Oletko introvertti vai ekstrovertti? Sen vaikutusta ei kannata yliarvioida

oletko introvertti

Oletko introvertti vai ekstrovertti? Ajatteletko sen vaikuttavan siihen, millainen olet sosiaalisissa tilanteissa?

Jos ajattelet, olet ihan oikeassa. Introversiolla ja ekstraversiolla on jonkin verran vaikutusta siihen, kuinka käyttäydymme sosiaalisissa tilanteissa ja miltä tilanteet tuntuvat.

Samalla on tärkeää tiedostaa, että se vaikutus ei ole suuri.

Monella on tapana yliarvioida vahvasti oman “version” vaikutus. Esimerkiksi omaa ulospäinsuuntautuneisuuttaan tai sisäänpäinkääntyneisyyttään selitetään sillä, sattuuko itse olemaan intro- vai ekstrovertti. Sama pätee siihen, kuinka hiljaisia olemme, kuinka ujoja olemme tai kuinka paljon väsymme sosiaalisissa tilanteissa ollessamme.

Varo uskomasta yksinkertaistaviin väitteisiin siitä, millaisia introvertit tai ekstrovertit ovat

Olet saattanut kuulla esimerkiksi seuraavanlaisia väitteitä:

 • “Introvertit väsyvät sosiaalisissa tilanteissa, ekstrovertit taas latautuvat niissä”.
 • “Introvertti on hiljainen kuuntelija, kun taas ekstrovertti on puhelias ja äänekäs”.

Nämä väitteet ovat totta, mutta vain pienissä määrin. On hieman todennäköisempää, että introvertti on esimerkiksi hiljainen ja ekstrovertti puhelias, mutta mitään kiveen hakattuja totuuksia nämä eivät ole. Kaukana siitä.

Todellisuudessa siihen, millaisia olemme sosiaalisissa tilanteissa ja millaisina ne koemme, vaikuttaa valtavan moni asia. Introversio ja ekstraversio ovat vain yksi pieni muuttuja kymmenien muiden asioiden joukossa.

Tässä esimerkiksi lyhyt lista asioista, jotka vaikuttavat sosiaalisten tilanteiden kokemiseen ja käyttäytymiseemme niissä. Vaikka lista on pitkä, se ei ole sellaisenaan edes kaikenkattava:

 • Sosiaaliset taidot
 • Aiemmat kokemukset
 • Hermoston ominaisuudet
 • Ajatusmallit ja asenteet
 • Tämänhetkinen energiataso
 • Vaivat, sairaudet ja vammat
 • Genetiikka
 • Kasvatus
 • Motivaatio
 • Kiinnostuneisuus
 • Älykkyys

Vaikuttavia asioita on siis todella paljon! Siksi pelkän introversion tai ekstraversion vaikutusta ei kannata yliarvioida eikä ylikorostaa. Todellisuudessa me ihmiset olemme hyvin monimutkaisia olentoja, jotka ovat kaikkien ominaisuuksiensa summa.

Se, olemmeko esimerkiksi hiljaisia tai puheliaita, ulospäinsuuntautuneita tai sisäänpäinkääntyneitä, arkoja tai rohkeita, selittyy valtavan monen eri ominaisuuden yhteispelillä.

Ja se on kaunista se. Opetellaan arvostamaan sitä kokonaisuutta, jollainen juuri me itse satumme olemaan.

Rakkaudella,

Jevgeni

PS. Jos tämä aihe kiinnostaa, niin täydentäviä näkökulmia saa seuraavista teksteistä:

Aiheeseen liittyviä kirjotuksia