin itsetuntemusta lisäävä tekijä.)
 • Onko kasvatuksesi ja kasvuympäristösi puolellasi vai sinua vastaan?
 • Onko nykyinen ympäristö puolellasi vai sinua vastaan?
 • Onko nykyinen toiminta puolellasi vai sinua vastaan?

Kun laitamme – mahdollisuuksien mukaan – oman elämämme nelikentän mahdollisimman hyvään kuntoon, johtaa se todennäköisemmin elämässämme hyviin asioihin. Sen sijaan itseään vastaan toimiminen, olkoot se sitten tahallista tai tahatonta, laskee hyvien asioiden tapahtumisen todennäköisyyttä.

Rakkaudella,

Jevgeni

Mikä fiilis tekstistä jäi?
Sai ajattelemaan!
Sai ajattelemaan!
0
Tykkäsin!
Tykkäsin!
0
En tykännyt!
En tykännyt!
0