Oppimistaidot: Näin testaat osaamistasi – 4 tason tekniikka kokeissa pärjäämistä varten

Oppimistaidot Näin testaat osaamistasi 4 tason tekniikka

Kuinka tarkastaa osaamisensa todellinen taso esimerkiksi ennen tulevaa tenttiä ja varmistaa, että jokin opittava asia on oikeasti hallussa?

Yksi kiinnostukseni kohde ovat oppimistaidot ja se, kuinka oppia enemmän asioita mahdollisimman pienessä ajassa ja mahdollisimman vähällä vaivalla. Tänään haluan jälleen esitellä yhden oivaltavan opiskelutekniikan, johon törmäsin ensimmäistä kertaa tänään.

Uskon, että yksi tehokkaimmista tavoista sekä oppia, että testata sitä, onko oikeasti oppinut, on se, että pyrkii selittämään ja opettamaan oppimansa asian jollekulle muulle. Tämä on tehokas tekniikka erityisesti aiheissa, joihin liittyy paljon helposti unohtuvia yksityiskohtia sekä tarvetta monimutkaisten syy-seuraus-suhteiden muistamiseen. Hyvä tapa testata omaa osaamisen ja muistamisensa riittävyyttä onkin yrittää selittää kyseinen aihe toiselle ihmiselle ilman, että samalla katsoo apua muistiinpanoistansa. Jos selitys ei ole sujuva, tiedän, etten ole vielä oppinut aihetta tarpeeksi hyvin.

Tänään törmäsin hieman samankaltaiseen tekniikkaan, joka laajentaa alkuperäistä ajatusta. Tässä tekniikassa opittu asia pyritään samalla tavalla selittämään muille, mutta usealla eri tasolla. Tasot ovat

  1. lapsi
  2. teini
  3. korkeakouluopiskelija
  4. asiantuntija

Käytännössä sama asia selitetään neljällä eri tavalla. Tämä pakottaa katsomaan opittua asiaa hieman eri näkökulmista. Esimerkiksi lapselle asian joutuu selittämään todella paljon yksinkertaistaen ja arkipäiväisen ymmärrettävästi. Tämä ei suinkaan ole välttämättä helppoa, sillä usein yksinkertaistaminen vaatii todella hyvää aiheen ymmärtämistä.

Vastaavasti teinille asia voidaan selittää jo hieman monimutkaisemmin, korkeakouluopiskelijalle  jo hyvin yksityiskohtaisesti ja asiantuntijalle puhuttessa voikin ehkä jo yrittää spekuloida kyseisen aiheen merkitystä jollain todella korkealentoisella tasolla tai siten, että asiantuntija kokisi sen kiinnostavana.

Tämä on mielestäni hyvä tekniikka oppimisen tueksi siksi, että se nostaa tehokkaasti esiin puutteet omassa asiantuntemuksessa, kun huomataan, ettei oma kyky jonkin “tason” selittämiseen oikein riitäkkään. Ehkä et onnistu yksinkertaistamaan aihetta tarpeeksi, jotta lapsikuulija sen ymmärtää, tai ehket tunne aihetta niin hyvin, kuin asiantuntijan kanssa keskustelu vaatisi. Joka tapauksessa tekniikka osoittaa hyvin oman osaamisen todellisen, tämänhetkisen tason.

Tsemppiä opiskeluun!

Rakkaudella,

Jevgeni

PS. Linkkejä muihin oppimistaitoja käsitteleviin teksteihin mm:

Aiheeseen liittyviä kirjotuksia